Hufvudstaden över 40 miljarder

Den senaste värderingen av Hufvudstadens bestånd visar ett värde på 40,4 miljarder vid utgången av mars 2018, att jämföra med 39,7 miljarder vid årsskiftet. Periodens orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 593 mkr (322).

Värdeförändringen är också den största förklaringen till att resultatet efter skatt för årets första kvartal ökade till 692 mkr, jämfört med 472 mkr för motsvarande period förra året.

Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 5 procent och uppgick till 325 mkr (311), vilket främst förklaras av högre hyresintäkter. Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 445 mkr (429), en ökning med 4 procent.

Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,6 procent (5,2). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 3,3 procent (3,3).

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan