Hemmaplan tecknar hållbarhetslänkat lån med SEB

Hemmaplans köp av Gottsunda centrum har finansierats med ett hållbarhetslänkat lån hos SEB. Räntan är därmed knuten till sociala och miljömässiga mål, med rabatt om målen nås och påslag om Hemmaplan misslyckas nå dem.

Annons

2022 förvärvades Gottsunda centrum av Hemmaplan. Centrumet omfattar 29 000 kvadratmeter och inrymmer bland annat handel, vård och samhällsservice, bibliotek, kulturhus och kontor.

De sociala och miljömässiga målen linjerar med Hemmaplans hållbarhetsstrategi med fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, det sistnämnda av särskild vikt i områden präglade av socioekonomiska utmaningar då många av utmaningarna just bottnar i ekonomiska utmaningar. Hemmaplan har därför som målsättning att 100 individer varje år ska få sysselsättning genom centrumet, i samverkan med hyresgästerna i Gottsunda Centrum.

Det andra sociala målet är att öka tryggheten i och kring centrumet. Det mäts genom en årlig trygghetsmätning av en oberoende, extern part. Den senaste mätningen visar att 70.9 % procent av hyresgästerna och besökarna känner sig trygga i centrumet. Målet är att 90 % av besökare och hyresgäster ska känna sig trygga.

Det miljömässiga målet handlar om att minska energiförbrukningen (kWh/kvm) och bidrar till bolagets långsiktiga mål att minska förbrukningen med 50 % fram till 2030.

– För oss har det varit en självklarhet att koppla vår finansiering till våra hållbarhetsmål, och vi är glada att få förtroendet av SEB att genomföra detta tillsammans. Genom att offentliggöra och rapportera våra mål med utvecklingen av Gottsunda Centrum, och i förlängningen hela området, kan vi påvisa att en positiv samhällsutveckling också är en ekonomiskt hållbar affär. Det ställer högre krav på oss att lyckas, och vi hoppas att det också kan inspirera andra fastighetsägare att arbeta långsiktigt med samhällsutveckling i sin förvaltning, säger Cecilia Safaee, vd för Hemmaplan, i ett pressmeddelande.

– Att hjälpa bolag som Hemmaplan att kommunicera det finansiella värdet av deras hållbarhetsstrategi genom hållbar finans ligger väl i linje med SEBs strategi. Hemmaplan har en ambitiös och genomarbetad plan där långsiktiga ägare vill bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Mikael Franzén, head of real estate coverage i Sverige, SEB.

Hemmaplan grundades 2021 av Bonnier Fastigheter och Brunswick Real Estate.

Fler Nyheter från förstasidan

Ännu en stor enhet inom coworking lägger ner

Förhyrning på 4.000 kvm inom tullarna i Stockholm. Samma fastighetsägare drabbas igen – totalt 20.000 kvm.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Ny vd för Poseidon

Bolaget äger totalt cirka 28.500 lägenheter

Företagsparken säljer till Cibus

Fredrixon: ”Vi är återigen aktiva på förvärvssidan”.

Hit ska JM flytta sitt HK

Efter den lyckade miljardförsäljningen. Nu ska JM utveckla en ny kontorsfastighet om hela 30.000 kvm. FV berättar om köpeskillingen.

Politiker ger grönt ljus för ombyggt NK-hus

”Man är väldigt trötta på den här DDR-inspirerade bunkern som står där idag”.

Stressat Skellefteå köper från pressat SBB

”Vi försöker hela tiden hitta vägar att öka bostadsproduktionen”.

Corem tecknar tre på Manhattan – når 60%

Arnhult: ”Detta segment specifikt står för majoriteten av all nyuthyrning i New York”.

Tillbaka till förstasidan