JM sålde 5 procent fler

JM sålde 4.248 under fjolåret, vilket rä 5 procent fler än föregående år. Antalet produktionsstarter ökade med 25 procent. Bolaget redovisar ett bättre ekonomiskt resultat än tidigare.

JM har presenterat sitt bokslut för 2021. Här är nyckeltalen:

Intäkterna minskade till 14 608 mkr (15 388).

Rörelseresultatet ökade till 2 216 mkr (2 028). Rörelsemarginalen ökade till 15,2 procent (13,2).

Resultat från försäljningar av fastigheter och från joint venture om 436 mkr (191) ingår i rörelseresultatet.

Resultatet före skatt ökade till 2 158 mkr (1 955). Resultat efter skatt ökade till 1 798 mkr (1 575).

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna ökade till 21,9 procent (20,8). Resultatet per aktie under året ökade till 25,90 kronor (22,50).

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 2 287 mkr (1 715).

Antal sålda bostäder ökade till 4 248 (4 026) och produktionsstarterna ökade till 3 972 (3 199).

Övervärden exploateringsfastigheter uppgick till 7,2 mdkr (6,5).

Styrelsen föreslår 13,50 kronor (12,75) i utdelning för 2021.

Antalet produktionsstartade bostäder under färde kvartelet, 1.428 stycken, är fler än vad JM haft på länge under ett enskilt kvartal.

Fler Nyheter från förstasidan

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tio kända krogar får indraget alkoholtillstånd

Hufvudstaden har nobbat ägarskiften. FV redogör för mejl mellan parterna.

K2A skjuter upp byggstarter

Varslar majoriteten av personalen i bolag. Flyttar fram mål.

Hyr ut 2.500 kvm i historisk miljö

JV tecknar avtal. Advokatfirma flyttar in.

Slakt: Flykt från fastigheter

33 bolag i lista. Nio hade vid klockan 11 backat med mer än 5 procent. Endast ett bolag ligger på plus för de senaste 12 månaderna.

SBB:s drag – säljer för 436 miljoner

26.000 kvm ingår i affären.

Klart: Comeback som vd – vill känna affärstempo

Berättar för FV om återkomsten.

Boverket: Bostadsbyggandet bromsar in

Samtidigt skrivs behovet av nya bostäder upp. Ny rapport.

Anställer för fortsatt tillväxt

Fyra nyrekryteringar på plats.

Jättenotering skjuts fram

Satt på paus. Skulle blivit största noteringen sedan 2015.

Sammanslagning skapar bolag för miljard i norr

Två bolag går samman och bildar en gemensam fastighetskoncern.

Tillbaka till förstasidan