JM fortsatte att sälja bra under 2019

JM har redovisat bokslutet för 2019. Där framgår att man även under sista kvartalet fortsatte att sälja fler bostäder än för motsvarande period 2018, 941 stycken jämfört med 751. För helåret innebar det att man sålde 3.595 bostäder (2.463).

Antalet osålda lägenheter i avslutad produktion ökade till 157 stycken jämfört med 140 stycken under 2018. Däremot finns det nu färre osålda lägenheter som nu ligger kvar i JM:s balansräkning, det är 82 stycken jämfört med 125 stycken för ett år sedan.

Rörelsemarginalen i Stockholmsverksamheten var 16,4 procent (17,1) och i Riks var den 16,1 procent (16,9). Utlandsverksamheten ligger på ungefär halva den nivån, 8,8 procent (9,2).

– Den gradvisa förbättringen av marknaden har givit en positiv boknings- och försäljningsutveckling i Stockholm med 353 sålda bostäder under fjärde kvartalet jämfört med 286 samma period föregående år, säger vd Johan Skoglund i en kommentar.

Nyckeltalen:

Intäkterna minskade till 15.692 mkr (16.161) och intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus, under avveckling, uppgick till 15.438 mkr (15.391).

Rörelseresultatet ökade till 2.008  mkr (1.886). Rörelsemarginalen ökade till 12,8 procent (11,7). Rörelseresultatet exklusive JM Entreprenad Region Hus ökade till 2.243 mkr (2.062) och rörelsemarginalen till 14,5 procent (13,4).

Resultat från försäljningar av två färdigställda hyresrättsfastigheter om 170 mkr ingår i rörelseresultatet.

Resultatet före skatt ökade till 1.928 mkr (1.817). Resultat efter skatt ökade till 1.570 mkr (1.438).

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna uppgick till 22,2 procent (22,2). Resultatet per aktie under året ökade till 22,50 kronor (20,60).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 1.291 mkr (–473).

Antal sålda bostäder ökade till 3.595 (2.463) varav 376 bostäder avser försäljning av hyresrättsfastigheter inom JM Fastighetsutveckling. Produktionsstarterna ökade till 3.269 (3.135) varav 143 bostäder avser hyresrättsbostäder inom JM Fastighetsutveckling.

Övervärden exploateringsfastigheter om 6,7 mdkr (7,0).

Styrelsen föreslår 12,50 kronor (12,00) i utdelning för 2019.

Fler Nyheter från förstasidan

Bildextra: JM bygger spektakulärt

26 våningar högt. Totalt 157 bostäder. Priset högst upp: Över 15 miljoner kronor.

SBB får sin första markanvisning i Stockholm

Ser stora utvecklingsmöjligheter intill sitt bestånd i huvudstaden.

Han pekas ut som ny bostadsminister

Flera personer med insyn i både socialdemokraterna och bostadsmarknaden uttalar sig för Fastighetsvärlden.

Klart: Domen mot näringslivstopparna

Det blir påföljden för Nilsson och Olofsson.

FV-film: Mäktiga satsningen Space

Nytt innehåll mitt i Stockholm. Se Fastighetsvärldens producerade film från Space. 

Bilder: Så är nya Space

FV har besökt de häftiga lokalerna om 7.500 kvm inför öppning. Följ med in!

”Ursprungliga målet uppnås på riktigt nu”

Avgående vd:n Mats Hederos om storsatsningen.

Bilder: Se förändringen – öde i 4.624 dagar

Bilder från när Hötorgsskraporna och Sergels torg började växa fram.

Operatör klar för nytt centralt hotell

Kombineras med kommunhus.

Budgetbeslutet rycker bort investeringsstödet

Den direkta följden av turbulensen i riksdagen igår på bygg- och fastighetssektorn är att investeringsstödet till hyresbostäder tas bort.

Toppolitikern om mässflytt, Nobel och Kistas revansch

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr i intervju med Fastighetsvärlden.

Norsk hotellkung säljer till SBB

Den svenska snabbväxaren stärker greppet ytterligare.

Tar sats för nytt toppmöte i februari

Populär konferens i Åre tillbaka efter ett år i ”lockdown”.

Willhem 10 år: ”Vi kan bli tre gånger så stora”

Vd Mikael Granath blickar framåt och bakåt i intervjun med FV.

Tillbaka till förstasidan