Skogestig: ”Ser effekten av en avvaktande hyresmarknad”

Vasakronan har släppt sin rapport för Q3 2020. Där framgår bland annat bolaget har en negativ värdeutveckling om 0,5 procent på det totala fastighetsbeståndet, men läget beskrivs som stabilt.

Annons

Den negativa värdeförändringen har varit som störst i Göteborg (-1,5) och Malmö (-0,9), beroende på att bolaget där äger en stor andel butikslokaler. För innevarande år bedöms värdenedgången till 5–10 procent för Vasakronans handelsfastigheter.

– Vasakronan är finansiellt starkt och vi har ett stabilt förvaltningsresultat, säger Johanna Skogestig i vd-ordet. 

Vad gäller hyrorna uppgick hyresintäkterna till 5.234 mkr (5.232). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent (7). Under det andra kvartalet erhöll drygt 500 av Vasakronans lokalhyresgäster covidrabatter motsvarande 107 mkr, varav det statliga hyresstödet uppgick till 48 mkr. Lämnade Covid-relaterade rabatter har således belastat resultatet med 59 mkr under perioden.

– Dessvärre ökar smittspridningen i samhället och i skrivande stund har Folkhälsomyndigheten återigen gått ut med skärpta rekommendationer i våra fyra regioner. Hur det kommer slå är svårt att sia om. Jag är därför ödmjuk inför de konsekvenser detta kan få för människor och verksamheter. Effekten i form av en mer avvaktande hyresmarknad ser vi redan nu. Det kommer sannolikt att påverka den underliggande hyrestillväxten framåt. Samtidigt har vi ett bra utgångsläge inte minst i våra utvecklingsprojekt som nu successivt börjar fasas in i förvaltning, säger Johanna Skogestig.

Bland nyheterna i rapporten märks att fastigheten Kronan i Sundbyberg är nu fullt uthyrt sedan ett 10-årigt tilläggsavtal till den tidigare rekorduthyrningen om 42.000 kvm tecknats med Skatteverket om cirka 900 kvadratmeter.

I fastigheten Nattugglan på Södermalm i Stockholm har Tillväxtverket förlängt sitt hyresavtal om 4.000 kvadratmeter i 5 år och i Köpmannen i Göteborg har Intersport förlängt sitt avtal om närmare 1.500 kvadratmeter med 6 år.

Övriga nyckeltal: 

  • Nyuthyrningar har gjorts av 100 000 kvadratmeter (170.000) med en årshyra på 453 mkr (706) och nettouthyrningen uppgick till 119 mkr (298)
  •  Uthyrningsgraden uppgick till 92,6 procent (93,1) vid periodens ut- gång. Vakansen om 7,4 procent förklaras till 1,5 procentenheter (2,3) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
  • Driftöverskottet uppgick till totalt 3 876 mkr (3 875). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent (7)
  •  Resultat före värdeförändringar och skatt minskade till 2.520 mkr (3. 716). Förändringen förklaras främst av ett lägre resultat från joint ventures, –294 mkr (887), till följd av minskad förväntad byggrätts- volym
  •  Värdeförändring på fastigheter uppgick till –863 mkr (6.769), vilket motsvarar en värdeförändring på –0,5 procent (5,0). Värdenedgången avser väsentligen segmentet butiksfastigheter
  •  Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 158.641 mkr (147.385)
  •  Värdeförändring på derivat uppgick till 292 mkr (–1.713) framförallt till följd av sjunkande långa marknadsräntor i Norge
  •  Resultat efter skatt uppgick till 1.448 mkr (7.215)
  •   En vinstutdelning om 3.000 mkr (4.000) för verksamhetsåret 2019 föreslås en extra bolagsstämma

Fler Nyheter från förstasidan

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Så stora är bolagen på sociala medier

Balder, Castellum och Vasakronan är störst av fastighetsbolagen på sociala medier. Men är det viktigt att synas i sociala kanaler?

Rapport: Läge och moderna kontor lockar allt mer

Balans mellan utbud och efterfrågan i Stockholms CBD. Vakansgraden fortsätter stiga på de flesta delmarknader.

“Lyssna på marknaden och på oss fastighetsägare”

Branschen samlades på FV:s seminarium Fastighetsdagen Uppsala.

Byggnaden som vann Kasper Salin-priset

Träbygge fick åtråvärt arkitektpris.

Tillbaka till förstasidan