Heimstadens vd Patrik Hall. Foto: Lasse Åkerström.

Heimstaden i affär för 30 miljarder

Heimstaden, som kontrolleras av norrmannen Ivar Tollefsen, köper bostadsfastigheter i Nederländerna för hela 15 miljarder. Samtidigt säljer norrmannen pågående fastighetsprojekt i Danmark och Sverige för 16 miljarder till bolaget Heimstaden Bostad som ägs av Heimstaden tillsammans med Alecta samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser.

Heimstaden gör ett storförvärv i Nederländerna för 1,4 miljarder euro, vilket motsvarar över 15 miljarder kronor.

Förvärvet sker som en bolagsaffär avseende 536 bostadsfastigheter med en uthyrningsbar area om ca 805.900 kvm i Nederländerna. Av totalarean är ca 793.800 kvm bostadsarea och ca 12.100 kvm kommersiell area. Beståndet inrymmer 9.544 lägenheter.

Heimstaden blir genom förvärvet bli den tredje största privata bostadsfastighetsägaren i Nederländerna.

– Detta förvärv är en uppenbar möjlighet för Heimstaden att etablera ett betydande avtryck i en marknad med starka grunder, som varit på vår radar en längre tid, och med operativa stordriftsfördelar från dag ett, säger Patrik Hall, vd Heimstaden.

Fastigheterna är geografiskt utspridda över Nederländerna med viss koncentration i Randstadsregionen. Hyresintäkterna uppgår årligen till ca 76 miljoner euro och driftnettot till ca 51 miljoner euro.

Det är ett bolag förvaltat av Round Hill Capital som säljer. Finansieringen av affären sker genom nya syndikerade kreditfaciliteter om 875 miljoner euro, efterställt aktieägarlån från Fredensborg AS (Ivar Tollefsens moderbolag) om 100 miljoner euro, samt tillgängliga likvida medel.

Parallellt med förvärvet i Nederländerna överlåter Heimstaden, genom försäljning av aktier i dotterbolag, förvaltade fastigheter och pågående fastighetsprojekt i Danmark och Sverige om 16,2 miljarder till Heimstaden Bostad. I det bolaget har Heimstaden sedan flera år tillbaka haft stora delägare i form av Alecta, Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser.

Det handlar om dels förvaltningsfastigheter motsvarande ett fastighetsvärde om 4.797 mkr och dels pågående eller kommande projekt vars underliggande fastighetsvärde uppgår till 11.450 mkr (vid färdigställande).

För svensk del handlar det om tretton pågående eller kommande projekt i Sverige med 4.809 lägenheter, 211.552 kvm uthyrbar bostadsyta samt 5.780 kvm uthyrningsbar kommersiell yta, med ett fastighetsvärde vid färdigställande om 8.741 mkr. Det totalt investerade beloppet i pågående projekt som omfattas av övertagandet uppgår till 145 mkr.

Fastighetsvärlden har från Heimstaden efterlyst mer information kring den svenska delen av affären, men Heimstaden har inte återkommit.

Heimstadenkoncernen omfattar efter de nya affärerna ett totalt fastighetsbestånd om 93 miljarder kronor.

Heimstaden Bostad hade inför affären fastighetsvärde på cirka 72 miljarder kronor.

Norrmanen Ivar Tollefsen. Bild: Fastighetsvärlden

Fler Nyheter från förstasidan

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan