Höga marginaler i K-Fastigheters projekt

K-fastigheter fortsätter att trampa på i högt tempo och hålla god kostnadskontroll. Det ger bra utdelning i resultaträkningen och till det kommer växande substans när bolaget kan tillgodoräkna sig  tydlig värdetillväxt i takt med att de egna projekten övergår till förvaltningsbeståndet.

Helårsresultatet efter skatt landade på 1.044 mkr (474) och merparten av detta kommer från värdeutveckling. De orealiserade värdeförändringarna blev dubbelt så stora under 2021 mot året innan, drygt 1,1 miljarder (utan avdrag för uppskjuten skatt).

Men resultatet före värdeförändringar fördubblades samtidigt till 127 mkr (58). I fastighetsverksamheten har hyresintäkterna ökat med 30 procent genom ett större bestånd och förvaltningsresultatet samtidigt förbättrats med 35 procent.

I sitt VD-ord lyfter Jacob Karlsson fram de goda marginaler bolaget kan visa i sina projekt avsedda för det egna förvaltningsbeståndet.

– Det samlade anskaffningsvärdet för egna nu pågående byggnationer uppgår till ca 69,8 procent av marknadsvärdet vid färdigställande baserat på våra marknadsvärderingar vid årets utgång. Motsvarande siffra vid utgången av 2020 var 73,1 procent.

K-Fastigheter har därmed ungefär 30 procents bruttomarginal vid sin nybyggnation och att man även kunnat förbättra den det senaste året sägs bero dels på ökad effektivitet och kreativitet där man kunnat möta prisökningar, dels beror det på ökade marknadsvärden.

Ur K-Fastigheters bokslut för 2021:

  • Hyresintäkterna för perioden uppgick till 266 mkr (204), en ökning med 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antaley förvaltade lägenheter har ökat med 22 procent till 2.723 lägenheter (2.237) under perioden.
  • Intäkterna för projekt- och entreprenadverksamheten uppgick till 1 660 mkr (449), varav 684 mkr (438) avsåg koncerninterna projekt. 976 mkr (10) avsåg externa projekt, varav Prefabs externa intäkter uppgick till 972 mkr.
  • Koncernens bruttoresultat för perioden uppgick till 278 mkr (145), varav driftsöverskott hänförligt till fastighetsförvaltning uppgick till 176 mkr (137) och bruttoresultat hänförligt till projekt- och entreprenadverksamhet uppgick till 102 mkr (8).
  • Resultat före värdeförändringar för perioden uppgick till 126,6 mkr (57,9).Förvaltningsresultatet uppgick till 101,4 mkr (75,3), en ökning med 35 procent.
  • Förvaltningsresultat per aktie uppgick till 0,47 kr per aktie (0,36).
  • Orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 1.139 mkr (578) och för derivat och övrigt till 66 mkr (-24).
  • Orealiserad värdeförändring för förvaltningsfastigheter fördelar sig med 707 mkr (408) på pågående nybyggnation och 432 mkr (170) på fastigheter under förvaltning.
  • Periodens resultat uppgick till 1.044 mkr (474), motsvarande 4,85 kr per aktie (2,29).
  • Värdet av förvaltningsfastigheter uppgick vid periodens utgång till 9.604 mkr (6.854), en ökning med 40 procent jämfört 31 december 2020.
  • Det långsiktiga substansvärdet (NAV) uppgick vid periodens utgång till 4.976 mkr (3.661), motsvarande 23,11 kr per aktie (17,00), en ökning med 36 procent jämfört med 31 december 2020.

Fler Nyheter från förstasidan

Skanska hyr ut 2.500 kvm

Uthyrningsgraden når 75 procent.

Coworkingfirma hyr hel byggnad i Gamla stan

Palatsbyggnad. ”Finns ingen byggnad med samma wow-faktor.”

Affärsanalys

Rekordnivå men med en högre yield

Daniel Holmkvist vid CBRE har analyserat en uppmärksammad affär nära Stureplan.

Besqab i nyemission om 825 miljoner

Kommer att använda pengarna till att i förtid helt återbetala den obligation man gav ut för två år sedan.

”Kontorsvägrarna” – så kan de lockas åter

De anställda berättar vad som krävs för att lämna hemmet.

Hyr ut över 3.000 kvm på Södermalm

Fortsatt högt tryck efter lokaler.

De fem kan vinna priset Bästa uthyrning 2022

Svårt uppdrag för juryn. Många spridda röster.

Realplay

Helheten ger rätt skattelösning

För fastighetsbranschen spelar skattefrågor ofta en stor roll. Om det handlar det senaste avsnittet från Realplay där ”dokumentera” blir ett viktigt råd.

Satsar nära Stureplan

Driver flera välkända krogar. Har nu tecknat kontrakt för ytterligare en lokal.

Bildextra: Nytt stationshus i Göteborg – och mer kommer

FV berättar även om hur hela området kan utvecklas. Jernhusens planer summerar till hela 150.000 kvm. Se även FV:s karta!

Ibrahimovic utmanar padeldöden

Redo för ny stor satsning i Stockholmsområdet. En av de största i Sverige. FV berättar om detaljerna.

5 affärer i final om Bästa köp 2022

En jury om tio investerare har, på FV:s uppdrag, korat 2022 års bästa affärer.

Hon blir vd vid Platzer

Tar över efter P-G Persson. ”Ett mycket attraktivt och spännande fastighetsbolag”.

Convendum öppnar sex nya – totalt 30.000 kvm

Läs om förhyrningarna, storlek och om respektive fastighetsägare.

Tillbaka till förstasidan