Det vinnande förslaget från David Chipperfield Architects.

Så blir nya Nobel Center – tyska favoriten vann

Annons

Favoriten tyska Chipperfields vann – Nobelsal i fokus. Strax efter klockan 10.00 på onsdagsförmiddagen meddelades vinnaren arkitekttävlingen om nya Nobel Center på Blasieholmen i centrala Stockholm. Och det blev, som Fastighetsvärlden kunde avslöja under morgonen, tyska David Chipperfield Architects som vann. Se bilder nedan.

David Chipperfield.
David Chipperfield.

– Vi är oerhört glada och stolta över att ha blivit utvalda som arkitekter för Nobel Center. Vi ser fram emot att samarbeta kring utvecklingen av en byggnad som speglar Nobelprisets värden såväl som Stockholmarnas höga förväntningar, säger arkitekten David Chipperfield och konstaterar att arkitekter inte gillar tävlingar men att en dag som denna ”så är det okej”.

Kvar i slutkampen var tyska David Chipperfield Architects (som av flera arkitekter för Fastighetsvärlden pekats ut som favorit), Wingårdh Arkitektkontor (med ett omritat förslag) och Johan Celsing Arkitektkontor.

Juryn var enig i valet av David Chipperfield Architects Berlin. Det planerade Nobelhuset på Blasieholmen är på 25.700 kvm BTA, inklusive garage och mörka ytor. Byggnaden blir cirka 3 meter högre än grannhuset som ägs av Lundbergs Fastigheter. I vinnarens ursprungsförslag har höjden sänkts 6 meter jämfört med det första förslaget.

Lars Heikensten.
Lars Heikensten.

– Juryn anser att byggnaden har en lätthet och en öppenhet som är väldigt tilltalande, säger Lars Heikensten, ordförande i tävlingsjuryn och VD för Nobelstiftelsen.

Kostnaden är beräknad till 1,2 miljarder kronor, varav 800 hittills är finansierat med främst två stora donationer, läs mer i länk till höger. Under hösten ska entreprenörsformer utvärderas och efter årsskiftet beräknas upphandlingen av byggbolag inledas.

Enligt den preliminära tidplanen skulle det nya Nobel Center kunna slå upp dörrarna i december 2018.

– Det är en ambitiös tidsplan. Men jag hoppas att vi kan sätta spaden i backen 2016 och att den första prisceremonin kan äga rum i byggnaden i december 2018, säger Heikensten till Fastighetsvärlden.

Det vinnande förslaget är ritat av Sir David Chipperfield (född i London) och Christoph Felger (född i Frankfurt). Tyska David Chipperfield Architects har 250 anställda och kontor i fyra städer: London, Berlin, Milano och Shanghai. Christoph Felger berättar för Fastighetsvärlden att 5–7 personer vid firman har arbetat med ”Nobelhuset” i sex månader. Som mest har tio anställda varit involverade.

Christoph Felger.
Christoph Felger.

– Men arbetet har precis börjat. Det mesta av arbetet för oss återstår att göra. Vi kommer att vara involverade till dess att huset invigs, säger Christoph Felger till Fastighetsvärlden.

Han berättar att han uppskattar svensk arkitektur och han framför allt gillar Asplund och Lewerentz. Nobelhuset blir firmans första riktiga bygge i Sverige, sedan tidigare ligger byrån bakom en större staty. Nyligen har arkitektbyrån, tillsammans med en svensk kollega, med och försökte få uppdraget för Nationalmuseum (som ligger precis bakom det planerade Nobel Center) men man fick inte uppdraget. Bolaget är eller har varit aktiva i cirka 30 länder över hela världen.

Sten Nordin.
Sten Nordin.

– Det kommer att bli en av Stockholms märkesbyggnader. Det är väldigt viktigt för Stockholm att det kommer att bli väldigt bra, säger finansborgarrådet Sten Nordin som inte vill avslöja sin favorit bland arkitektförslagen.

Inför tävlingen har flera arkitekter som Fastighetsvärlden talat med pekat ut David Chipperfield Architects som klar favorit men även kallat förslaget som lite ”lågmält och enkelt”. Men Nobelstiftelsen har inte varit på jakt efter någon ”ikonbyggnad”.

– I tävlingsprogrammet har vi beskrivit platsen och hur byggnaden ska förhålla sig till Nobel och då har vi använt ledord som tidlöshet, kvalitet och värderingar, säger Heikensten till Fastighetsvärlden och berättar att han var lite besviken på några av de förslag som lämnades in av de elva arkitektfirmor som deltog i tävlingen från början.

Av Fastighetsvärldens bedömning har juryn speciellt imponerats av det auditorium som David Chipperfield Architects presenterade, inte minst med en snygg skiss (ne bild nedan). Nobelsalen är klenoden i bygget och den lokal där prisutdelningarna kommer att äga rum i.

– Vi har lagt ner väldigt mycket tid på den salen. Vi har inte gjort den så flexibel som man kan göra utan istället satsat på att ge den en inramning värdig de event som ska äga rum där. Salen tar 1.400 åskådare men går med draperier skärma av till att rymma 900 respektive 400. Men det går inte att ha två event i den stora salen samtidigt. säger Christoph Felger till Fastighetsvärlden.

Han berättar att firman hämtat inspiration från 50–60 auditorier runt om i världen, både moderna och betydligt äldre. Främsta förebild har Palau de la Música Catalana i Barcelona (se bild nedan) varit. Även en teater i München från  barockperioden har bidragit som inspiration.

Juryn kommenterar i skriftliga omdömen även de båda andra förslagen. De får mycket beröm, men även kritik:

  • Om förslaget ”A Room and  Half” av Johan Celsing Arkitektkontor:

”Den stora samlingssalens halvcirkelform är ett väl beprövat koncept med utmärkta möjligheter till uppdelning. Men juryn anser att det rum som redovisats borde ges ett mer unikt och värdigt utseende för att kunna fungera väl vid en eventuell Nobelceremoni eller vid större evenemang.”

  • Om förslaget ”The Nobel Snowflake” av Wingårdh Arkitektkontor:

”Juryn har tvekat inför byggnadens identitet och gestalt, som enligt arkitektens beskrivning är att uppfatta som ett allmänt kulturhus. Även om det i huset ska rymmas en bred, öppen verksamhet för allmänheten fungerar den valda utformningen mindre väl för Nobel Center som också ska vara en symbol för Nobelpriset och den relaterade verksamheten.”  

Nedan finns bilder på de tre tävlande förslagen som juryn tagit ställning till. Nedan finns även en 3 minuter lång videofilm om det nya Nobelhuset och det vinnande arkitektbolaget.

Fastighetsvärlden Idag 2014-04-09

Det vinnande förslaget – från tyska David Chipperfield Architects.
Det vinnande förslaget – från tyska David Chipperfield Architects.
Lars Heikensten, ordförande i tävlingsjuryn och VD för Nobelstiftelsen, Sten Nordin, finansborgarråd (M), och den vinnande arkitekten David Chipperfield.
Lars Heikensten, ordförande i tävlingsjuryn och VD för Nobelstiftelsen, Sten Nordin, finansborgarråd (M), och den vinnande arkitekten David Chipperfield.
Det stora auditoriet enligt Chipperfields förslag. Här, och inte i konserthuset, kommer Nobalpriset att delas ut framöver.
Det stora auditoriet enligt Chipperfields förslag. Här, och inte i konserthuset, kommer Nobelpriset att delas ut framöver. Nobelsalen ska utnyttjas för speciella och stora evenemang med upp till 1.400 deltagare. De båda konkurrenternas salar var flexibla och delbara – men inte detta förslaget.
Palau de la Música Catalana i Barcelona är en stor förebild till det vinnande förslaget.
Palau de la Música Catalana i Barcelona är en stor förebild till det vinnande förslaget.
Nobelhuset blir Chipperfields första projekt i Sverige.
Nobelhuset blir Chipperfields första projekt i Sverige.

Video om det nya Nobelhuset och den vinnande arkitektfirman.

Vy mot Nybrokajen.
Vy från Strandvägen. Det vinnande förslagets höjd är 3 meter högre än grannfastigheten
Vy från Nobelträdgården.
Vy från Nobelträdgården. Bakom syns Lundbergs fastighet.
Bidraget från Johan Celsing Arkitektkontor.
Bidraget från Johan Celsing Arkitektkontor.
Juryns tredje alternativ kom från Wingårdh Arkitektkontor som bidrog med ett förslag som helt ritats om från det första förslaget.
Juryns tredje alternativ kom från Wingårdh Arkitektkontor som bidrog med ett förslag som helt ritats om jämfört med det första förslaget som firman lämnade.
Längst ut på Balasieholmen ska det nya Nobel Center byggas. Längst ner i det vänstra hörnet på kartan syns Stockholms slott och i den övre delen syns Nybroviken med Dramaten.
Längst ut på Blasieholmen ska det nya Nobel Center byggas. Längst ner i det vänstra hörnet på kartan syns Stockholms slott och i den övre delen syns Nybroviken med Dramaten.
Flygbild över det aktuella området.
Flygbild över det aktuella området.

Fler Nyheter från förstasidan

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Tillbaka till förstasidan