Hufvudstadens resultat ned med över 1 miljard

Resultatminskningen förklaras i kommunikén med lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Hufvudstadens resultat backade med 1.174 miljarder kronor 2019. 3.146 mnkr (4.320) – motsvarande 15,25 kronor per aktie (20,94).

Minskningen förklaras, enligt kommunikén, av lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt föregående års omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt bolagsskatt.

Trots det så föreslår Hufvudstadens styrelse en höjning av utdelningen, för 19:e året i rad, till 3,90 kronor per aktie (3,70).

Nettoomsättningen uppgick till 1.282,7 mnkr (1.210,8). En ökning med 6 procent. Ökningen förklaras främst av högre bruttohyror vid nyuthyrningar, omförhandlingar samt indexuppräkning. Fastighetsskatten har ökat till följd av ny fastighetstaxering och har i huvudsak vidaredebiterats till hyresgästerna. Kostnaden för underhåll har ökat, främst förklarat av större pågående utvecklingsprojekt.

Värdet på Hufvudstadens fastighetsbestånd bedöms, per den 31 december 2019, uppgå till 47,6 miljarder (44 miljarder). Ökningen förklaras av orealiserade värdeförändringar och investeringar i fastighetsbeståndet. Den uthyrbara ytan var cirka 384.200 kvm (384.500).

Bokslutskommuniké 2019
Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 5 procent och uppgick till 1.373 mnkr (1.302), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
• Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 1.896 mnkr (1.797), en ökning med 6 procent.
• Årets resultat efter skatt uppgick till 3.146 mnkr (4.320), motsvarande 15,25 kronor per aktie (20,94).
• Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen för 19:e året i rad till 3,90 kronor per aktie (3,70).
• Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 47,7 mdkr (44,1), vilket ger ett substansvärde om 185 kronor per aktie (171). Årets orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 2 727 mnkr (3 621).
• Soliditeten uppgick till 62 procent (64), nettobelåningsgraden till 16 procent (14) och räntetäckningsgraden var 11,4 gånger (10,5).
• Hyresvakansgraden vid årets slut var 5,0 procent (2,6). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 1,7 procent (1,3).

Fler Nyheter från förstasidan

Här gräver Batljan för kinesiska hus åt Amasten

SBB-grundaren extraknäcker för att hålla byggpriserna nere?

Fullständig jackpot för Intea – vinner totalt 35.000 kvm

Tredje ”vinsten”. FV bedömer projektinvesteringen till totalt 1,5 miljarder kronor.

Öppnar för att sälja anrika huset i Gamla stan

”Vi är beredda att köpa huset för vad det kan vara värt – om vi har råd.”

Växer i residensstaden efter nytt förvärv

Har sedan 2007 successivt byggt upp beståndet.

Efter misstankarna – grönt ljus för SBB:s planer i Boden

Tidigare stoppad affär nu genomförd.

Smällen för SSM: Staden vill skrota Tellus Towers

Stockholms stads nya förslag.

Porträtt

Spejar efter nya lösningar

Lagspelare. Maria Lidström har stor erfarenhet av komplexa projekt. Men det är inte tekniken som sporrar henne i jobbet. Det är att tillsammans med medarbetare och samarbetspartners finna de bästa lösningarna.

Klart med vem som köper för miljard från Gyllenhammar

Vd:n i säljande bolaget behåller delar.

Tunga vd:ar talar på stor bostadsdag

Snart dags för höstens stora seminarium om bostäder.

Handelsbanken stänger hälften av kontoren snabbt

Se FV:s lista över hur många bankkontor det finns i Sverige idag och hur många det fanns för fyra år sedan.

Miljardaffär bekräftad

Omfattar 200.000 kvm i form av åtta lager- och logistikfastigheter.

Svensk seger i Mipim Awards

Akademiska Hus vann prestigefyllda priset. ”Firar med hejarop på mejlen”.

Planerar sälja till Blackstone – för 841 miljoner

Affären avbröts av Covid19 i våras – nu återupptas processen.

Amasten förvärvar för 460 mkr

Stor affär i Västsverige om totalt 29.076 kvadratmeter.

Tillbaka till förstasidan