Konstverken som Hemfosa presenterar och som illustrerar bolagets bestånd, "Konsten att äga rätt samling".

Hemfosa börjar jakten på nya ägare

Fakta om Hemfosa – Bestånd och ägare:

När Hemfosa nu går till börsen är det med ett bestånd som omfattar 195 fastigheter med totalt 1.713.000 kvm uthyrningsbar area. Av dessa är 233.000 kvm vakanta vilket motsvarar 14 procent.  Beståndet har ett totalt hyresvärde om 1.754 miljoner varav de vakanta lokalerna står för 193 miljoner, vilket ger en ekonomisk vakansgrad om 11 procent.

Den högsta uthyrningsgraden har Hemfosa i sina logistikfastigheter där den är hela 94 procent, snäppet under ligger bolagets samhällsfastigheter med 92 procents uthyrningsgrad.

De nuvarande ägarna i bolaget väljer att vara kvar i bolaget i olika hög utsträckning i samband med nyemissionen och ägarspridningen. Ledning och styrelse ligger kvar på nästan oförändrad ägarandel, den minskar genom nyemissionen och ligger därefter på 7,3 procent.

Största enskilda ägare blir efter introduktionen Fjärde AP-fonden med 9,1 procent av aktierna mot tidigare 17,8 procent. Alecta och Ikano väljer att minska betydligt mer och går båda från 17,8 procent till 5 procents ägande. Kåpan Pensioner blir därmed den nästa största ägaren med 6,3 procent mot tidigare 11,9 procent. If minskar från 13,9 procent till 4,5 procent. KPA och Folksam minskar från 7,1 procent till 2 procent respektive från 4,7 procent till 1,3 procent.

Visa faktaruta

Nu är allt klart för en kombinerad nyemission och ägarspridning av befintliga aktier i Hemfosa. Prospektet är på väg ut och teckning av aktien kommer att ske mellan den 10-19 mars.Försäljningspriset förväntas fastställas inom intervallet 88-96 kronor per aktie och det slutliga försäljningspriset förväntas offentliggöras den 21 mars vilket också är den förväntade första handelsdagen på börsen.

Under fredagsförmiddagen presenterar Hemfosa prospektet och man gör det på sitt eget sätt – genom att arrangera ett vernissage kallat ”Konsten att äga rätt samling” på Wetterling Gallery i Kungsträdgården. Bolaget har låtit tre konstnärer tolka ett urval av bolagets fastigheter.

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt. Det omfattar totalt 34.508.879 aktier i Hemfosa, varav 5.434.782 avser nyemitterade aktier och 29.074.097 avser befintliga aktier. Erbjudandet kan komma att omfatta ytterligare 4.347.826 nyemitterade aktier för att täcka eventuell övertilldelning.

Vid full anslutning till erbjudandet uppgår värdet av erbjudandet till cirka 3,0-3,3 miljarder och bolaget tillförs cirka 478-522 miljoner. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av erbjudandet till cirka 3,4-3,7 miljarder och bolaget tillförs då cirka 861-939 miljoner.

Anmälningsperioden för allmänheten är 10-19 mars 2014 och anbudsperioden för institutionella investerare 10-20 mars 2014.

Jens Engwall.
Jens Engwall.

– Tack vare vår styrka att tillvarata intressanta affärsmöjligheter och genomföra komplexa transaktioner har vi sedan starten för fem år sedan skapat en välbalanserad fastighetsportfölj värd cirka 18,5 miljarder kronor med hög och stabil avkastning. Hemfosas kombinerade affärsstrategi med förvaltning, förädling och transaktioner, ger oss goda förutsättningar att skapa mervärde även framgent. Jag känner ett starkt engagemang för Hemfosa och är stolt över att vi nu tar nästa steg i bolagets utveckling, säger Hemfosas VD Jens Engwall i en kommentar.

Styrelsens ordförande Bengt Kjell framhåller de ambitiösa mål som satts upp för Hemfosa:

– Vårt mål är att generera branschens högsta totalavkastning och att fortsätta öka bolagets egna kapital till tio miljarder kronor inom fem år. Vi bedömer att Hemfosa passar bra på börsen med sitt balanserade fastighetsbestånd med tonvikt på samhällsfastigheter, sin erfarna ledning och en högavkastande affärsstrategi. Som noterat bolag får vi tillgång till bättre och billigare finansiering och vi ser goda förutsättningar för spännande affärer framöver.

Hemfosas direktägda fastighetsportfölj uppgår till cirka 16,3 miljarder. Därutöver är bolaget med i flera joint ventures där bolagets andel av fastighetsvärdet uppgår till cirka 2,2 miljarder.

Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank har utsetts till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Cederquist är legal rådgivare till bolaget och Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Fastighetsvärlden Idag 2014-03-06

"Konsten att skapa värde".
”Konsten att skapa värde”.

Fler Nyheter från förstasidan

Storvinst: Säljer del av Tre Kronor för hela en miljard

25 fastigheter ingår i affären. FV berättar om vinsten.

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste: Klart – han blir Årets rookie 2021

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Nya namn publiceras via nedräkning, varje vardag, klockan 11.11.

Slättö och SIBS i första affären på väg till 10 miljarder

Johan Karlsson: ”Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare”. FV berättar var sex av projekten finns.

Förvärvar för 1,5 miljarder i Täby och Huddinge

Nytt bolag bildat. Känd aktör är största ägare bakom det nya.

Emilshus går till sängs för 422 mkr – med Ikea på köpet

Niam avyttrar 75.000 kvm lokaler.

SOJ: ”Priset är sekundärt”

Sven-Olof Johansson om den omtalade kontorsoron: ”Vi fortsätter se toppnoteringar i priserna för fastigheter och i synnerhet kontorsfastigheter i Stockholm”.

Så blir hyran i ”nya” Rosenbad

Nu är ett nytt hyresavtal klart. FV berättar detaljerna. Men högst oklart vem som kommer att flytta in.

Elbristen het fråga på Bostadsdagen Göteborg

”10.000 jobb på spel”.

Trafikverket hyr i nytt projekt

Tidigare hyrt ut till hotell i det centrala projektet.

Adam & Albin öppnar sin största någonsin – hos AL

Läs om den nya satsningen och se på en flygbild var den nya satsningen hamnar. 13 meters takhöjd.

Eva Hamilton lämnar Fastator

Slutar efter drygt ett år. Styrelseordförande Björn Rosengren motiverar för Fastighetsvärlden.

De skapar Novier – ny stor fastighetsrådgivare

Bolagen går samman och får 100 anställda och breddar därigenom sin rådgivningskompetens till flera områden.

Dubblar på Kungsgatan – hyr ytterligare 2.000 kvm

Segmentet ökar explosionsartat efter sommaren.

Börskandidat gör nytt större förvärv

Köper för 600 miljoner kronor kort efter förvärvet för 500 miljoner.

Tillbaka till förstasidan