Klövern gjorde sämre resultat än i fjol

Klöverns bokslutskommuniké för 2019 visar att resultatet blev något sämre än i fjol, 3.433 mkr (3.688). Dock så förbättrades förvaltningsresultatet med 9 procent till 1.462 mkr.

– Vi är särskilt stolta över den höga nettoinflyttningen, utvecklingen i jämförbart bestånd och den fina avkastningen på eget kapital, säger vd:n Rutger Arnhult i en kommentar.

– Vi har fortsatt att renodla fastighetsbeståndet till färre orter i Sverige och samtidigt investerat ytterligare i våra huvudorter, både på hemmamarknaden och utomlands. Affärstempot har varit högt med fokus på lönsamhet, hållbarhet, strukturell renodling och finansiell förstärkning i syfte att skapa ett ännu starkare Klövern för framtiden.

Klövern föreslår 0,50 kronor i utdelning (0,46) för stamaktien, en ökning med 8,7 procent.

Klöverns bokslutskommuniké  jan–dec 2019:
• Intäkterna ökade med 12 procent till 3.638 mkr (3 250).
• Driftöverskottet ökade med 14 procent till 2.463 mkr (2.170).
• Förvaltningsresultatet ökade med 9 procent till 1.462 mkr (1.344).
• Resultatet före skatt uppgick till 3.433 mkr (3.688) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 3.003 mkr (3.345) motsvarande 3,24 kr (3,54) per stamaktie.
• Avkastningen på eget kapital uppgick till 15,9 procent (21,2).
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 125 mkr (2.309). Projektutveckling, inklusive utveckling av byggrätter, bidrog med värdeökningar på fastigheter om 681 mkr (910).
• Efter tillträde av 3 fastigheter för 959 mkr, frånträde av 86 fastigheter för 5 029 mkr och investeringar om 1 550 mkr uppgick värdet på fastighetsportföljen till 52.377 mkr.
• Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 (2,7), belåningsgraden minskade till 50 procent (56) och den justerade soliditeten ökade till 43,5 procent (37,4).
• EPRA NAV ökade med 17 procent till 21,17 kr (18,13).
• För räkenskapsåret 2019 föreslår styrelsen en utdelning om totalt 0,50 kr (0,46) per stamaktie att utbetalas vid fyra tillfällen och en utdelning om totalt 20,00 kr (20,00) per preferensaktie att utbetalas vid fyra tillfällen.

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan