Skogestig: ”Ser effekten av en avvaktande hyresmarknad”

Vasakronan har släppt sin rapport för Q3 2020. Där framgår bland annat bolaget har en negativ värdeutveckling om 0,5 procent på det totala fastighetsbeståndet, men läget beskrivs som stabilt.

Den negativa värdeförändringen har varit som störst i Göteborg (-1,5) och Malmö (-0,9), beroende på att bolaget där äger en stor andel butikslokaler. För innevarande år bedöms värdenedgången till 5–10 procent för Vasakronans handelsfastigheter.

– Vasakronan är finansiellt starkt och vi har ett stabilt förvaltningsresultat, säger Johanna Skogestig i vd-ordet. 

Vad gäller hyrorna uppgick hyresintäkterna till 5.234 mkr (5.232). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent (7). Under det andra kvartalet erhöll drygt 500 av Vasakronans lokalhyresgäster covidrabatter motsvarande 107 mkr, varav det statliga hyresstödet uppgick till 48 mkr. Lämnade Covid-relaterade rabatter har således belastat resultatet med 59 mkr under perioden.

– Dessvärre ökar smittspridningen i samhället och i skrivande stund har Folkhälsomyndigheten återigen gått ut med skärpta rekommendationer i våra fyra regioner. Hur det kommer slå är svårt att sia om. Jag är därför ödmjuk inför de konsekvenser detta kan få för människor och verksamheter. Effekten i form av en mer avvaktande hyresmarknad ser vi redan nu. Det kommer sannolikt att påverka den underliggande hyrestillväxten framåt. Samtidigt har vi ett bra utgångsläge inte minst i våra utvecklingsprojekt som nu successivt börjar fasas in i förvaltning, säger Johanna Skogestig.

Bland nyheterna i rapporten märks att fastigheten Kronan i Sundbyberg är nu fullt uthyrt sedan ett 10-årigt tilläggsavtal till den tidigare rekorduthyrningen om 42.000 kvm tecknats med Skatteverket om cirka 900 kvadratmeter.

I fastigheten Nattugglan på Södermalm i Stockholm har Tillväxtverket förlängt sitt hyresavtal om 4.000 kvadratmeter i 5 år och i Köpmannen i Göteborg har Intersport förlängt sitt avtal om närmare 1.500 kvadratmeter med 6 år.

Övriga nyckeltal: 

  • Nyuthyrningar har gjorts av 100 000 kvadratmeter (170.000) med en årshyra på 453 mkr (706) och nettouthyrningen uppgick till 119 mkr (298)
  •  Uthyrningsgraden uppgick till 92,6 procent (93,1) vid periodens ut- gång. Vakansen om 7,4 procent förklaras till 1,5 procentenheter (2,3) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
  • Driftöverskottet uppgick till totalt 3 876 mkr (3 875). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent (7)
  •  Resultat före värdeförändringar och skatt minskade till 2.520 mkr (3. 716). Förändringen förklaras främst av ett lägre resultat från joint ventures, –294 mkr (887), till följd av minskad förväntad byggrätts- volym
  •  Värdeförändring på fastigheter uppgick till –863 mkr (6.769), vilket motsvarar en värdeförändring på –0,5 procent (5,0). Värdenedgången avser väsentligen segmentet butiksfastigheter
  •  Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 158.641 mkr (147.385)
  •  Värdeförändring på derivat uppgick till 292 mkr (–1.713) framförallt till följd av sjunkande långa marknadsräntor i Norge
  •  Resultat efter skatt uppgick till 1.448 mkr (7.215)
  •   En vinstutdelning om 3.000 mkr (4.000) för verksamhetsåret 2019 föreslås en extra bolagsstämma

Fler Nyheter från förstasidan

Rockad i SBB:s ledning – trio får vice vd-titel

Batljans nästa drag för att nå höga målet.

Nu tar de över 165 miljarder

”Jag ser fram emot att leda Nordens största noterade kommersiella fastighetsbolag”. Läs FV:s intervju med Biljana Pehrsson.

Han tar över Blackrock i Sverige

Har stor rutin av internationella aktörer.

Coworkingjätten hyr helt hus på Sveavägen

5.800 kvm i kvarter som under flera år förändrats för att möta framtiden.

Skanska byggstartar 7.500 kvm

Varje kontorshyresgäst får en egen balkong.

Årets Affärsrådgivare 2021: Här är de 5 högst rankade

FV kan berätta vilka 5 affärskonsulter som har fått högst poäng.

Öppnar när Starbucks lagt ner på partygatan

Kaffejätten bröt hyreskontraktet.

Skanska siktar på 12–18 miljarder

Läs om planerna för den nya nya verksamheten. FV listar potentiella fastigheter.

SLP köper nytt för 250 mkr

Säljaren blir ny delägare i börskandidaten.

Nuveen snabbt stora på storage i Sverige

Två raider under några få veckor ger dem framskjuten position.

AXA köper hela 515.000 kvm

En av årets största affärer. FV bedömer priset. Läs om vad som ingår i transaktionen.

Stureplansgruppen och Balder i nytt samarbete om Lifestylehotell

Siktar på Lifestylehotell med fokus på bo, äta och producera musik

Alecta gör stort köp på Söder

Köpeskillingen en bit över en miljard kronor.

Areim köper vid Bromma Blocks

Affär i ett utvecklingsområde där Svenska Hus är en tung aktör.

Tillbaka till förstasidan