JM skapar jv för miljard – två partner i växande bolag

JM skapar tillsamman med två investerare ett jv-bolag för förvaltning av hyresrättsbostäder. JM överför fem fastigheter med 418 bostäder till till det nybildade bolaget till ett värde av drygt en miljard kronor. Storägare blir SSF-stiftelsen och KK-stiftelsen. Målet är att bolaget ska växa. I nästa steg handlar det om 600 bostäder. Genom affären vill JM framöver även vara med i kampen för fler markanvisningar för hyresrätter.

JLL var rådgivare till JM i affären.

JM skapar och ansvarar för en struktur för färdigutvecklade hyresrättsfastigheter där JM har ett åtagande att säkerställa långsiktig förvaltning. JM har ingått avtal med Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) om ett gemensamt ägt bolag, joint venture, inför långsiktigt ägande av hyresrättsfastigheter som i första hand är upplåtna på tomträtt.

JM kommer att ha en ägarandel om 20 procent i det nybildade bolaget. De båda andra parterna äger 40 procent vardera.

I samband med bildandet av bolaget överlåter JM hyresrättsfastigheter med ett marknadsvärde om 1.060 mkr som innebär ett resultat om 170 mkr och ett positivt kassaflöde om 980 mkr som redovisas under det fjärde kvartalet 2020 inom affärssegmentet JM Fastighetsutveckling.

Motivet till den etablerade strukturen är att möjliggöra utökad satsning på hyresrättsbostäder genom att tillskjuta kapital i det långsiktiga ägandet samtidigt som denna del av JMs bostadsaffär hålls kapitaleffektiv. Därigenom kan JM allokera mer kapital till utveckling av hyresrättsbostäder i takt med att nya investerings- och utvecklingsmöjligheter ges.

Fastighetsvärlden kan berätta att JM har ytterligare sex projekt på väg in i det nya JM-bolaget. Även där handlar det om markanvisningar där fastigheterna är upplåtna på tomträtt.Totalt handlar det om cirka 600 lägenheter som avses lyftas in i jv-bolaget vid färdigställande.

– Vi arbetar för att addera fler projekt de närmaste åren, säger Mikael Åslund, chef för affärsenhet JM Fastighetsutveckling, till Fastighetsvärlden.

– Vi har inte kvantifierat någon målvolym för det nya bolaget. Men det kommer att ungefär fördubblas när de nya markanvisningarna tillkommer. Det är inte någon av parterna som satt något tak, säger fortsätter Mikael Åslund.

JM håller även fortsättningsvis dörren öppen för att sälja hyresrättsprojekt till marknaden, så som man gjorde tidigare i år. Men då handlar det om projekt på friköpt mark.

I samband med överlåtelsen av fastigheter och bildandet av det nya bolaget realiseras ett resultat för JM om 170 mkr och ett kassaflöde om 980 mkr. JMs investering i det nya bolaget uppgår till cirka 80 mkr. Affären kommer att redovisas inom affärssegmentet JM Fastighetsutveckling under det fjärde kvartalet 2020. Bolaget kommer att ha en ändamålsenlig kapitalstruktur med eget och lånat kapital.

JM ansvarar för driften av bolaget och fastigheterna samt utveckling av nya fastigheter som långsiktigt placeras i det nya bolaget.

Bolagets första investering utgörs av 418 hyresrättsbostäder, som består av följande tillgångar:

  • Tomträtten till fastigheterna Träsliperiet 6 och Stämplaren 5 i Stureby, Stockholm, om totalt 187 hyresrättsbostäder
  • Tomträtten till fastigheterna Gröna Rutan 3 och Gustafs Skål 1 i Bredäng, Stockholm, om totalt 138 hyresrättsbostäder
  • Tomträtten till fastigheten Sicklaön 40:21 i Sickla, Nacka, om totalt 93 hyresrättsbostäder.

– Vi är mycket glada för att vi tillsammans med SSF och KK-stiftelsen har lyckats skapa en struktur som förenar JMs affärsmodell för utveckling av bostäder med ett ansvarstagande för långsiktig förvaltning av hyresrättsbostäder på ett samhällsmässigt bidragande sätt, säger Mikael Åslund, chef för affärsenhet JM Fastighetsutveckling.

Två kommentarer från rådgivningsbolaget JLL:

– Vi är stolta över att ha fått förtroendet från JM att etablera denna nya bostadsstruktur. Vi ser stiftelserna som idealiska samarbetspartners till JM och att denna struktur utgör en attraktiv och långsiktig investering för stiftelserna, säger Filip Sköldefors, head of living capital markets, JLL Sverige.

– Denna corporate finance-affär är ett bra exempel på JLL:s fokus på mer finansiellt driven rådgivning, där vi i denna affär har bistått med att anskaffa såväl eget kapital som skuldfinansiering. Affären är ytterligare ett exempel på JLL:s ledande position inom segmentet bostadstransaktioner, säger Linus Ericsson, vd på JLL Sverige.

Fler Nyheter från förstasidan

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Jacob Karlssons känga till aktieanalytiker

K-Fastigheters vd om framtiden och bolagets mål.

Titania säljer ”hemligt” lyxprojekt i Kalifornien

Vd:n ”Det har varit otroligt kul och lärorikt att göra projektet men det är inget vi kommer att göra om”.

Tillbaka till förstasidan