Klövern gjorde sämre resultat än i fjol

Klöverns bokslutskommuniké för 2019 visar att resultatet blev något sämre än i fjol, 3.433 mkr (3.688). Dock så förbättrades förvaltningsresultatet med 9 procent till 1.462 mkr.

– Vi är särskilt stolta över den höga nettoinflyttningen, utvecklingen i jämförbart bestånd och den fina avkastningen på eget kapital, säger vd:n Rutger Arnhult i en kommentar.

– Vi har fortsatt att renodla fastighetsbeståndet till färre orter i Sverige och samtidigt investerat ytterligare i våra huvudorter, både på hemmamarknaden och utomlands. Affärstempot har varit högt med fokus på lönsamhet, hållbarhet, strukturell renodling och finansiell förstärkning i syfte att skapa ett ännu starkare Klövern för framtiden.

Klövern föreslår 0,50 kronor i utdelning (0,46) för stamaktien, en ökning med 8,7 procent.

Klöverns bokslutskommuniké  jan–dec 2019:
• Intäkterna ökade med 12 procent till 3.638 mkr (3 250).
• Driftöverskottet ökade med 14 procent till 2.463 mkr (2.170).
• Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 1.462 mkr (1.344).
• Resultatet före skatt uppgick till 3.433 mkr (3.688) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 3.003 mkr (3.345) motsvarande 3,24 kr (3,54) per stamaktie.
• Avkastningen på eget kapital uppgick till 15,9 procent (21,2).
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 125 mkr (2.309). Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 681 mkr (910).
• Efter tillträde av 3 fastigheter för 959 mkr, frånträde av 86 fastigheter för 5 029 mkr och investeringar om 1 550 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 52.377 mkr.
• Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 (2,7), belåningsgraden minskade till 50 procent (56) och den justerade soliditeten ökade till 43,5 procent (37,4).
• EPRA NAV ökade med 17 procent till 21,17 kr (18,13).
• För räkenskapsåret 2019 föreslår styrelsen en utdelning om totalt 0,50 kr (0,46) per stamaktie att utbetalas vid fyra tillfällen och en utdelning om totalt 20,00 kr (20,00) per preferensaktie att utbetalas vid fyra tillfällen.

Fler Nyheter från förstasidan

Martin Bjöörn med flera lämnar Castellum

”Blir nog något annat som passar mig bättre”

Avyttrar portfölj för 209 miljoner

”Har uppnått affärsplan för respektive fastighet”.

Breddar verksamheten med tre förvärv

Satsar på utvecklingsfastigheter.

SBB i nytt betydande förvärv – betalar med egna aktier

Betalar en halv miljard för bolaget som specialiserat sig på utveckling av samhällsfastigheter.

Här är Skanskas nästa spektakulära 08-projekt

20.000 kvm kontor. 11 våningsplan. Se visionsbilder!

Stänger sin ”lila” satsning på flaggskeppsenhet i CBD

Fastighetsägaren öppnar för butik. Ett stenkast från Stureplan.

Hyr ut i bottenplan på kungligt projekt

Ska öppna upp slutet kvarter.

Fabege öser på i Flemingsberg – köper 35.000 kvm

Byggrätt som kompletterar tidigare förvärv.

Succéköpet – snabbt hyrt ut 5.400 kvm inom tullarna

Köpte fastighet i kanonläge – som ändå länge haft vakanser.

Köper projekt som omvandlats till hyresrätter

Köparen, som tidigare gjort flera förvärv i innerstaden, berättar för FV.

Så mycket återstår att hyra ut i rekordhöga skrapan

Sveriges och Nordens högsta kontorshus om 36 våningar. FV går igenom Skanskas uthyrningar.

Hon lämnar Stenvalvet – får ny roll på Rikshem

Tar plats i ledningsgruppen.

SBB:s iskalla projekt – kan bygga i norr

Idrottsklubb driver projekt mot kommunen.

Hon blir ny Sverigechef hos Newsec

”Vi vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren och ha marknadens nöjdaste kunder”.

Tillbaka till förstasidan