Realplay

Hit men inte längre!

Fastigheter med installationer och verksamheter med bäring på rikets säkerhet bör förbli i statlig ägo.Det är Mikael Lundström och Dan Sehlberg överens om när de i ett avsnitt från Realplay diskuterar om det offentliga ska äga eller hyra de fastigheter som de nyttjar.

Under de senaste tio åren har samhällsfastigheter som investeringar dragit till sig allt större intresse från den privata sektorn. En anledning är att behoven ökat samtidigt som det under många år underinvesterats. Men förklaringarna till behovet är fler.

– Mycket av det här går att räkna fram, men flera saker samverkade. Vi lever längre och en större andel än tidigare blir över 80 år. En del sjukdomar som demens ökar dessutom närmast exponentiellt med ålder. Från 3-4 procent vid 70 år till 26 procent vid 85 år, vilket leder till mer vårdintensiv verksamhet. Ädelreformen på 90-talet innebar stora förändringar, serviceboenden stängdes, förklarar Dan Sehlberg VD på Sehlfast bakgrunden inom just äldreboenden i olika former.

– Samtidigt finns det andra saker som är vårare att mäta. Vad vill folk? Bo kvar hemma kanske? Och inom förskola och skolor är det snabbare variationer med olika storlekar på årskullar och en plötslig invandringstopp kan inverka på ett betydande sätt, inflikar Mikael Lundström, VD för Svefa.

På själva kärnfrågan äga eller hyra så framgår att fastigheter som har någon form av systemkritiskt ändamål så ska den nog ägas av det offentliga.

– Det är väl framförallt inom statlig verksamhet sådant finns, där det handlar om rikets säkerhet, hemliga anläggningar med mera. Sånt känns nog naturligt att det ligger i statens ägo, säger Mikael Lundström.

– Men i övrigt ser jag egentligen ingenting där det principiellt kan vara fel att ha privata ägare, men jag tror det bästa är en blandning, säger Dan Sehlberg.

Båda är ense om att många av de privata aktörer nu besitter en betydligt bättre kompetens på upphandling av entreprenader och ofta även större kunskap om hur moderna skolor och vårdboenden ska byggas. Anledningen är att de genomför betydligt fler projekt än vad de enskilda kommunerna gör.

–Det blir ofta dyrare att bygga i kommunal regi, det kan många kommuner vittna om, säger Mikael Lundström.

Dan Sehlberg lyfter fram frågan om rådighet och handlingsfrihet genom att fortsätta att äga som ofta används som argument av motståndare till att sälja kommunala tillgångar eller finna en privat leverantör av lokaler.

– Vi är oerhört  beroende av att det vi levererar är bra för kommunen så att de vill fortsätta att hyra av oss. Kommunen har planmonopol och för dem finns en stor möjlighet att planlägga en lämplig tomt som ett alternativ till oss i framtiden. Jag ser det som att kommunerna har en större flexibilitet genom att både äga och hyra.

Mikael Lundström kommenterar samtidigt prisutvecklingen på samhällsfastigheter.

– Efterfrågan är betydligt större än utbudet. Det är attraktivt med långa kontrakt, säkra intäkter och bra hyresgänster. Samtidigt funderar jag på om inte restvärdesrisken är lite bortglömd.

Fler Nyheter från förstasidan

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Domstol fäller Skanskas nya hotell

Tvingas börja om på ruta ett.

Akelius har miljardköpt – för 4,04 procent

Bolagets belåningsgrad är 9 procent.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Tillbaka till förstasidan