K-Fastigheter i mål med affär för miljard – ny strategi

K-Fastigheter  har avyttrat den fastighetsportfölj i Danmark som bolaget tidigare tecknat ett villkorat överlåtelseavtal om. Köpare är en fond uppsatt av Viga Real Estate.

Annons

I ett pressmeddelande den 25 april 2024 meddelades att K-Fastigheter tecknat ett villkorat överlåtelseavtal rörande avyttring av en fastighetsportfölj i Danmark. Villkoren för avyttrandet av portföljen bestående av 311 lägenheter är nu uppfyllda och köparen, en fond uppsatt av Viga Real Estate, tillträder fastigheterna den 10 juli 2024. K-Fastigheter kommer initialt att kvarstå med ett ägande om 20 procent med avsikt att avyttra andelen i framtiden.

Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1 087 MSEK till dagens kurs vilket motsvarar fastigheternas bokförda värde vid utgången av första kvartalet 2024. Avyttringen stärker K-Fastigheters balansräkning och möjliggör fortsatta förvärv av byggrätter och byggstarter av nya projekt.

”Att vi avyttrar denna portfölj ligger i linje med den nya affärsplan styrelsen har antagit. I den nya affärsplanen ingår att avyttra motsvarande 30-50 procent av det K-Fastigheter byggstartar per år. Jag är glad över att vi funnit en stark aktör som Viga som köpare” säger Jacob Karlsson, VD för K-Fastigheter.

Portföljen som avyttras består av fyra bostadsfastigheter i Köpenhamnsområdet om 24 989 kvm fördelat på 311 lägenheter med ett totalt årligt hyresvärde om 63,7 MSEK med befintlig vakans på under 5 procent. I Köpenhamnsområdet har K-Fastigheter pågående byggnation av 153 lägenheter i projekt Ballerup som inte omfattas av denna transaktion.

Fler Nyheter från förstasidan

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Tillbaka till förstasidan