Hufvudstadens resultat ned med över 1 miljard

Resultatminskningen förklaras i kommunikén med lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Hufvudstadens resultat backade med 1.174 miljarder kronor 2019. 3.146 mnkr (4.320) – motsvarande 15,25 kronor per aktie (20,94).

Minskningen förklaras, enligt kommunikén, av lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt föregående års omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt bolagsskatt.

Trots det så föreslår Hufvudstadens styrelse en höjning av utdelningen, för 19:e året i rad, till 3,90 kronor per aktie (3,70).

Nettoomsättningen uppgick till 1.282,7 mnkr (1.210,8). En ökning med 6 procent. Ökningen förklaras främst av högre bruttohyror vid nyuthyrningar, omförhandlingar samt indexuppräkning. Fastighetsskatten har ökat till följd av ny fastighetstaxering och har i huvudsak vidaredebiterats till hyresgästerna. Kostnaden för underhåll har ökat, främst förklarat av större pågående utvecklingsprojekt.

Värdet på Hufvudstadens fastighetsbestånd bedöms, per den 31 december 2019, uppgå till 47,6 miljarder (44 miljarder). Ökningen förklaras av orealiserade värdeförändringar och investeringar i fastighetsbeståndet. Den uthyrbara ytan var cirka 384.200 kvm (384.500).

Bokslutskommuniké 2019
Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 5 procent och uppgick till 1.373 mnkr (1.302), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
• Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 1.896 mnkr (1.797), en ökning med 6 procent.
• Årets resultat efter skatt uppgick till 3.146 mnkr (4.320), motsvarande 15,25 kronor per aktie (20,94).
• Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen för 19:e året i rad till 3,90 kronor per aktie (3,70).
• Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 47,7 mdkr (44,1), vilket ger ett substansvärde om 185 kronor per aktie (171). Årets orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 2 727 mnkr (3 621).
• Soliditeten uppgick till 62 procent (64), nettobelåningsgraden till 16 procent (14) och räntetäckningsgraden var 11,4 gånger (10,5).
• Hyresvakansgraden vid årets slut var 5,0 procent (2,6). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 1,7 procent (1,3).

Fler Nyheter från förstasidan

Klövern kopierar SBB – köper mindre klenod

Läs om det väldigt udda objektet som Rutger Arnhult & Co förvärvat.

Även Skanska, JLL och CBRE hoppar av Mipim

Läs om hur svenska bolag tänker inför Mipim, att åka eller inte åka. FV sammanställer läget.

Bildextra: Från Solnaborg till lyxskrapa

5.000 personer anmält sitt intresse.

Corona: Fler hoppar av Mipim – liksom brittiska jättar

FV avslöjade tidigare Vasakronans beslut. Nu kan FV berätta att en handfull bolag skippar Mipim. Även flera brittiska jättar hoppar av.

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

Adam Tyrcha och Annika Drotz vid Newsec sätter analyspennan i en stor bostadsaffär.

Selin om Balders 2019

Erik Selin nöjd med året och kommenterar även ”krisrubriker”.

Rekord: Andresen trumfade Selin – köper för 5 miljarder

En av Norges rikaste ligger bakom förvärvet.

Storbolag hoppar av Mipim av rädsla för coronaviruset

”I vårt fall kom vi fram till beslutet att vi avstår från att åka i år.” Läs om hur fler bolag resonerar.

Trianon hyr ut till bibliotek för 69 miljoner

Hög hyra när bolaget fortsätter att fylla på med kommunala hyresgäster.

Bostadsbolaget sparkar två chefer

Vd:n: ”Man har brutit mot de riktlinjer som vi har”.

Upp 20 procent för If-huset

Redovisar nya siffror efter budet på bolaget.

Kungsleden flyttar egna HK

För några år sedan gick flytten från city till västra Kungsholmen. Nu väljer bolaget att åter flytta sitt huvudkontor. ”Vi ska inspirera”.

Ljusning: SHH ökade från 155 till 429 sålda bostäder

Bostadsutvecklaren ser ljust på framtiden. Och satsar på ett nytt segment.

Mipims plan mot coronaviruset

Få kineser anmälda, men betydligt fler italienare.

Tillbaka till förstasidan