Ivar Tollefsen, norrmannen som byggt upp Heimstaden och som ägt hela bolaget. Faksimil från Fastighetsvärldens stora intervju med Tollefsen Nr 9/2007.

Heimstaden i massor av affärer om totalt hela 30 mdr

Heimstaden AB utökar samarbetet med Alecta i det gemensamt ägda bolaget Heimstaden Bostad AB och övertar systerbolaget Fredensborg Eiendomsselskaps fastigheter i Norge genom att:

  • Heimstaden Bostad förvärvar Heimstaden ABs befintliga fastighetsbestånd i Köpenhamn, vilket till största delen utgörs av ägarlägenheter i centrala Köpenhamn samt Fredriksberg. Fastighetsvärdet för det danska fastighetsbeståndet uppgår till ca 5,4 mdr SEK.
  • Heimstaden Bostad förvärvar Heimstaden ABs pågående byggprojektet i Örestaden Köpenhamn (Ö-huset), där Skanska uppför 300 lägenheter med påbörjad inflyttning kvartal 1 2018, projektvärde ca 1,2 mdr SEK.
  • Heimstaden Bostad förvärvar Heimstaden ABs svenska bostadsbestånd med fastigheter i Malmö, Uppsala, Norrköping, Ystad, Falköping och Värnamo med ett sammanlagt fastighetsvärde om 3,5 mdr SEK. Fastighetsbeståndet kompletterar Heimstaden Bostads befintliga och stora bostadsbestånd i Malmö, Uppsala, Norrköping och Ystad på ett mycket bra sätt och skapar därmed positiva synergieffekter.
  • Heimstaden Bostad förvärvar Alectas nyproducerade bostadsfastigheter i Stockholmsområdet, innehållande 1 163 lägenheter. Fastigheterna är belägna i Vällingby, Haninge samt Huddinge och fastighetsvärdet uppgår till drygt 2,2 mdr SEK.
  • Heimstaden Bostad förvärvar ca 50% av Fredensborg Eiendomsselskaps bostadsfastigheter (primärt Oslo). Ett unikt bostadsbestånd innehållande små och attraktiva bostadslägenheter primärt i centrala Oslo med en snittyta om 35 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 8,4 mdr SEK.

Det sammanlagda förvärvet har skett till en genomsnittlig initial direktavkastning om ca 3,8 % och preliminär köpeskilling för aktierna uppgår till ca 5,8 mdr SEK.

Läs Fastighetsvärldens stora personporträtt på Heimstadens och Fredensborgs storägare Ivar Tollefsen. Det är från 2007 och är högst läsvärt även idag. Läs och du får en kanske överraskande bild av den spännande norrmannen.

Förvärven finansieras genom bankfinansiering och nyemissioner (kontant samt kvittningsemission) av aktier (stamaktier samt två aktieklasser med förutbestämd  utdelning). I samband med transaktionen genomförs även en full återbetalning, genom del av emissionslikviden av aktier, av de aktieägarlån ägarna gett Heimstaden Bostad. Detta för att förenkla koncernens finansiella struktur för framtiden.

Förvärv i respektive land sker genom köp av bolag. Tillträde beräknas ske under inledningen av kvartal 4 2017 och är villkorat av bankfinansiering samt eventuell konkurrensprövning i Danmark samt Norge.

–  Samarbetet mellan ägarna i Heimstaden Bostad (Alecta, Ericsson och  Sandviks pensionsstiftelser samt Heimstaden AB) har fungerat på ett utmärkt sätt. Ägarna tar nu nästa steg i det fördjupade samarbetet och skapar en unik nordisk bostadsportfölj i tillväxtområden med bostadsbrist samt med tydligt verksamhetsfokus på långsiktighet, hög förvaltningskvalitet, hållbarhetsarbete samt kompletterat med nyproduktion, säger Patrik Hall, vd Heimstaden AB.

– Vi är mycket nöjda med hur Heimstaden Bostad har utvecklats och hur våra kunders tillgångar förvaltas där. Fastigheter i bland annat Köpenhamn, Oslo och Stockholm ger Heimstaden Bostad en unik position på marknaden. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete och  hur det bidrar till att trygga våra kunders pensioner, säger Fredrik Palm, head of real estate på Alecta.

Efter genomförda förvärv, inklusive tidigare kommunicerade förvärv i Umeå samt Linköping, uppgår Heimstaden Bostads sammanlagda fastighetsvärde (inklusive Ö-Huset i Örestaden Köpenhamn) till 43,7 mdr SEK, totalt 28.900 lägenheter, och med en genomsnittlig belåningsgrad om ca 55 procent.

I tillägg till detta kraftsamlar Fredensborgskoncernen (Heimstadens moderbolag som ägs av norrmannen Ivar Tollefsen) sin Nordiska bostadssatsning i Heimstaden koncernen genom att:

  • Heimstaden AB förvärvar resterande ca 50% av Fredensborg Eiendomsselskaps bostadsfastigheter (primärt Oslo). Ett unikt bostadsbestånd innehållande små och attraktiva bostadslägenheter i centrala Oslo med stor förtätnings- och nyproduktionspotential. Fastighetsvärdet uppgår till drygt 9 mdr SEK och aktieköpeskillingen uppgår till ca 3,6 mrd SEK. Tillträde beräknas ske under inledningen av kvartal 4 2017 och är villkorat av bankfinansiering samt eventuell konkurrensprövning.

– Fredensborgskoncernen samordnar genom den här transaktionen sina fastighetsinvesteringar under Heimstadenflaggan och man tydliggör på detta sätt koncernens verkliga storlek och styrka. Med fastigheter i tre nordiska huvudstäder samt en väldiversifierad svensk bostadsportfölj med låg risk tydliggörs vår ambition om att bygga det ledande bostadsbolaget i Norden, säger Ivar Tollefsen, huvudägare Heimstaden AB.

Heimstaden ABs förvärv från Fredensborg Eiendomsselskap finansieras genom bankfinansiering samt genom nyemission av stamaktier. Denna nyemission samt Heimstaden ABs andel av nyemissionen i Heimstaden Bostad finansieras genom en till Fredensborg AS, nuvarande huvudägare i Heimstaden AB, riktad nyemission av stamaktier samt genom återbetalning av alla aktieägarlån från Heimstaden Bostad. Heimstaden AB har för avsikt att återkomma med förslag avseende nyemission och att i samband därmed sammankalla en extra bolagsstämma för beslut om emissionen.

Preliminär större påverkan på Heimstaden ABs balansräkning efter transaktioner och nyemissioner enligt ovan, dock före tillträde av Linköpingsbeståndet samt före nyproduktionsprojekten i Köpenhamn som tillträds i kvartal 4 eller senare.

Efter genomförda förvärv, inklusive nyligen kommunicerade förvärv i Sverige och Köpenhamn (Hostrups Have), uppgår Heimstadenkoncernens sammanlagda fastighetsvärde (inklusive pågående nyproduktionsprojekt i Köpenhamn) till ca 57,5 mdr SEK.

Genom transaktionerna lägger Fredensborgskoncernen ca 3,7 mdr SEK i likviditet till en redan solid kassa som efter transaktionerna uppgår till ca 7 mrd SEK. Detta ger goda möjligheter för fortsatt expansion och utveckling av nuvarande fastighetsbestånd.

Heimstaden Bostad AB:s resultat- och balansräkning kommer även efter genomförda transaktioner och nyemissioner att konsolideras i Heimstaden AB:s resultat och balans.

Tidigare Nyheter från förstasidan

Fyra av sex chefer är kvinnor

Av 33 anställda är fler kvinnor än män.

Omtalad stiftelse gör storaffär

Victoria Park gör en halvmiljardaffär där stiftelsen frigör stort kapital för sin omtalade verksamhet.

Brunswick investerar 1,7 miljarder i London

Har en femårsplan för att utveckla fastigheterna som beskrivs som sällsynta att finna på marknaden.

Stordalen slår till och hyr 487 nya bostäder i Solna

Gör stor affär i området Ingenting för sin nya affärsidé.

Säljer stora Badkarsfabriken

21.000 kvm industrihistoria byter ägare.

Nyheter från webben

Genesta tvekar om Sverige

Genesta tillträder en fastighet intill Centralstationen och Tivoli i Köpenhamn om 28.000 kvm. Bolaget väljer bort Sverige – fokuserar på övriga Norden.

Åtta nya butiker till Mölndal Galleria

Citycon tecknar med ytterligare åtta butiker i Mölndal Galleria. Clas Ohlson öppnar butik i Mölndal Galleria. Hamburgerkedjan Max hyr 500 kvm …

Detaljplan ökar Castellums möjligheter i Lund

En ny detaljplan för Edison Park i Ideonområdet i Lund öppnar för ytterligare 25000 kvm kontor på Castellums mark där. …

Zengun förvärvar RA Bygg

Entreprenadföretaget Zengun växer vidare genom att förvärva RA Bygg som har en omsättning kring 250 mkr. – Förvärvet passar väl …

Slutliga listor: Största rådgivarna under 2017

Datscha och Fastighetsvärlden presenterar vilka rådgivningsbolag som var mest framgångsrika 2017. Läs även om vilka som är ledande inom olika marknader.

Skanska vinstvarnar – fyra lämnar ledningsgruppen

Läs om hur byggjätten ska förändras i framtiden för att uppnå bättre lönsamhet. Nye VD:n har utsett sin nya ledningsgrupp.

Bekräftat: Uniqlo öppnar första hos Vasakronan

Hyr ut till klädkedja som varit allra högst på mångas önskelista. Första etableringen i Norden.

Bilder: Förhandstitt in i Oscars höjdarbygge

Oscar Engelbert: ”Det var länge sedan vi såg ett lika avancerat och innovativt bostadsprojekt i Stockholm”. 70 procent av lägenheterna är sålda.

Försäljningar och nyemission ska vända Tobin

Handeln med teckningsrätter börjar.

Trianon hyr 3.000 kvm ut till Coop

Trianon har tecknat nytt hyresavtal med Coop Sverige om en uthyrning av cirka  3.000 kvm i fastigheten Häggen 13 vid Värnhemstorget …

MIKE etablerar sig i Göteborg

Tidigare medarbetare i Swedbank Kommersiella Fastigheter i västra Sverige etablerar nu MIKE Kommersiella Fastigheter. Företaget är inriktat på transaktioner och …

Zengun växer via företagsförvärv

Entreprenadföretaget Zengun växer vidare genom att förvärva RA Bygg som har en omsättning kring 250 mkr. – Förvärvet passar väl …

Hemfosas tänkta kronprins tar över affärerna vid JLL

Tar över Capital Markets i Sverige efter Tom Lindahl.

Tillbaka till förstasidan