Helsingborgs hamnområde. Det aktuella expolateringsområdet markerat med rött

Klartecken till hamnflytt i Helsingborg

Delar av Helsingborg kommer att förvandlas när hamnen flyttar.

Annons

På onsdag fattar Helsingborgs kommunfullmäktige beslut om att initiera arbetet med en revidering av översiktsplanen för det så kallad H+ i centrala Helsingborg. Mer konkret handlar det om att flytta containerhamnen söderut till det så kallade Kemira-området. Flytten möjliggör skapandet av ett en ny stadsdel om 50 hektar med 4.000 bostäder nära 300.000 kvadratmeter kommersiella verksamhetslokaler och drygt 200.000 kvadratmeter samhällsservice i tre etapper från år 2030 och framåt.

Exploateringen av området, som ligger i direkt anslutning till Campus Helsingborg och Husarområdet, beräknas kosta kommunen i storleksordningen 2–2,5 miljarder kronor men generera ett överskott om 500–700 miljoner kronor.

Bakgrunden till beslutet handlar dels om att ge Helsingborg bättre förutsättningar att växa. Både som stad och som logistikposition. Sedan mitten av 1990-talet har containervolymen i hamnen växt med 4,4 procent per år vilket gjort att verksamheten nu är nära kapacitetstaket. Samtidigt är flertalet av de fartyg som anlöper hamnen i dag större än för 40 år sedan vilket gör att den en av de två kajerna som har ett vattendjup om 9 meter inte längre räcker till. De goda möjligheterna till stadsutveckling samt möjligheten att bygga den nya hamnen samtidigt som den gamla är i drift avgjorde till Kemira-alternativets fördel. Den nya containerhamnen är en investering i storleksordningen 2,5 miljarder kronor där drygt hälften utgör hamninfrastruktur.

– Stadsutveckling i den skala som nu presenteras har inte skett sedan1 990-talet då järnvägen genom Helsingborg grävdes ner och Knutpunkten, Norra hamnen och Dunkers Kulturhus skapades. Det är ett historiskt beslut som har en bred uppbackning i fullmäktige. Förslaget följer också den princip om samexistens mellan staden och hamnen som kommunen länge betonat, säger kommunstyrelsens ordföransde Peter Danielsson (M).

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan