Heimstadens vd Patrik Hall. Foto: Lasse Åkerström.

Heimstaden i affär för 30 miljarder

Heimstaden, som kontrolleras av norrmannen Ivar Tollefsen, köper bostadsfastigheter i Nederländerna för hela 15 miljarder. Samtidigt säljer norrmannen pågående fastighetsprojekt i Danmark och Sverige för 16 miljarder till bolaget Heimstaden Bostad som ägs av Heimstaden tillsammans med Alecta samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser.

Heimstaden gör ett storförvärv i Nederländerna för 1,4 miljarder euro, vilket motsvarar över 15 miljarder kronor.

Förvärvet sker som en bolagsaffär avseende 536 bostadsfastigheter med en uthyrningsbar area om ca 805.900 kvm i Nederländerna. Av totalarean är ca 793.800 kvm bostadsarea och ca 12.100 kvm kommersiell area. Beståndet inrymmer 9.544 lägenheter.

Heimstaden blir genom förvärvet bli den tredje största privata bostadsfastighetsägaren i Nederländerna.

– Detta förvärv är en uppenbar möjlighet för Heimstaden att etablera ett betydande avtryck i en marknad med starka grunder, som varit på vår radar en längre tid, och med operativa stordriftsfördelar från dag ett, säger Patrik Hall, vd Heimstaden.

Fastigheterna är geografiskt utspridda över Nederländerna med viss koncentration i Randstadsregionen. Hyresintäkterna uppgår årligen till ca 76 miljoner euro och driftnettot till ca 51 miljoner euro.

Det är ett bolag förvaltat av Round Hill Capital som säljer. Finansieringen av affären sker genom nya syndikerade kreditfaciliteter om 875 miljoner euro, efterställt aktieägarlån från Fredensborg AS (Ivar Tollefsens moderbolag) om 100 miljoner euro, samt tillgängliga likvida medel.

Parallellt med förvärvet i Nederländerna överlåter Heimstaden, genom försäljning av aktier i dotterbolag, förvaltade fastigheter och pågående fastighetsprojekt i Danmark och Sverige om 16,2 miljarder till Heimstaden Bostad. I det bolaget har Heimstaden sedan flera år tillbaka haft stora delägare i form av Alecta, Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser.

Det handlar om dels förvaltningsfastigheter motsvarande ett fastighetsvärde om 4.797 mkr och dels pågående eller kommande projekt vars underliggande fastighetsvärde uppgår till 11.450 mkr (vid färdigställande).

För svensk del handlar det om tretton pågående eller kommande projekt i Sverige med 4.809 lägenheter, 211.552 kvm uthyrbar bostadsyta samt 5.780 kvm uthyrningsbar kommersiell yta, med ett fastighetsvärde vid färdigställande om 8.741 mkr. Det totalt investerade beloppet i pågående projekt som omfattas av övertagandet uppgår till 145 mkr.

Fastighetsvärlden har från Heimstaden efterlyst mer information kring den svenska delen av affären, men Heimstaden har inte återkommit.

Heimstadenkoncernen omfattar efter de nya affärerna ett totalt fastighetsbestånd om 93 miljarder kronor.

Heimstaden Bostad hade inför affären fastighetsvärde på cirka 72 miljarder kronor.

Norrmanen Ivar Tollefsen. Bild: Fastighetsvärlden

Fler Nyheter från förstasidan

Rockad i SBB:s ledning – trio får vice vd-titel

Batljans nästa drag för att nå höga målet.

Nu tar de över 165 miljarder

”Jag ser fram emot att leda Nordens största noterade kommersiella fastighetsbolag”. Läs FV:s intervju med Biljana Pehrsson.

Han tar över Blackrock i Sverige

Har stor rutin av internationella aktörer.

Coworkingjätten hyr helt hus på Sveavägen

5.800 kvm i kvarter som under flera år förändrats för att möta framtiden.

Skanska byggstartar 7.500 kvm

Varje kontorshyresgäst får en egen balkong.

Årets Affärsrådgivare 2021: Här är de 5 högst rankade

FV kan berätta vilka 5 affärskonsulter som har fått högst poäng.

Öppnar när Starbucks lagt ner på partygatan

Kaffejätten bröt hyreskontraktet.

Skanska siktar på 12–18 miljarder

Läs om planerna för den nya nya verksamheten. FV listar potentiella fastigheter.

SLP köper nytt för 250 mkr

Säljaren blir ny delägare i börskandidaten.

Nuveen snabbt stora på storage i Sverige

Två raider under några få veckor ger dem framskjuten position.

AXA köper hela 515.000 kvm

En av årets största affärer. FV bedömer priset. Läs om vad som ingår i transaktionen.

Stureplansgruppen och Balder i nytt samarbete om Lifestylehotell

Siktar på Lifestylehotell med fokus på bo, äta och producera musik

Alecta gör stort köp på Söder

Köpeskillingen en bit över en miljard kronor.

Areim köper vid Bromma Blocks

Affär i ett utvecklingsområde där Svenska Hus är en tung aktör.

Tillbaka till förstasidan