Castellum ökar utdelningen med sju procent

Annons

Hellström avslutar positivt – trots värdeminskning. Sviten med stigande förvaltningsresultat står sig hos Castellum. Bolaget har kunnat visa upp en positiv utveckling under alla sina 16 år på börsen. Avgående VD Håkan Hellström kan för 2012 redovisa ett sju procent högre förvaltningsresultat än året innan. Dessutom föreslår styrelsen en utdelning om 3,95 kronor per aktie (3,70) vilket också är en höjning med sju procent.

Trots nettoinvesteringar om 2545 mkr i beståndet, varav 1279 mkr avsåg ny-, om- eller tillbyggnad, visar Castellum på minskade marknadsvärden om –69 mkr (194). Sänkt bolagsskatt har dock inneburit en engångsintäkt om 647 mkr och årets resultat uppgick sålunda till 1473 mkr (711). Det motsvarar 8.98 kronor per aktie (4,34).

Håkan Hellström om 2013:

– Jag tror att 2013 till stor del kommer att påminna om 2012 – sjunkande tillväxt i svensk ekonomi medför en generellt sett stabil men trög hyresmarknad, medan kostnadsbilden är stabil eller vad gäller korta marknadsräntor till och med sjunkande. Ett fortsatt stort intresse för tillgångsslaget fastigheter, vilket inte minst bekräftats genom höga transaktionsvolymer under slutet av 2012, tillsammans med stabila kassaflöden gör att jag inte ser någon generell risk vad avser värden på kommersiella fastigheter.

Castellum ägde vid årsskiftet fastigheter för 36 miljarder kronor. Bolaget hade vid årsskiftet cirka 60procent utländska ägare och är med ett börsvärde om 15 miljarder det 16:e största noterade fastighetsbolaget i Europa.

Fastighetsvärlden Idag 2013-01-22

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan