Jan-Erik Hellman, vd Ica Fastigheter.

Ica och staden i mål med affär om 1,2 miljarder

ICA Fastigheter och Stockholm stad har slutfört ett stort markbyte där ICA Fastigheter avyttrar mark för 843 Mkr och samtidigt förvärvar mark för 371 Mkr med en netto kassaflödeseffekt på 472 Mkr.

Annons

Ica Fastigheter tecknade under 2013 ett markanvisnings- och intentionsavtal avseende fastighetsreglering med Stockholm stad avseende avyttring och förvärv av mark i Årsta. Intentionsavtalet innebär att Ica Fastigheter förvärvar tillskottsmark i anslutning till Postgården 1 samt avyttrar mark inom Postgården 1 till Stockholms Stad.

ICA överlåter, med äganderätt. till staden ca 39.500 kvm. Staden överlåter, med äganderätt, till ICA ca 6.100 kvm

Ica Fastigheter planerar för livsmedelshandel i bottenvåning samt 300 bostäder ovanpå butiken genom en tredimensionell fastighetsbildning.

Bostadsprojektet drivs genom ett Joint Venture tillsammans med bostadsutvecklarbolaget Nordr.

– Vi är väldigt glada över att nu äntligen kunna ta nästa steg i utvecklingen av den nya Ica-butiken med intilliggande handel och service. Butiken kommer utgöra hjärtat i den nya stadsdelen i Årsta och kommer bli ett viktigt nav och en trygg mötesplats för boende och besökare, säger Jan-Erik Hellman, vd Ica Fastigheter.

I och med transaktionen uppstår en reavinst på preliminärt drygt 500 Mkr som kommer att redovisas som jämförelsestörande post i koncernens rörelseresultat för andra kvartalet 2024. Transaktionen är skattepliktig och kommer att påverka skattekostnaden för 2024 och betald skatt för 2025.

Fastigheten ingår i etapp 2 södra.

Den övergripande tidplanen enligt Stockholms stad för byggandet i etappen är just nu mellan 2025–2031.

Visionsbild över hur det skulle kunna se ut i området framöver.
Det aktuella kvarteret.
Visionsbild.
Här är det tänkt att byggandet av ett nytt bostadsområde ska påbörjas. Foto: Stockholms Stad

Missa inte! Köpcentrum & Butiker 2024

Den 11 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Köpcentrum & Butiker 2024. Seminariet äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Här finns Stockholms takbarer

Mat och dryck på stadens hustak har blivit en allt vanligare syn i Stockholm. Fastighetsvärlden har listan på var både gamla och nya takbarer.

Lista: Här är de 12 som ännu ingår i Oscar Properties

Fastighetsvärlden går igenom det återstående beståndet – som investerarna hittills nobbat. Snart är allt borta.

Arnhult: Vi ska sälja mer

Berättar om uthyrningsmarknaden, lånen och transaktionerna.

”Nästan tjänstefel om räntan inte sänks”

Annan expert: ”Styrränta på tre procent vid årsskiftet”

Batljan: ”Vi bör kunna ta pole position”

10-miljardersbolaget visar siffrorna för första gången som noterat bolag.

Vd:n om nästa steg för OP – att bli något helt annat

Vd:n: ”Ja, nu är det inte mycket kvar. Snart kan jag gå på semester”. Nye vd:n ser ny användning för bolaget.

Bilder: ”Fridhemsplan behöver kärlek”

Det nya konceptet består av en mix av mjukt från 60-talets Paris och grovt från New York. Se hur kvarteret kommer att utvecklas.

Tillbaka till förstasidan