JM:s försäljning i Stockholm något upp

Under tredje kvartalet sålde JM 261 bostäder i Stockholmsområdet. Det kan jämföras med 233 under motsvarande period 2018.

När det gäller antalet produktionsstartade bostäder i Stockholmsområdet uppger JM siffran till 278 (207).

I bolagets delårsrapport kommenterar JM:s vd Johan Skoglund bland annat Stockholmsmarknaden:

”Bostadsmarknaden i Stockholm påverkas fortsatt av de skärpta amorteringskraven och den för- siktigare hållningen från bankerna i kreditgivningen till bostadsköpare. Samtidigt ser vi fortsatt en förbättring av efterfrågan för JMs bostäder från kunder i Stockholm som har god köpkraft. Inte minst har vi mycket god efterfrågan för de ägarlägenheter som vi har i pågående produktion. Den gradvisa stabiliseringen av marknaden har givit en fortsatt positiv boknings- och försäljningsutveckling i Stockholm med 261 sålda bostäder under tredje kvartalet jämfört med 223 samma period föregående år. Produktionsstartade bostäder stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produktionsvolym. Vi har två projekt om cirka 140 bostäder i Stockholm där produktions- starten fördröjs i avvaktan på myndighetsbeslut. Likväl bedöms förutsättningarna som goda för högre nivå av produktionsstarter under det fjärde kvartalet förutsatt att myndighetsbeslut erhålls enligt tidplan.”

Nyckeltalen ur JM:s delårsrapport för januari–september:

  • Intäkterna minskade till 11 381 mkr (12 011) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 11 159 mkr (11 343)
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 449 mkr (1 443) 1). Rörelsemarginalen ökade till 12,7 procent (12,0). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 1 656 mkr (1 519) och rörelsemarginalen till 14,8 procent (13,4)
  • Resultat från försäljningar av två färdigställda hyresrättsfastigheter om 170 mkr ingår i rörelseresultatet
  • Resultatet före skatt uppgick till 1 387 mkr (1 387). Resultat efter skatt ökade till 1 128 mkr (1 079)
  • Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 22,2 procent (27,7). Resultatet per aktie under niomånadersperioden ökade till 16,20 kronor (15,50)
  • Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 817 mkr (–456)
  • Antal sålda bostäder ökade till 2.654 (1.712) och produktionsstarterna ökade till 2.162 (2.097)

Fler Nyheter från förstasidan

Köper bostäder för 900 miljoner i heta Norrlandsstaden

”Redan nu har vi planer för cirka 10.000 bostäder”.

Nu inleds tävlingen för Gasklockan

Hoppas på ett nytt landmärke.

Halverade plötsligt värdet

Nu är hela finansieringen för bolaget åter i gungning.

Björn Borg i pressat läge

Tufft läge efter kraftiga hyresuppgångar.

Top of the market – för 150 miljoner

Fastighet i Lärkstan bjuds ut till försäljning.

Exklusiv intervju: ”Jag har alltid vetat att jag är oskyldig”

Fastighetsvärlden publicerar första intervjun med Ilija Batljan. Tron på rättsstaten. ”Funnits underton till kampanj”. Hyllar kollegorna och familjen.

Utredningen mot Ilija Batljan läggs ner

Läs om åklagarens beslut kring SBB:s vd.

”Alla segment kommer att påverkas av pandemin”

Svefa ger ut specialrapport, tror på påtaglig differentiering.

6.000 handelsföretag kan slås ut innan stödet når fram

Oro för att hjälpen inte når fram i tid.

Han blir ny vd vid Akelius

Redan klart med Pål Ahlséns efterträdare. Fick frågan via Facetime – var över på åtta minuter.

Birgersson i täten för nytt investmentbolag

FV avslöjar. Tung trio gör satsning tillsammans med ledande aktör.

Bildextra: Så vill nya Point ändra stadscentrum

”Vi kommer att vända utvecklingen”, säger Joachim Kuylenstierna. Bolaget presenterar ett koncept för utarmade stadskärnor.

SBB säljer för 835 mkr – ny strategi efter fiaskot

Sålt för 4,2 miljarder kronor på fem månader.

Köper för 216 mkr i Malmö

Sjunde ägaren på tolv år. Utvecklar nytt kontor åt största hyresgästen.

Tillbaka till förstasidan