JM ökade försäljningen av bostäder i Stockholm

JM rapporterar en fallande vinst när bolaget summerar siffrorna för 2018. Vd Johan Skoglund är dock positiv i den hårt pressade bostadsmarknad som råder.

”Vi summerar ett utmanande år på vissa av våra huvudmarknader sam- tidigt som jag är mycket nöjd med utvecklingen för JM utifrån rådande marknadsförutsättningar”, skriver han i vd-ordet.

Skoglund fortsätter med att bland annat kommentera marknaden i huvudstadsområdet:

”Bostadsmarknaden i Stockholm har varit fortsatt avvaktande under det fjärde kvartalet men JMs försäljning har utvecklats fortsatt positivt under kvartalet. Försäljningen ökade från 223 bostäder i tredje kvartalet till 286 i fjärde kvartalet. Produktionsstartade bostäder i Stockholm under kvartalet stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produktionsvolym trots genomförda prisjusteringar i ett antal projekt.”

Även när Fastighetsvärlden jämför siffrorna för sålda bostäder i Stockholmsområdet fjärde kvartalet 2018 jämfört med 2017 ser utvecklingen positiv ut. 286 jämfört med 197. Antalet produktionsstartade bostäder är dock betydligt lägre under perioden, 195 under kvartalet att jämföra med 324 motsvarande månader 2017.

Han konstaterar även att JM är redo att ta över om andra bostadsutvecklare inte har finansiella muskler för att ta projekt i mål.

”Vi ser att utbudet av fastigheter för utveckling av bostäder i Stockholm är förhållandevis högt och JM har en mycket god position för att utnyttja de möjligheter till förvärv som kan uppkomma. I övriga Sverige har konkurrensen om mark avtagit något under året. JMs starka finansiella ställning stödjer också vår prioritering att starta nya bostadsprojekt”.

JM har publicerat resultatet för 2018. Nyckeltalen ser ut så här:

Intäkterna minskade till 16 161 mkr (17 008) och rörelseresultatet minskade till 1 886 mkr (2 369). Rörelsemarginalen minskade till 11,7 procent (13,9)

Resultatet före skatt minskade till 1 817 mkr (2 579) 1). Resultat efter skatt minskade till 1 438 mkr (2 194) 1)

Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 22,2 procent (38,7) 1). Resultatet per aktie under året minskade till 20,60 kronor (31,00) 1)

Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till –473mkr (2 013)

Antal sålda bostäder minskade till 2 463 (3 100) och produktionsstarterna minskade till 3 135 (3 873)

Övervärden exploateringsfastigheter om 7,0 mdkr (7,2)

Utdelning för 2018. Styrelsen föreslår 12,00 kronor (11,00) i utdelning

Fler Nyheter från förstasidan

Serneke förhandlar om stor försäljning

För exklusiva förhandlingar avseende Karltornet med internationella aktör.

Svarta månader för byggare

Handlar ofta om försyndelser som gjorts för flera år sedan.

McDonalds stängt hela 15 centrala restauranger

Lämnar ytterligare ett läge som länge ansetts som ett av de bästa.

Topplista

Topplista: 23 kommunerna som ökat mest

I den här listan vidgar vi vyerna och redovisar de kommuner vars befolkning vuxit snabbast de senaste 50 åren.

NP3:s nya drag: Vill köpa i Västerås, Örebro och Karlstad

Andreas Nelvig resonerar kring nya orter söderut, men det kan redan ha blivit för dyrt.

Skanska fyller upp chefspost efter tappet till konkurrenten NCC

Efterträder kollega som värvats till konkurrenten NCC.

Gamla Arkitekturskolan såld

Akademiska Hus har funnit köpare åt det som ibland har kallats ”Stockholms fulaste hus”, och säljer även annan fastighet till samma köpare.

AL säljer ”dolda” bostäder för över miljarden

Avyttrar bestånd med 417 hyreslägenheter i Stockholm. Gör en riktigt bra affär, men har kvar ”problemfastighet” i närområdet.

Skoglund ser tydlig förbättring för JM i Stockholm

Ökad försäljning under andra kvartalet. Vd:n blickar in i framtiden på marknaden som fått rejält med stryk under två år.

Mest lästa första halvåret – har du koll på vad som hänt?

Fortsatt superstark utveckling för sajten. Se vilka nyheter som lästes allra mest under första halvåret.

Humana säljer 37 fastigheter

Stor affär med samhällsfastigheter. Affär för nästan en halv miljard kronor.

Jätten nu nära 150 miljarder – ökar nyuthyrning med 76%

Avgående vd Fredrik Wirdenius berättar om hur Vasakronan mår och lägger extra krut på uthyrningsläget.

Vasakronan hyr ut till KPMG

Fyller upp nytt landmärke om totalt 60.000 kvm lokaler.

Omförhandlade hyror upp 32%

Vd Anneli Jansson summerar halvåret och blickar framår.

Tillbaka till förstasidan