JM dubblade antalet sålda bostäder i Stockholm

JM sålde 238 bostäder i Stockholmsområdet under första kvartalet. Det är mer än dubbelt så många (117) som under det riktigt risiga första kvartalet 2018. Totalt sett sålde JM 39 procent fler bostäder under kvartalet jämfört med motsvarande period förra året.

Den stora bostadsutvecklaren JM har släppt sina siffror för första kvartalet 2019.

Intäkterna minskade till 3 669 mkr (4 054) och rörelse- resultatet minskade till 313 mkr (528). Rörelsemarginalen minskade till 8,5 procent (13,0). Resultatet inkluderar en engångskostnad för avveckling av husverksamheten (Region Hus) i dotterbolaget JM Entreprenad AB om –180 mkr

Intäkterna exklusive JM Entreprenad Region Hus uppgick till 3 719 mkr (3 790), rörelseresultatet till 506 mkr (533) och rörelsemarginalen till 13,6 procent (14,1)

Resultatet före skatt minskade till 291 mkr (512). Resultat efter skatt minskade till 228 mkr (399). Räntabiliteten på eget kapital för de senaste tolv månaderna minskade till 18,4 procent (30,5). Resultatet per aktie under första kvartalet uppgick till 3,30 kronor (5,70). Koncernens kassaflöde inklusive nettoinvestering i fastigheter uppgick till 468 mkr (–18)

Antal sålda bostäder ökade till 667 (480) och produktionsstarterna minskade till 406 (570). Myndighetsbeslut fördröjer produktionsstarter, enligt JM.

VD Johan Skoglund kommenterar:

”Vi har startat 2019 i linje med avslutningen av 2018 med stabil utveckling för bostadsaffären i både Sverige och utlandsverksamheten trots avvak- tande marknad i Sverige och då främst i Stockholm. Bostadsmarknaden i Stockholm påverkas fortsatt av de skärpta amorteringskraven och den försiktigare hållningen från bankerna i kreditgivningen till bostadsköpare. Dessutom har ett stort utbud av nyproducerade bostäder i Stockholm en fortsatt dämpande effekt.”

Skoglund fortsätter:

”En gradvis stabilisering av marknaden och goda försäljningsinsatser har givit en fortsatt positiv boknings- och försäljningsutveckling i Stockholm med 238 sålda bostäder jämfört med 117 samma period föregående år. Produktionsstartade bostäder i Stockholm stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågå- ende produktionsvolym trots genomförda prisjusteringar i ett antal projekt. Vi har projekt för cirka 400 bostäder i Stockholm, inklusive ett hyresrättsprojekt, där produktionsstarter fördröjs i avvaktan på myndighetsbeslut. Likväl bedöms förutsättningarna goda för tydligt högre nivå av produktionsstarter under återstoden av året där vi har god bokningstakt i kommande bostadsprojekt och där myndighetsbeslut är mindre gränssättande. Bostadsverksamheten i övriga Sverige uppvisar en god lönsamhetsnivå i en huvudsakligen stabil marknad med god försäljning under kvartalet.”

Antal osålda bostäder i avslutad produktion uppger JM till 107 jämfört med 96 för ett år sedan.

När det gäller Stockholmsmarknaden skriver JM: ”Genomsnittspriserna på andrahandsmarknaden har varit oförändrade under första kvartalet. Utbudet av bostäder har fortsatt varit högt och då särskilt på vissa lokala marknader. Konkurrensen om välbelägen mark för bostäder bedöms vara relativt låg samtidigt som utbudet av fastigheter för bostadsutveckling är förhållandevis högt. Dock är priserna på byggrätter fortfarande på en nivå som kräver selektivitet vid förvärv.”

I Stockholmsområdet såldes 238 bostäder (117) under kvartalet. Bolaget produktionsstartade endast 89 (215). Antal bostäder i pågående produktion är 3.042 (3.510). För JM Riks uppges 243 sålda bostäder (244). För JM utland är motsvarande siffra 186 (119).

Beståndet av hyresrättsbostäder omfattar tre fullt uthyrda och inflyttade projekt; Dalénum på Lidingö, Tjärtunnan i Stureby och Alphyddan i Nacka. Produktion pågår i fyra hyresrättsprojekt i egen balansräkning. Projektet Spaken i Hägernäs, omfattande 136 hyresbostäder med inflyttning under 2019, projektet Alba Lilium i Bredäng, Stockholm, omfattande 137 hyresbostäder med planerad inflyttning under 2019 och 2020, projektet Manegen, Täby omfattande 128 hyresbostäder med planerad inflyttning under 2020 samt projektet Havreflingan, Järfälla omfattande 192 hyresbostäder med planerad inflyttning 2021.

Fler Nyheter från förstasidan

Svarta månader för byggare

Handlar ofta om försyndelser som gjorts för flera år sedan.

McDonalds stängt hela 15 centrala restauranger

Lämnar ytterligare ett läge som länge ansetts som ett av de bästa.

Topplista

Topplista: 23 kommunerna som ökat mest

I den här listan vidgar vi vyerna och redovisar de kommuner vars befolkning vuxit snabbast de senaste 50 åren.

NP3:s nya drag: Vill köpa i Västerås, Örebro och Karlstad

Andreas Nelvig resonerar kring nya orter söderut, men det kan redan ha blivit för dyrt.

Skanska fyller upp chefspost efter tappet till konkurrenten NCC

Efterträder kollega som värvats till konkurrenten NCC.

Gamla Arkitekturskolan såld

Akademiska Hus har funnit köpare åt det som ibland har kallats ”Stockholms fulaste hus”, och säljer även annan fastighet till samma köpare.

AL säljer ”dolda” bostäder för över miljarden

Avyttrar bestånd med 417 hyreslägenheter i Stockholm. Gör en riktigt bra affär, men har kvar ”problemfastighet” i närområdet.

Skoglund ser tydlig förbättring för JM i Stockholm

Ökad försäljning under andra kvartalet. Vd:n blickar in i framtiden på marknaden som fått rejält med stryk under två år.

Mest lästa första halvåret – har du koll på vad som hänt?

Fortsatt superstark utveckling för sajten. Se vilka nyheter som lästes allra mest under första halvåret.

Humana säljer 37 fastigheter

Stor affär med samhällsfastigheter. Affär för nästan en halv miljard kronor.

Jätten nu nära 150 miljarder – ökar nyuthyrning med 76%

Avgående vd Fredrik Wirdenius berättar om hur Vasakronan mår och lägger extra krut på uthyrningsläget.

Vasakronan hyr ut till KPMG

Fyller upp nytt landmärke om totalt 60.000 kvm lokaler.

Omförhandlade hyror upp 32%

Vd Anneli Jansson summerar halvåret och blickar framår.

Nyfosa köper för 700 mkr

37.800 kvm i ett blandat bestånd ingår i affären. Genomsnittskontraktet är på 9 år.

Tillbaka till förstasidan