Helsingborg blir testbänk för Ikeas stadsutveckling

I samband nästa års stadsmässa i Helsingborg H22 City Expo som äger rum sommaren 2022 kommer Ikea att skifta fokus från heminredning till stadsutveckling och för första gången inleda ett samarbete med en hel stad.

Annons

Samarbetet, som är ett av Ikeas största någonsin, har till syfte att försöka hitta lösningar som kan förbättra livet hemman, samtidigt som man utvidgar hemmabegreppet till att även inkludera samhället och grannskapet.

Man även vill visa upp framtidens produktion och detaljhandel, i allt från tillverkningsprocesser till mötet med kunden, i mer hållbar kontext. För att åstadkomma detta skapar man en ny infrastruktur för jobb och entreprenörskap i bostadsområdet Drottninghög. Det är ett pilotprojekt som senare är tänkt att spridas till övriga marknader i världen där Ikea är verksamma.

– Vår idé är att göra avståndet mellan producent och slutkunden så kort som möjligt för att hålla nere priset och ge produkterna stor spridning. Vi vill undersöka om man kan tänka likadant när man tar sig an en stadsdel. En stadsdel som är lite effektivare i hur man gör affärer, säger Marcus Engman, chief creative officer på Ikea.

Ikea tänker sig att i anläggningen på Drottninghög skapa en ny värdekedja för mat. Den är uppbyggd av beståndsdelarna Garden, Kitchen och Market.

Market är en marknadsplats som innehåller delar från Ikea men framför allt bidrag från de som bor där och nya typer av verksamheter och även återbruk av produkter från återbruksverksamheten på Vera Park. Kitschen är anläggningens kök och är tänkt att bestå av små restaurangverksamheter som kan ägna sig åt catering men även sälja sina produkter på marknaden. Garden är anläggningens trädgård och är tänkt att exemplifiera Urban farming, storskalig odling i stadsmiljö, i direkt anslutning till de övriga delarna.

Projektet är ännu i ett tidigt skeda och Ikea avböjer därför att kommentera närmar detaljer kring anläggningens fysiska utformning och placering men framhåller att det är ett samarbete mellan kommunen, fastighetsägare och invånare i närområdet och att diskussioner kring utformningen nu inleds mellan dessa parter.

Fler Nyheter från förstasidan

Sagax investerar 1,6 mdr

43 fastigheter och nästan totalt 300.000 kvm lokaler.

Mest lästa på sajten – minns du de stora nyheterna

Ett händelserikt första halvår inom fastighetsbranschen. FV listar de 24 mest lästa artiklarna.

NCC och Liseberg i avtal för återuppbyggnad

Nytt datum för öppning av Oceana. Läs om planerna.

Corem tillförs miljard

Beslut om en riktad nyemission.

Lyssna på fastighetspoddar i hängmattan

FV tipsar om några olika intressanta poddar.

Grönt ljus för Stordalens nya hotell

Nytt hotell längs ostkusten.

Oscars framtida klenod försatt i konkurs

Inköptes med stora projektplaner. Strax utanför tullarna i Stockholm.

NCC kopierar Skanska – helt ofrivilligt

Investerat nästan 10 miljarder. FV berättar om läget för de olika kontorsprojekten.

Castellums vd: ”Vi känner en spirande optimism”

Positiv nettouthyrning och ett driftsöverskott som ökar med 5,2 procent.

Klarabo och Diös i byte

Fyra fastigheter ingår. Totalt drygt 200 miljoner kronor.

Selins jättefängelse blir ännu större

Ett fåtal av landets anstalter har privat fastighetsägare.

Corem nu långt över hälften i segt och spektakulärt

Investeringar om hela 3 miljarder kronor mitt på Manhattan. Har möjligheter för ett tredje stort projekt. Läs om hyresnivåerna.

Kuylenstierna säljer allt

Valt att gå med på kravet.

Catena avyttrar för 600 mkr

Avyttrar fastighet om nästan 50.000 kvm lokaler.

Tillbaka till förstasidan