Hufvudstadens resultat ned med över 1 miljard

Resultatminskningen förklaras i kommunikén med lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

Hufvudstadens resultat backade med 1.174 miljarder kronor 2019. 3.146 mnkr (4.320) – motsvarande 15,25 kronor per aktie (20,94).

Minskningen förklaras, enligt kommunikén, av lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt föregående års omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt bolagsskatt.

Trots det så föreslår Hufvudstadens styrelse en höjning av utdelningen, för 19:e året i rad, till 3,90 kronor per aktie (3,70).

Nettoomsättningen uppgick till 1.282,7 mnkr (1.210,8). En ökning med 6 procent. Ökningen förklaras främst av högre bruttohyror vid nyuthyrningar, omförhandlingar samt indexuppräkning. Fastighetsskatten har ökat till följd av ny fastighetstaxering och har i huvudsak vidaredebiterats till hyresgästerna. Kostnaden för underhåll har ökat, främst förklarat av större pågående utvecklingsprojekt.

Värdet på Hufvudstadens fastighetsbestånd bedöms, per den 31 december 2019, uppgå till 47,6 miljarder (44 miljarder). Ökningen förklaras av orealiserade värdeförändringar och investeringar i fastighetsbeståndet. Den uthyrbara ytan var cirka 384.200 kvm (384.500).

Bokslutskommuniké 2019
Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 5 procent och uppgick till 1.373 mnkr (1.302), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter.
• Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 1.896 mnkr (1.797), en ökning med 6 procent.
• Årets resultat efter skatt uppgick till 3.146 mnkr (4.320), motsvarande 15,25 kronor per aktie (20,94).
• Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen för 19:e året i rad till 3,90 kronor per aktie (3,70).
• Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 47,7 mdkr (44,1), vilket ger ett substansvärde om 185 kronor per aktie (171). Årets orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 2 727 mnkr (3 621).
• Soliditeten uppgick till 62 procent (64), nettobelåningsgraden till 16 procent (14) och räntetäckningsgraden var 11,4 gånger (10,5).
• Hyresvakansgraden vid årets slut var 5,0 procent (2,6). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 1,7 procent (1,3).

Fler Nyheter från förstasidan

Kommun tvingas sälja nästan halva beståndet

Attraktivt område. Vd:n till FV: ”Det finns inget magiskt knep att ta till”.

Ännu ett försäkringsbolag slår samman kontor

Castellum förlorar hyresgäst som samlar regioverksamheten i en stad.

Så blir 3.500 kvm efter kasinot

Fastighetsägaren: ”Bara det bästa är bra nog”.

Hon får toppjobb i SBB-bolag

Rekryterar till nya satsningen.

Engwall lanserar Hybridge – busigt kreditfond

”Timingen är väldigt bra just nu”.

Skanska hyr ut 2.300 kvm

Höjer den ganska låga uthyrningsgraden. Sex nya kontrakt.

Myndighet bantar rejält

Minskar ytorna med över hälften när Nyfosa tappar stor hyresgäst.

Ny norsk rallyförare trycker plattan i botten i Sverige

Först kom Ivar Tollefsen … Nu utmanas han av en landsman när det gäller svenska fastigheter. FV berättar om alla affärer.

Kungsleden med stor uthyrning i norra Stockholm

Regionchefen: ”Nu ser vakansgraden rätt så angenäm ut.”

Hon får toppjobb av Arehult

Bakgrund på Hemfosa, Hemsö och Kungsleden.

Känd trio lanserar nytt bolag och siktar på 5 mdr

Gjort första förvärven. Läs om tillväxtmålet.

Myndighet förlänger i CBD

Går emot strömmen och stannar i Stockholm city. Kontrakt på hela 7.000 kvm. FV berättar om nya avtalet.

Bilder: 80% redan uthyrt i Wingårdhsritat kontorshus

Stor efterfrågan på moderna kontorslokaler i regionstaden.

AL i prestigeuthyrning till hajpade el-bilsföretaget

400 medarbetare flyttar in industrihistoriska lokaler.

Tillbaka till förstasidan