JM:s försäljning i Stockholm något upp

Under tredje kvartalet sålde JM 261 bostäder i Stockholmsområdet. Det kan jämföras med 233 under motsvarande period 2018.

När det gäller antalet produktionsstartade bostäder i Stockholmsområdet uppger JM siffran till 278 (207).

I bolagets delårsrapport kommenterar JM:s vd Johan Skoglund bland annat Stockholmsmarknaden:

”Bostadsmarknaden i Stockholm påverkas fortsatt av de skärpta amorteringskraven och den för- siktigare hållningen från bankerna i kreditgivningen till bostadsköpare. Samtidigt ser vi fortsatt en förbättring av efterfrågan för JMs bostäder från kunder i Stockholm som har god köpkraft. Inte minst har vi mycket god efterfrågan för de ägarlägenheter som vi har i pågående produktion. Den gradvisa stabiliseringen av marknaden har givit en fortsatt positiv boknings- och försäljningsutveckling i Stockholm med 261 sålda bostäder under tredje kvartalet jämfört med 223 samma period föregående år. Produktionsstartade bostäder stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produktionsvolym. Vi har två projekt om cirka 140 bostäder i Stockholm där produktions- starten fördröjs i avvaktan på myndighetsbeslut. Likväl bedöms förutsättningarna som goda för högre nivå av produktionsstarter under det fjärde kvartalet förutsatt att myndighetsbeslut erhålls enligt tidplan.”

Nyckeltalen ur JM:s delårsrapport för januari–september:

  • Intäkterna minskade till 11 381 mkr (12 011) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 11 159 mkr (11 343)
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 449 mkr (1 443) 1). Rörelsemarginalen ökade till 12,7 procent (12,0). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 1 656 mkr (1 519) och rörelsemarginalen till 14,8 procent (13,4)
  • Resultat från försäljningar av två färdigställda hyresrättsfastigheter om 170 mkr ingår i rörelseresultatet
  • Resultatet före skatt uppgick till 1 387 mkr (1 387). Resultat efter skatt ökade till 1 128 mkr (1 079)
  • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 22,2 procent (27,7). Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 16,20 kronor (15,50)
  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 817 mkr (–456)
  • Antal sålda bostäder ökade till 2.654 (1.712) och produktionsstarterna ökade till 2.162 (2.097)

Fler Nyheter från förstasidan

Brand på Birger Jarlsgatan

FV berättar om fastigheten och fastighetsägaren.

Serendipity säljer – och satsar även själva

Superentreprenörerna säljer – men väljer även att satsa själva.

Porträtt

Offensivt, kaxigt och rosa

Croisettes vd Per Svensson vill snabbt framåt. Antalet anställda har fördubblats årligen och nu siktar han mot börsen.

Hamburgerkedjans galna rekordresa under året

”Tror det är världsrekord i antal öppningar”. FV summarar kvadratmeter-totalen.

"Bättre förutsättningar för mig på annat håll”

Även Ylva Sarby Westman lämnar Castellum. Motiverar i FV-intervju.

Arnhult: Skrattretande dumheter

”Vill inte distraheras av sådana märkliga uttalanden”.

Lista: Efterfrågan på coworking har exploderat

”Kommer att äta upp allt centralt”. FV kartlägger framtiden för coworking och de största aktörerna i huvudstaden i dag.

Efter dramat: Köper omtalad konkursfastighet

FV berättar om detaljerna och priset.

Köper 600 bostäder med vattenutsikt – sista innehavet

Till projektet i södra Stockholmsområdet hör en solcellspark och en batteripark.

Kvartett vill göra om område inom tullarna

Mindre storskaligt, men ändå större. TV-hus kan rivas. FV berättar om planerna.

Arnhults pussel för att få ihop en ledningsgrupp

14 personer från två bolag bland urvalet. FV listar namnen. Nya vd:n om tidspressen.

Slår till på Wingårdhs projekt

Fastigheterna håller hög hållbarhetsprofil.

Kallenvret: ”De är båda drömrekryteringar för oss”

CBRE rekryterar till capital markets.

Bilder: Hufvudstaden tillför 22.000 kvm nytt

Stort projekt i hjärtat av rikets näst största stad. Bolagets största projekt under 2000-talet.

Tillbaka till förstasidan