Hufvudstaden ökar förvaltningsresultatet

Hufvudstadens bruttoresultat för fastighetsförvaltningen ökade med 2 procent första halvåret 2021 och uppgick till 615 miljoner kronor (604).

Annons

Ökningen förklaras främst av minskade hyresrabatter och kundförluster för butiker och restauranger i samband med covid-19 samt högre bruttohyror vid omförhandlingar, ny-uthyrningar samt indexuppräkning.

Hufvudstadens centralt belägna fastigheter och marknadsplatser i Sveriges två största städer har visserligen upplevt en fortsatt påverkan av effekterna från covid-19.

Påverkan har emellertid varit något mindre än jämfört med motsvarande period i fjol.

Halvårsrapport Hufvudstaden januari – juni 2021

• Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 891 miljoner kronor (864), en ökning om 3 procent. Eliminering av koncerninterna hyresintäkter har skett med 63 mnkr (22), främst hänförligt till NK Retail.

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 2 procent och uppgick till 615 miljoner kronor (604), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter. Eliminering av koncerninterna hyresintäkter har skett med 63 mnkr (22).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 769 mnkr (–1.082), motsvarande 3,80 kronor per aktie (–5,24). Ökningen förklaras av högre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet.

• Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 46,3 miljarder (45,6 vid årsskiftet), vilket ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 175 kronor per aktie (173 vid årsskiftet). Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 407 mnkr (–1.915).

• Soliditeten uppgick till 60 procent (62), nettobelåningsgraden till 19 procent (18) och räntetäckningsgraden var 9,4 gånger (9,3).

• Hyresvakansgraden vid periodens slut var 7,6 procent (8,7). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 6,5 procent (4,1).

Fler Nyheter från förstasidan

Thedéen: Går åt rätt håll – möjlig sänkning på gång

Riksbankschefen: ”Vi är på lite fastare mark”.

Nyfosa öppnar för att sälja Söderport

Värderat till nästan 15 miljarder kronor.

Nio får bygga i Hyllie

FV berättar om aktörerna och volymerna. Totalt cirka 60.000 kvm.

Låg bakom köpet från Kvalitena

Äger sedan tidigare två fastigheter i liknande kategori.

Heba och Åke Sundvall säljer för 725 mkr

300 lägenheter i södra Stockholm ingår i affären.

OP:s akutdrag i sista minuten – ska förhindra konkurs

Kräver 13 miljoner kronor.

Hyr snabbt ut 11.000 kvm i city

En av de största kontorsuthyrningarna i Stockholms CBD sedan 2010. Läs om vilka som tappar hyresgäst.

Pandox säljer för 600 miljoner

Hotell med 595 rum får en ny ägare.

SBB skapar nytt jv – tillförs 5,2 miljarder

Fastighetsvärde om 5,7 miljarder.

Kvalitena i rekonstruktion – affären räcker inte

På randen till katastrof – men skaffar sig nu tid för ytterligare åtgärder.

Porträttet

Seglatsen som ändrade allt

Bengt Malmegård om yoga, affärerna, och att fortsätta bygga för framtiden.

Listor: Högsta priserna för markanvisningar 2023

Fem högsta priserna i huvudstaden och fem högsta utanför. Se vilka som förvärvat.

Kvalitena delsäljer – ny ägare till klenoder på Östermalm

Uppgift till FV: Svårsålt. Fyra fastigheter berörs av affären, bland annat den på Strandvägen 5a. Värderats till 1,7–1,8 miljarder.

Tillbaka till förstasidan