De tre fastigheterna: Hälsovetarbacken, Odontologen och Biotech Center har ett samlat bedömt värde om 1 miljard kronor. Foto: Higab/Hans Wretling

Higab på gång att sälja tre fastigheter i campusområde

Kommunstyrelsen i Göteborg har beslutat att godkänna förslaget att sälja Odontologen, Biotech Center och Hälsovetarbacken på Medicinareberget. Ärendet går nu vidare till beslut i fullmäktige. Marknadsvärdet för fastigheterna beräknas till drygt 1 miljard kronor. Totalt handlar det om cirka 44.000 kvm.

Fastigheternas yta:
Odontologen: 23.379 kvm
Biotech Center: 8.765 kvm
Hälsovetarbacken: 12.232 kvm
Totalt: 44.376 kvm

Visa faktaruta

De tre aktuella fastigheterna ligger på Medicinareberget strax söder om Göteborgs centrumkärna – ovanför Sahlgrenska sjukhuset,

Fastigheterna har beteckningarna: Änggården 718:1 (Odontologen), Änggården 36:1 (Biotech Center) och Änggården 718:141 (Hälsovetarbacken).

Som rådgivare i en kommande avyttring har Higab slutit avtal med Pangea Property Partners.

Ondontologen och Hälsobacken innehåller bara två hyresgäster – Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen (Folktandvården).

Genom att tillföra Biotech Center i en eventuell affär ökar antalet hyresgäster till totalt 20 för helheten – varvid en eventuell köpare av paketet erhåller en större riskfördelning för framtida vakans- och intäktsflöden.

– Vi har sedan tidigare påbörjat en avveckling av Odontologen och för att öka värdet vid en framtida försäljning avser vi sälja fastigheten tillsammans med Biotech Center och Hälsovetarbacken, kommenterar Stefan Lundqvist, vice vd på Higab.

Nu har kommunstyrelsen godkänt att fastigheten kan komma att säljas ihop som ett större och mer sammanhållet fastighetspaket, förutsatt att dialog sker med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet om övertagande och att fastigheterna inte är av kulturhistoriskt värde.

Marknadsvärdet av fastigheterna beräknas till drygt 1 miljard kronor och det kan komma att generera en vinst på 400–600 miljoner kronor beroende på slutligt försäljningsvärde

Higabs årliga resultat påverkas enbart i mindre utsträckning av försäljningen då fastigheterna har haft själv- kostnadsbaserade hyresavtal.

– Vi upplever ett stort intresse från marknaden och tror därmed att det finns goda försäljningsmöjligheter, då lokalerna har stabila offentliga verksamheter med långa hyresavtal, säger Stefan Lundqvist.

Som FV tidigare skrivit har förslaget om att sälja 19 av Higabs fastigheter, däribland eventlokalen Brewhouse, Hotel Eggers och Saluhall Briggen, bordlagts av kommunen. Nu vill kommunstyrelsen återremitteras förslaget.

Stadsledningskontoret får, i dialog med berörda bolag, i uppdrag att kategorisera fastigheterna efter vilka som är Q-märkta och en del av Göteborgs Stads bevarandeprogram.

De ska även återkomma med beskrivning av verksamheterna i fastigheterna, om de kan vara av strategisk betydelse för att vara fortsatt kommunalt ägda och för- och nackdelar med försäljning ur ett strategiskt perspektiv.

Fler Nyheter från förstasidan

Expansivt kafé öppnar två nya i centrala Stockholm

”Så starkt som varumärket är nu så kan vi lyfta gator och områden.”

Slår till på samma plats och köper för knappt 900 miljoner

Köper av kommun norr om Stockholm. Läs om fastigheterna.

Vakanstalet upp till 8,3 procent

Ytterligare ett bolag redovisar ökade vakanstal.

Fortinova växer rejält – förvärvar portfölj för 506 mkr

Det nya börsbolaget ligger bakom ytterligare en stor transaktion.

442.000 kronor insamlat i Spring för Livet

Ett bolag hade hela 105 deltagare i välgörenhetsloppet.

Revolution: Nytt Ikea öppnar med en helt ny layout

Läs om de stora förändringarna när det 42.000 kvm stora varuhuset öppnar. Se även bilder.

Intea hyr ut 6.000 kvm

Tecknat 15-årigt hyresavtal.

En av Norges rikaste säljer till utmanare

Nybyggd fastighet längs med E4:an.

”Sommaren blir fantastisk”

Pandox Nordenchef om tiderna som väntar.

Storaffär klar: Köper bostäder för 2,5 miljarder

Stångåstaden gör ytterligare en  större affär och säljer över 1.000 lägenheter.

Kontrar genom att höja budet på Tre Kronor

Bolaget har nu dessutom lagt beslag på drygt 10 procent av aktierna.

Han blir boss för Göteborg

Fortsätter att tillsätta nya chefer för den stora satsningen.

Krogkungen om vägen framåt – avslöjade generationsskifte

Svenska Brasseriers grundare med oväntat avslöjande under FV:s seminarium.

Tenzing Industrihus och börsbolag bildar JV

Ligger norr om Ikea. Äger sedan tidigare fyra fastigheter.

Tillbaka till förstasidan