JM ökade försäljningen av bostäder i Stockholm

JM rapporterar en fallande vinst när bolaget summerar siffrorna för 2018. Vd Johan Skoglund är dock positiv i den hårt pressade bostadsmarknad som råder.

”Vi summerar ett utmanande år på vissa av våra huvudmarknader sam- tidigt som jag är mycket nöjd med utvecklingen för JM utifrån rådande marknadsförutsättningar”, skriver han i vd-ordet.

Skoglund fortsätter med att bland annat kommentera marknaden i huvudstadsområdet:

”Bostadsmarknaden i Stockholm har varit fortsatt avvaktande under det fjärde kvartalet men JMs försäljning har utvecklats fortsatt positivt under kvartalet. Försäljningen ökade från 223 bostäder i tredje kvartalet till 286 i fjärde kvartalet. Produktionsstartade bostäder i Stockholm under kvartalet stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produktionsvolym trots genomförda prisjusteringar i ett antal projekt.”

Även när Fastighetsvärlden jämför siffrorna för sålda bostäder i Stockholmsområdet fjärde kvartalet 2018 jämfört med 2017 ser utvecklingen positiv ut. 286 jämfört med 197. Antalet produktionsstartade bostäder är dock betydligt lägre under perioden, 195 under kvartalet att jämföra med 324 motsvarande månader 2017.

Han konstaterar även att JM är redo att ta över om andra bostadsutvecklare inte har finansiella muskler för att ta projekt i mål.

”Vi ser att utbudet av fastigheter för utveckling av bostäder i Stockholm är förhållandevis högt och JM har en mycket god position för att utnyttja de möjligheter till förvärv som kan uppkomma. I övriga Sverige har konkurrensen om mark avtagit något under året. JMs starka finansiella ställning stödjer också vår prioritering att starta nya bostadsprojekt”.

JM har publicerat resultatet för 2018. Nyckeltalen ser ut så här:

Intäkterna minskade till 16 161 mkr (17 008) och rörelseresultatet minskade till 1 886 mkr (2 369). Rörelsemarginalen minskade till 11,7 procent (13,9)

Resultatet före skatt minskade till 1 817 mkr (2 579) 1). Resultat efter skatt minskade till 1 438 mkr (2 194) 1)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 22,2 procent (38,7) 1). Resultatet per aktie under året minskade till 20,60 kronor (31,00) 1)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –473mkr (2 013)

Antal sålda bostäder minskade till 2 463 (3 100) och produktionsstarterna minskade till 3 135 (3 873)

Övervärden exploateringsfastigheter om 7,0 mdkr (7,2)

Utdelning för 2018. Styrelsen föreslår 12,00 kronor (11,00) i utdelning

Fler Nyheter från förstasidan

Nytt hopp efter politikernas kovändning

Alla var för projektet, men plötsligt blev det i stället stopp. Nu först bostadsprojektet i Stockholms innerstad åter fram, men i bantat skick.

Förberedelser för nyemission i Prime Living

Det krävs kapitaltillskott för att bolaget ska kunna ro i land sina projekt.

Skanska redo att sälja Juvelen

Har hyrt ut två tredjedelar. Hyror på historisk toppnivå.

Sju markanvisningar har lämnats tillbaka

För några år sedan sågs det som otänkbart att återlämna en markanvisning, det skulle innebära dålig relation till kommunen i fråga. Nu har det blivit en överlevnadsfråga.

Amasten köper av sin storägare

Med hjälp av nyemitterade aktier förvärvar Amasten bostäder för över 200 miljoner i Mälardalen.

SBB säljer för 5 miljarder – gör snabbt klipp

Gör vinst på över en halv miljard kronor.

Bildextra: Humlegården redo storsatsa med 70.000 kvm

Planerar för stor satsning mellan Swedbanks huvudkontor och nya Grow.

Continental Apartments färdigsålt – efter tre år

Sista köparen nöjde sig inte med en lägenhet – och lyckades pruta.

Livsmedelskedja hyr 2.800 kvm av Citycon

Fastighetsbolaget fortsätter omdaningen av gallerian.

Sagax utvecklar 50.000 kvm i Veddesta

Kontor, handel och kanske hotell. Nu har ett viktigt steg tagits för satsningen intill den blivande tunnelbanestationen.

Wihlborgs miljardköper igen

Bolaget gör ytterligare en stor affär och stärker sin ställning som etta. En stor hyresgäst kan dock flytta.

Platzer delsäljer höghus

Priset motsvarar 46.800 kr/kvm. Tecknar även ett hyresavtal om drygt 5.000 kvm.

Humlegården hyr ut 1.700 kvm till Navigio på Blasieholmen

Hyr tre våningsplan i kontorshuset i centrala Stockholm.

Tillbaka till förstasidan