Ivar Tollefsen, norrmannen som byggt upp Heimstaden och som ägt hela bolaget. Faksimil från Fastighetsvärldens stora intervju med Tollefsen Nr 9/2007.

Heimstaden i massor av affärer om totalt hela 30 mdr

Heimstaden AB utökar samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB och övertar systerbolaget Fredensborg Eiendomsselskaps fastigheter i Norge genom att:

  • Heimstaden Bostad förvärvar Heimstaden ABs befintliga fastighetsbestånd i Köpenhamn, vilket till största delen utgörs av ägarlägenheter i centrala Köpenhamn samt Fredriksberg. Fastighetsvärdet för det danska fastighetsbeståndet uppgår till ca 5,4 mdr SEK.
  • Heimstaden Bostad förvärvar Heimstaden ABs pågående byggprojektet i Örestaden Köpenhamn (Ö-huset), där Skanska uppför 300 lägenheter med påbörjad inflyttning kvartal 1 2018, projektvärde ca 1,2 mdr SEK.
  • Heimstaden Bostad förvärvar Heimstaden ABs svenska bostadsbestånd med fastigheter i Malmö, Uppsala, Norrköping, Ystad, Falköping och Värnamo med ett sammanlagt fastighetsvärde om 3,5 mdr SEK. Fastighetsbeståndet kompletterar Heimstaden Bostads befintliga och stora bostadsbestånd i Malmö, Uppsala, Norrköping och Ystad på ett mycket bra sätt och skapar därmed positiva synergieffekter.
  • Heimstaden Bostad förvärvar Alectas nyproducerade bostadsfastigheter i Stockholmsområdet, innehållande 1 163 lägenheter. Fastigheterna är belägna i Vällingby, Haninge samt Huddinge och fastighetsvärdet uppgår till drygt 2,2 mdr SEK.
  • Heimstaden Bostad förvärvar ca 50% av Fredensborg Eiendomsselskaps bostadsfastigheter (primärt Oslo). Ett unikt bostadsbestånd innehållande små och attraktiva bostadslägenheter primärt i centrala Oslo med en snittyta om 35 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 8,4 mdr SEK.

Det sammanlagda förvärvet har skett till en genomsnittlig initial direktavkastning om ca 3,8 % och preliminär köpeskilling för aktierna uppgår till ca 5,8 mdr SEK.

Läs Fastighetsvärldens stora personporträtt på Heimstadens och Fredensborgs storägare Ivar Tollefsen. Det är från 2007 och är högst läsvärt även idag. Läs och du får en kanske överraskande bild av den spännande norrmannen.

Förvärven finansieras genom bankfinansiering och nyemissioner (kontant samt kvittningsemission) av aktier (stamaktier samt två aktieklasser med förutbestämd  utdelning). I samband med transaktionen genomförs även en full återbetalning, genom del av emissionslikviden av aktier, av de aktieägarlån ägarna gett Heimstaden Bostad. Detta för att förenkla koncernens finansiella struktur för framtiden.

Förvärv i respektive land sker genom köp av bolag. Tillträde beräknas ske under inledningen av kvartal 4 2017 och är villkorat av bankfinansiering samt eventuell konkurrensprövning i Danmark samt Norge.

–  Samarbetet mellan ägarna i Heimstaden Bostad (Alecta, Ericsson och  Sandviks pensionsstiftelser samt Heimstaden AB) har fungerat på ett utmärkt sätt. Ägarna tar nu nästa steg i det fördjupade samarbetet och skapar en unik nordisk bostadsportfölj i tillväxtområden med bostadsbrist samt med tydligt verksamhetsfokus på långsiktighet, hög förvaltningskvalitet, hållbarhetsarbete samt kompletterat med nyproduktion, säger Patrik Hall, vd Heimstaden AB.

– Vi är mycket nöjda med hur Heimstaden Bostad har utvecklats och hur våra kunders tillgångar förvaltas där. Fastigheter i bland annat Köpenhamn, Oslo och Stockholm ger Heimstaden Bostad en unik position på marknaden. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete och  hur det bidrar till att trygga våra kunders pensioner, säger Fredrik Palm, head of real estate på Alecta.

Efter genomförda förvärv, inklusive tidigare kommunicerade förvärv i Umeå samt Linköping, uppgår Heimstaden Bostads sammanlagda fastighetsvärde (inklusive Ö-Huset i Örestaden Köpenhamn) till 43,7 mdr SEK, totalt 28.900 lägenheter, och med en genomsnittlig belåningsgrad om ca 55 procent.

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag som ägs av norrmannen Ivar Tollefsen) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att:

  • Heimstaden AB förvärvar resterande ca 50% av Fredensborg Eiendomsselskaps bostadsfastigheter (primärt Oslo). Ett unikt bostadsbestånd innehållande små och attraktiva bostadslägenheter i centrala Oslo med stor förtätnings- och nyproduktionspotential. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 9 mdr SEK och aktieköpeskillingen uppgår till ca 3,6 mrd SEK. Tillträde beräknas ske under inledningen av kvartal 4 2017 och är villkorat av bankfinansiering samt eventuell konkurrensprövning.

– Fredensborgskoncernen samordnar genom den här transaktionen sina fastighetsinvesteringar under Heimstadenflaggan och man tydliggör på detta sätt koncernens verkliga storlek och styrka. Med fastigheter i tre nordiska huvudstäder samt en väldiversifierad svensk bostadsportfölj med låg risk tydliggörs vår ambition om att bygga det ledande bostadsbolaget i Norden, säger Ivar Tollefsen, huvudägare Heimstaden AB.

Heimstaden ABs förvärv från Fredensborg Eiendomsselskap finansieras genom bankfinansiering samt genom nyemission av stamaktier. Denna nyemission samt Heimstaden ABs andel av nyemissionen i Heimstaden Bostad finansieras genom en till Fredensborg AS, nuvarande huvudägare i Heimstaden AB, riktad nyemission av stamaktier samt genom återbetalning av alla aktieägarlån från Heimstaden Bostad. Heimstaden AB har för avsikt att återkomma med förslag avseende nyemission och att i samband därmed sammankalla en extra bolagsstämma för beslut om emissionen.

Preliminär större påverkan på Heimstaden ABs balansräkning efter transaktioner och nyemissioner enligt ovan, dock före tillträde av Linköpingsbeståndet samt före nyproduktionsprojekten i Köpenhamn som tillträds i kvartal 4 eller senare.

Efter genomförda förvärv, inklusive nyligen kommunicerade förvärv i Sverige och Köpenhamn (Hostrups Have), uppgår Heimstadenkoncernens sammanlagda fastighetsvärde (inklusive pågående nyproduktionsprojekt i Köpenhamn) till ca 57,5 mdr SEK.

Genom transaktionerna lägger Fredensborgskoncernen ca 3,7 mdr SEK i likviditet till en redan solid kassa som efter transaktionerna uppgår till ca 7 mrd SEK. Detta ger goda möjligheter för fortsatt expansion och utveckling av nuvarande fastighetsbestånd.

Heimstaden Bostad AB:s resultat- och balansräkning kommer även efter genomförda transaktioner och nyemissioner att konsolideras i Heimstaden AB:s resultat och balans.

Fler Nyheter från förstasidan

Diös och NP3 i bytesaffärer för 600 mkr

Sorterar upp i sina bestånd på Gävlemarknaden

Oscars försäljning ökade igen

Av den pågående produktionen är 89 procent såld.

JM:s delår gav börsen glädjefnatt

Lägre resultat men samtidigt något bättre försäljning än väntat. Börsen reagerade häftigt.

Carnegie & Co lyfter värdet med 1,8 miljarder

Visar upp kraftig resultatpåverkan inför kommande rapport.

Vasakronans fastigheter nu värda 134 miljarder

Hyrestillväxten i jämförbart bestånd uppgick till 6 procent.

Lästips för hängmattan

Låt dig inspireras och gnugga geniknölarna. Här är några lästips inför ledigheten.

Hemfosa förvärvar för 3,6 miljarder

Köper portfölj med 51 kommersiella fastigheter till Nyfosa.

Midstar köper nya hotellet på Landvetter

Swedavia säljer den hotellfastigheten som är under uppförande (klar under slutet av 2020) på Landvetter Airport till Midstar. Nordier Property …

Allianz köper för 1,8 miljarder på Kungsholmen

Gör sitt första förvärv på sex år på den svenska marknaden.

Porträtt

Ansvar för 100 miljarder

AMF är den institution som satsar hårdast på fastigheter. Sedan några månader tillbaka är Pernilla Arnrud Melin ansvarig för bolagets fastighetsinvesteringar. Nya segment och marknader kan vara att vänta.

Fondbolags-vd spår tuff höst för utvecklare

”Det handlar inte längre om ett psykologiskt stopp utan ett mekaniskt stopp.”

Peab satsar – ”Det är en oslipad diamant”

Planerar för ett hotell med 75 rum.

Höga hyresnivåer för Kungsleden i Västerås

Efter att ha hyrt ut 50 procent av projektet kan Kungsleden nu starta omvandlingen av byggnaden i centrala Västerås.

Tillbaka till förstasidan