Skogestig: ”Ser effekten av en avvaktande hyresmarknad”

Vasakronan har släppt sin rapport för Q3 2020. Där framgår bland annat bolaget har en negativ värdeutveckling om 0,5 procent på det totala fastighetsbeståndet, men läget beskrivs som stabilt.

Den negativa värdeförändringen har varit som störst i Göteborg (-1,5) och Malmö (-0,9), beroende på att bolaget där äger en stor andel butikslokaler. För innevarande år bedöms värdenedgången till 5–10 procent för Vasakronans handelsfastigheter.

– Vasakronan är finansiellt starkt och vi har ett stabilt förvaltningsresultat, säger Johanna Skogestig i vd-ordet. 

Vad gäller hyrorna uppgick hyresintäkterna till 5.234 mkr (5.232). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent (7). Under det andra kvartalet erhöll drygt 500 av Vasakronans lokalhyresgäster covidrabatter motsvarande 107 mkr, varav det statliga hyresstödet uppgick till 48 mkr. Lämnade Covid-relaterade rabatter har således belastat resultatet med 59 mkr under perioden.

– Dessvärre ökar smittspridningen i samhället och i skrivande stund har Folkhälsomyndigheten återigen gått ut med skärpta rekommendationer i våra fyra regioner. Hur det kommer slå är svårt att sia om. Jag är därför ödmjuk inför de konsekvenser detta kan få för människor och verksamheter. Effekten i form av en mer avvaktande hyresmarknad ser vi redan nu. Det kommer sannolikt att påverka den underliggande hyrestillväxten framåt. Samtidigt har vi ett bra utgångsläge inte minst i våra utvecklingsprojekt som nu successivt börjar fasas in i förvaltning, säger Johanna Skogestig.

Bland nyheterna i rapporten märks att fastigheten Kronan i Sundbyberg är nu fullt uthyrt sedan ett 10-årigt tilläggsavtal till den tidigare rekorduthyrningen om 42.000 kvm tecknats med Skatteverket om cirka 900 kvadratmeter.

I fastigheten Nattugglan på Södermalm i Stockholm har Tillväxtverket förlängt sitt hyresavtal om 4.000 kvadratmeter i 5 år och i Köpmannen i Göteborg har Intersport förlängt sitt avtal om närmare 1.500 kvadratmeter med 6 år.

Övriga nyckeltal: 

  • Nyuthyrningar har gjorts av 100 000 kvadratmeter (170.000) med en årshyra på 453 mkr (706) och nettouthyrningen uppgick till 119 mkr (298)
  •  Uthyrningsgraden uppgick till 92,6 procent (93,1) vid periodens ut- gång. Vakansen om 7,4 procent förklaras till 1,5 procentenheter (2,3) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
  • Driftöverskottet uppgick till totalt 3 876 mkr (3 875). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent (7)
  •  Resultat före värdeförändringar och skatt minskade till 2.520 mkr (3. 716). Förändringen förklaras främst av ett lägre resultat från joint ventures, –294 mkr (887), till följd av minskad förväntad byggrätts- volym
  •  Värdeförändring på fastigheter uppgick till –863 mkr (6.769), vilket motsvarar en värdeförändring på –0,5 procent (5,0). Värdenedgången avser väsentligen segmentet butiksfastigheter
  •  Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 158.641 mkr (147.385)
  •  Värdeförändring på derivat uppgick till 292 mkr (–1.713) framförallt till följd av sjunkande långa marknadsräntor i Norge
  •  Resultat efter skatt uppgick till 1.448 mkr (7.215)
  •   En vinstutdelning om 3.000 mkr (4.000) för verksamhetsåret 2019 föreslås en extra bolagsstämma

Missa inte! Köpcentrum & Butiker 2022

Den 5 oktober är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Köpcentrum & Butiker 2022. Det äger rum på Grand Hotel i Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Låg bakom miljardköpet från Wallenstam

FV berättar vem som är den hemliga aktören i storaffären.

Trio får bygga 30.000 kvm vid Bromma flygplats

Stort börsbolag utökar till över 80.000 kvm byggmöjligheter.

Corem tappar på inställd obligationsemission

Minuterna efter att Corem meddelat att de ställer in en planerad obligationsemission sjönk B-aktien med 4 procent ned till en ny bottennivå.

Lista: 13 nya restauranger och kaféer till Arlanda

Läs om vilka varumärken som tar plats när Arlanda växer med 11.000 kvm. Se även var den nya ”matverandan” placeras.

Viceroys grundare: SBB ska ner ytterligare 50 procent

Blankningsfirmans grundare i inlägg på Twitter.

CBRE rekryterar ny vd – lång bakgrund i Ryssland

Ny ansvarig i Sverige. Rekryteras från konkurrent.

Redo sälja i Gamla stan

Välkänd fastighet från 1600-talet till salu.

”Avkastningskraven för kontor oförändrade”

Colliers släpper ny rapport. ”Vi ser framför oss att transaktionsaktiviteten tar fart mot slutet av året eller början av nästa år.”

Botrygg inför räntegaranti för bostadsrättsköpare

”Medan många av branschens största aktörer låter föreningarna ta räntesmällen…”

Prisrekord att vänta vid affär nära Stureplan

FV avslöjar att en historisk affär i Gyllene Triangeln kan vänta.

Vill sälja stora delar av centrum

Totalt 12.500 kvm lokaler och bostäder ingår i paketet.

Lekander lämnar SBB-toppen

Krister Karlsson tar över uppgiften.

Karlatornet nu högst i Sverige – Turning torso tvåa

FV har besökt höghuset. 80 procent av lägenheterna är sålda. Se nya bilder.

Siktar på premiärköp i Sverige

Vi är just nu i kontakt med mäklare om några större kontorsfastigheter i Stockholm.”

Tillbaka till förstasidan