JM ökade försäljningen av bostäder i Stockholm

JM rapporterar en fallande vinst när bolaget summerar siffrorna för 2018. Vd Johan Skoglund är dock positiv i den hårt pressade bostadsmarknad som råder.

”Vi summerar ett utmanande år på vissa av våra huvudmarknader sam- tidigt som jag är mycket nöjd med utvecklingen för JM utifrån rådande marknadsförutsättningar”, skriver han i vd-ordet.

Skoglund fortsätter med att bland annat kommentera marknaden i huvudstadsområdet:

”Bostadsmarknaden i Stockholm har varit fortsatt avvaktande under det fjärde kvartalet men JMs försäljning har utvecklats fortsatt positivt under kvartalet. Försäljningen ökade från 223 bostäder i tredje kvartalet till 286 i fjärde kvartalet. Produktionsstartade bostäder i Stockholm under kvartalet stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produktionsvolym trots genomförda prisjusteringar i ett antal projekt.”

Även när Fastighetsvärlden jämför siffrorna för sålda bostäder i Stockholmsområdet fjärde kvartalet 2018 jämfört med 2017 ser utvecklingen positiv ut. 286 jämfört med 197. Antalet produktionsstartade bostäder är dock betydligt lägre under perioden, 195 under kvartalet att jämföra med 324 motsvarande månader 2017.

Han konstaterar även att JM är redo att ta över om andra bostadsutvecklare inte har finansiella muskler för att ta projekt i mål.

”Vi ser att utbudet av fastigheter för utveckling av bostäder i Stockholm är förhållandevis högt och JM har en mycket god position för att utnyttja de möjligheter till förvärv som kan uppkomma. I övriga Sverige har konkurrensen om mark avtagit något under året. JMs starka finansiella ställning stödjer också vår prioritering att starta nya bostadsprojekt”.

JM har publicerat resultatet för 2018. Nyckeltalen ser ut så här:

Intäkterna minskade till 16 161 mkr (17 008) och rörelseresultatet minskade till 1 886 mkr (2 369). Rörelsemarginalen minskade till 11,7 procent (13,9)

Resultatet före skatt minskade till 1 817 mkr (2 579) 1). Resultat efter skatt minskade till 1 438 mkr (2 194) 1)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 22,2 procent (38,7) 1). Resultatet per aktie under året minskade till 20,60 kronor (31,00) 1)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –473mkr (2 013)

Antal sålda bostäder minskade till 2 463 (3 100) och produktionsstarterna minskade till 3 135 (3 873)

Övervärden exploateringsfastigheter om 7,0 mdkr (7,2)

Utdelning för 2018. Styrelsen föreslår 12,00 kronor (11,00) i utdelning

Fler Nyheter från förstasidan

FV Quiz

FV Quiz: Nördtest (Medel)

Låt dig utmanas när det gäller fastighetsbeteckningar i centrala Stockholm.

Logicenters hyr ut 12.000 kvm till Thomas Cook

Nu startar Logicenter sitt första projekt i Skåne – och hälften är redan uthyrt.

Wallenstam utökar nära Avenyn

Köper för nästan 400 miljoner kronor.

Endast en procent vakans hos Hufvudstaden

Omförhandlingar för kontorslokaler innebar 43 procent högre hyror.

NCC byggstartar 30.000 kvm kontor på spekulation

Satsar i ett område i Stockholm där det saknas moderna kontorslokaler.

Eastnine köper för 1,3 mdr

Ny kontorspark med Telia och Danske Bank som hyresgäster.

Akelius nära sälja för 6 mdr

För diskussioner med köpare i affärer som gäller nästan 3.000 bostäder.

Brittisk investerare siktar på nya förvärv i Sverige

Gjorde första köpet i Norden för nära miljarden 2016.

God substanstillväxt hos Klövern

Vd Rutger Arnhult spår miljardvinst på Manhattan och kommenterar även satsningen på coworking.

Kuststaden köper i inlandet

Förvärvar ett betydande bostadsbestånd i Tranås som därmed blir bolagets fjärde delmarknad.

Stor statlig myndighet på glid

Har suttit på samma ställe i 20 år – letar nu aktivt efter alternativ

Hon blir ny vd på MKB

Ersätter Terje Johansson.

Humlegården satsar på brf-projekt

Ännu en bit i pusslet med byggrätterna i Hagastaden är lagd. Humlegården gör en ovanlig satsning genom utveckling av bostäder.

Tillbaka till förstasidan