Magnus Andersson.

”Aros har hanterat liknande situationer flera gånger”

Aros Bostad har gjort två jätteaffärer på kort tid, försäljningen till Patrizia och köpet från Alm. En turbulent marknad oroar inte bolaget. ”Aros Bostad har hanterat liknande situationer flera gånger tidigare”, skriver vd:n i sin halvårsrapport,

Här är nyckeltalen ur Aros Bostads andra kvartal, perioden april–juni:

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelsens intäkter till 168 112 TSEK (206 094). Bruttoresultatet uppgick till 49 609 TSEK (42 233) och bruttomarginalen var 29,5 procent (20,5).

• Enligt segmentsredovisningen uppgick rörelseresultatet till 24 725 TSEK (14 823) och rörelsemarginalen var 14,7 procent (7,2). Periodens resultat uppgick till 23 824 TSEK (13 894).

• Enligt IFRS uppgick rörelsen intäkter till 6 269 TSEK (17 507). Rörelseresultatet uppgick till -9 619 TSEK (-12 740) och rörelsemarginalen var negativ (neg). Periodens resultat uppgick till -10 519 TSEK (-13 620). Intäktsredovisning enligt IFRS görs vid den tidpunkt där övervägande del av tillträden till bostäder har skett. Under perioden har tillträde och vinstavräkning skett i fondprojekten O2 Orminge och Milstena Skarpäng.

• Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 896 (42).

• Antal av bostadsrättsköpare tillträdda bostäder under perioden uppgick till 46 (66). Antal vinstavräknade bostäder enligt IFRS uppgick till 9 (5).

Vd Magnus Andersson skriver bland anat följande i sitt långa vd-ord:

– Det senaste kvartalet har medfört ytterligare förbättrat rörelseresultat och genom försäljningen av hyresrättsportföljen, som är en av årets största affärer så här långt, säkrar vi goda projektmarginaler samtidigt som kassaflöden förbättras. Tillsammans med den pågående strukturaffären med ALM Equity innebär det ett stort steg mot att bli en av Storstockholms ledande bostadsutvecklare, vilket är helt i linje med den affärsplan som vi presenterade under kvartalet.

Andersson fortsätter

– Bostadsmarknaden var under inledningen av kvartalet fortsatt stark för att under slutet av kvartalet bli mer avvaktande i spåren av stigande inflation och högre räntor. Under maj och juni föll bostadspriserna tillbaka något, vilket medförde att prisutvecklingen på bostadsrätter i centrala Stockholm och Storstockholmsregionen minskade med 5 procent respektive 4 procent under kvartalet. Detta sker dock efter ett antal år av kraftigt stigande bostadspriser i Stockholmsområdet och på årsbasis är fortsatt utvecklingen på bostadspriserna i centrala Stockholm upp 5 procent. Det är naturligt att marknaden mattas av efter flera år av stark uppgång och Aros Bostad har hanterat liknande situationer flera gånger tidigare. Osäkerheten i omvärlden, framförallt det pågående kriget i Ukraina, fortsätter att påverka byggsektorn med leveransproblem och höga priser på insatsvaror även om vi under andra kvartalet har sett en viss stabilisering. Vår bedömning är att situationen gradvis kommer förbättras, dock på högre prisnivåer än före Covid-pandemin. Aros Bostads affärsmodell, där majoriteten av projekten upphandlas på totalentreprenad med fast pris, är en stor styrka i det rådande marknadsläget. Vi har nära samar- beten med de välrenommerade entreprenörer som vi anlitar, för att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna.

Magnus Andersson avslutar med följande:

– Jag ser med tillförsikt fram emot hösten och expansionen av Aros Bostad. Med vår stora attraktiva byggrättsportfölj i utmärkta lägen, och en erfaren organisation som framöver kommer att backas av en ny kunnig ägare, kommer vi att kunna hantera det nya marknadsklimatet med fortsatt gott resultat.

Fler Nyheter från förstasidan

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan