Den aktuella fastigheten utmarkerad i området som det är tänkt att se ut framöver. Karta från Järfälla kommun

K-Fastigheter köper från Kungsleden i Barkarbystaden

K-Fastigheter har ingått avtal med Kungsleden om förvärv av fastigheten Veddesta 2:65 i Järfälla. K-Fastigheter planerar att riva den nuvarande byggnaden och bygga upp till 400 hyresrätter på fastigheten. Fastigheten ligger bakom det som tidigare var Veddesta centrum.

JLL var rådgivare till säljaren. Advokatfirman Vici har agerat rådgivare till köparen och Brick Advokat till säljaren.

Affären sker genom bolagsöverlåtelse och är villkorad av att detaljplanen vinner laga kraft senast den 31 december 2025.

Förvärvet sker genom en bolagstransaktion och underliggande fastighetsvärde uppgår till ca 259 miljoner kronor, baserat på 8.001 kronor per kvadratmeter BTA ovan mark. Transaktionen finansieras genom befintlig kassa.

Förväntad bruttoarea (BTA) uppgår till drygt 32.000 kvadratmeter.

– Detta blir ett betydande projekt för K-Fastigheter i Stockholmsområdet. Vi bedömer att investeringen uppgår till ca 975 mkr och marknadsvärdet vid färdigställande uppgår till 1.350 miljoner kronor, säger Jacob Karlsson, vd för K-Fast Holding AB.

– Vi ser fram emot att arbeta med vårt projekt i Barkarbystaden, ett stort område där upp till 50.000 nya invånare ska skapa sina hem. Lägenheterna i våra egenutvecklade Lamellhus kommer att byggas i ett attraktivt område med närhet till såväl kommunikation som natur, handel och service, säger Åsa Fredin, affärsområdeschef för K-Fastigheter Projektutveckling.

–  Säljaren ska driva arbetet med detaljplanen och vi har målet att bygga 400 lägenheter i två etapper, den första med start under 2022 och den andra med start året därpå.

Fastigheten Veddesta 2:65, som ligger på Veddestavägen 15, innehåller idag 14.300 kvm lokaler som definieras som industri/lager, och Kungsleden har bland annat hyrt ut 4.000 kvm till en trampolinpark.

– Vi fortsätter att realisera den fina byggrättspotential som vi har i vår fastighetsportfölj och ser fram emot att följa K-Fastigheters arbete med att utveckla detta expansiva område i Stockholm. För närvarande har Kungsleden drygt 280.000 kvm bostadsbyggrätter under framtagande som vi avser att avyttra i takt med att de närmar sig färdigställande, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och CFO på Kungsleden.

Den positiva resultateffekten vid frånträde beräknas uppgå till 114 miljoner kronor.

Kungsleden blev ägare till fastigheten i samband med att bolaget köpte alla GE Real Estates fastigheter i Sverige hösten 2013.

Kungsleden äger fortfarande fastigheten Veddesta 2:73. Den ligger på Veddestavägen 17 och innehåller 6.800 kvm kontor.

Det händer mycket i hela området framöver. Veddesta 2:76 ägs av Regio. Veddesta 2:96 ägs av Nordr (tidigare Veidekke). För Veddesta 2:96 som ingår i planområdet pågår en dialog mellan Regio och Nordr för att reglera in Veddesta 2:96 till framtida exploateringsfastighet.

De aktuella fastigheterna i detaljplanen är de som ligger längst in i området. Närmast den nya/flyttade pendeltågsstationen har bland annat Serneke och Sagax utvecklingsplaner.

Enligt uppgift till Fastighetsvärlden har Sagax sedan ett tag försökt sälja sin stora projektfastighet. Det är annars Sagax största projektutmaning någonsin.

Fastigheten Veddesta 2:64 är uppförd 1991/92. Nu ska den rivas för att ge plats för bostäder när hela området omvandlas. Foto: Kungsleden

Fler Nyheter från förstasidan

Expansivt kafé öppnar två nya i centrala Stockholm

”Så starkt som varumärket är nu så kan vi lyfta gator och områden.”

Slår till på samma plats och köper för knappt 900 miljoner

Köper av kommun norr om Stockholm. Läs om fastigheterna.

Vakanstalet upp till 8,3 procent

Ytterligare ett bolag redovisar ökade vakanstal.

Fortinova växer rejält – förvärvar portfölj för 506 mkr

Det nya börsbolaget ligger bakom ytterligare en stor transaktion.

442.000 kronor insamlat i Spring för Livet

Ett bolag hade hela 105 deltagare i välgörenhetsloppet.

Revolution: Nytt Ikea öppnar med en helt ny layout

Läs om de stora förändringarna när det 42.000 kvm stora varuhuset öppnar. Se även bilder.

Intea hyr ut 6.000 kvm

Tecknat 15-årigt hyresavtal.

En av Norges rikaste säljer till utmanare

Nybyggd fastighet längs med E4:an.

”Sommaren blir fantastisk”

Pandox Nordenchef om tiderna som väntar.

Storaffär klar: Köper bostäder för 2,5 miljarder

Stångåstaden gör ytterligare en  större affär och säljer över 1.000 lägenheter.

Kontrar genom att höja budet på Tre Kronor

Bolaget har nu dessutom lagt beslag på drygt 10 procent av aktierna.

Han blir boss för Göteborg

Fortsätter att tillsätta nya chefer för den stora satsningen.

Krogkungen om vägen framåt – avslöjade generationsskifte

Svenska Brasseriers grundare med oväntat avslöjande under FV:s seminarium.

Tenzing Industrihus och börsbolag bildar JV

Ligger norr om Ikea. Äger sedan tidigare fyra fastigheter.

Tillbaka till förstasidan