Hufvudstaden: Nytecknat om 5000 kr/kvm

1,7 miljarder i vinst för 2010. Hufvudstadens resultat 2010 efter skatt uppgick till 1.733 mnkr (-357). Resultatförbättringen beror främst på nettot av årets orealiserade värdeökning i fastighetsbeståndet och uppskjuten skatt jämfört med föregående år. Bruttoresultatet för verksamheten uppgick till 944 mnkr (944). Fastighetsbeståndet marknadsvärderades vid årsskiftet till 20,1 mdkr (18,1). Soliditeten uppgick till 56 procent (55), nettobelåningsgraden till 16 procent (16) och räntetäckningsgraden var 7,7 gånger (7,0).

Hufvudstaden konstaterar att intresset för moderna, flexibla kontorslokaler i bästa läge i Stockholms city har ökat under perioden. Vid omförhandlingar och nyuthyrningar av kontor har hyror i slutet av perioden noterats inom intervallet 4.000 till 5.000 kronor per kvm och år exklusive fastighetsskattetillägg. För butikslokaler i bästa kommersiella läge utgår hyror i intervallet 12.000-18.000 kronor per kvm. I Göteborgs centrala delmarknader bedömer bolaget  att efterfrågan på moderna kontorslokaler varit stabil med bästa kontorshyra om 1.800–2.400 kronor per kvm För butikslokaler: 6.000–12.000 kronor per kvm.

I genomsnitt har dessa omförhandlingar resulterat i höjda hyresnivåer på 2 procent (9). Hyresvakansgraden vid årets slut var 5,1 procent (6,2).

FASTIGHETSVÄRLDEN IDAG 2011-02-11

Fler Nyheter från förstasidan

Elgiganten hyr hela 86.600 kvm hos Catena

Det finns även en en tillbyggnadsoption om 28.300 kvm.

Wallenstam och Ikano i affär om 2 miljarder

Läs om vilka fastigheter som går i vilken riktning.

Europas största kebabkedja till Skärholmen Centrum

Den första till Stockholmsområdet. två fotbollsprofiler finns med bakom satsningen.

Blir ny konsult-vd

Jobbat inom rådgivningsbolaget i 15 år.

20-tal padelhallar stänger

Beslut från stor aktör. Även flera konkurser. ”Kan användas för lager och logistik”

McDonalds stänger mer centralt

Stänger den 29:e centrala restaurangen på sex år.

Bonava köper för 312 miljoner

Byggrätter för 230 bostäder ingår i affären.

Fastator säljer aktier till Pierre Ladow

”Behovet ökar. Produktioner flyttas hem och länder ska bli mer självförsörjande”

Genesta hyr ut 6.000 kvm efter stor Ica som flyttar

Fyller upp efter stor hyresgäst som satsat på eget projekt i närheten.

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Pressat SBB gör upp med Kåpan – frigör kapital

Ska även sälja sin 50% stora andel i Svenska Myndighetsbyggnader, med fastigheter för 12 miljarder, under hösten.

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Tillbaka till förstasidan