Hela fyra nya föreslås till Jernhusens styrelse

Jernhusens ordförande, Kjell Hasslert, har avböjt omval och Regeringskansliet kommer därför att föreslå Anette Asklin till ny styrelseordförande för Jernhusen på årsstämman den 26 april 2021.

Asklin har suttit i styrelsen som ordinarie ledamot sedan 2017. Hon har tidigare varit finansdirektör vid Castellum.

Jakob Grinbaum och Anders Kupsu har meddelat att de inte ställer upp för omval. De båda invaldes samtidigt 2013.

På årsstämman kommer därför följande fyra att föreslås som nya ledamöter:

  • Magnus Jacobson (tidigare bland annat CFO vid Hufvudstaden)
  • Agneta Kores (vd Stena Fastigheter Göteborg och tidigare vd vid Familjebostäder i Göteborg)
  • Martin Lindgren (U-R-W, tidigare JLL och Jernhusen)
  • Katarina Wåhlin Alm (stadsutvecklingsdirektör i Nacka, tidigare NCC)

I september 2020 meddelade Karolin Forsling att hon lämnade styrelsen på egen begäran eftersom jävssituationer kan uppkomma i hennes nya jobb som chef för stads- och projektutveckling på Alecta Fastigheter.

Övriga i Jernhusens styrelse är Kjell-Åke Averstad, Louise König, Lotta Mellström och Charlotte Mattsson (arbetstagarrepresentant).

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 146 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde om 18,0 miljarder kronor.

Fler Nyheter från förstasidan

K-Fastigheter köper från Kungsleden i Barkarbystaden

Redo för en total investering för drygt 1,3 miljarder kronor.

Vill bygga nytt – mitt emot egna huvudkontoret

Öppnar för hotell, skola, handel och kontor i Stockholms innerstad.

Får markanvisning i exklusiva området

Ska bygga 145 bostadsrätter.

Göteborg: ”Varför la man huvudstaden i en avkrok?”

Utmanar Stockholm med bland annat både Nordens högsta kontorshus och det högsta bostadshuset.

Omstart för 150.000 kvm efter bakslag inom tullarna

Ett av de absolut största projekten i Stockholm. Nu sker en omstart efter att den tänkta utvecklaren och staden inte kommit överens.

Bilder: Wallenstams present till 400-årsfirande Göteborg

Presenterar vision. Ska rama in Heden. Se bilder.

Oscar rusar – upp 38%

Flera positiva signaler påverkat kursutvecklingen.

Svedberg köper för 200 mkr

Berättar även för Fastighetsvärlden om sina aktieplaceringar.

Bildextra: Coworkingaktör satsar mitt i Sundbyberg

Åttonde enheten. ”Vi älskar när vi får vara kreativa med hus.”

Här har krogarna drabbats hårdast av pandemin

Ny rapport kartlägger hur Stockholms restauranger påverkats.

Grand Hôtel sålt

Priset: ca 3,6 miljarder, motsvarande 125.000 kr/kvm. En av de största styckeaffärerna någonsin.

Genesta miljardköper landmärke från Castellum

Ankarhyresgästen flyttar ut. 66 procent vakant.

Tar plats i Oscars styrelse

Entreprenör tar plats i det omstartade bolagets styrelse.

Esteas snabbväxare köper igen – nått totalt 2,3 miljarder

Fortsätter att bygga bestånd genom ett flertal affärer.

Tillbaka till förstasidan