Heimstadens vd Patrik Hall. Foto: Lasse Åkerström.

Heimstaden i affär för 30 miljarder

Heimstaden, som kontrolleras av norrmannen Ivar Tollefsen, köper bostadsfastigheter i Nederländerna för hela 15 miljarder. Samtidigt säljer norrmannen pågående fastighetsprojekt i Danmark och Sverige för 16 miljarder till bolaget Heimstaden Bostad som ägs av Heimstaden tillsammans med Alecta samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser.

Annons

Heimstaden gör ett storförvärv i Nederländerna för 1,4 miljarder euro, vilket motsvarar över 15 miljarder kronor.

Förvärvet sker som en bolagsaffär avseende 536 bostadsfastigheter med en uthyrningsbar area om ca 805.900 kvm i Nederländerna. Av totalarean är ca 793.800 kvm bostadsarea och ca 12.100 kvm kommersiell area. Beståndet inrymmer 9.544 lägenheter.

Heimstaden blir genom förvärvet bli den tredje största privata bostadsfastighetsägaren i Nederländerna.

– Detta förvärv är en uppenbar möjlighet för Heimstaden att etablera ett betydande avtryck i en marknad med starka grunder, som varit på vår radar en längre tid, och med operativa stordriftsfördelar från dag ett, säger Patrik Hall, vd Heimstaden.

Fastigheterna är geografiskt utspridda över Nederländerna med viss koncentration i Randstadsregionen. Hyresintäkterna uppgår årligen till ca 76 miljoner euro och driftnettot till ca 51 miljoner euro.

Det är ett bolag förvaltat av Round Hill Capital som säljer. Finansieringen av affären sker genom nya syndikerade kreditfaciliteter om 875 miljoner euro, efterställt aktieägarlån från Fredensborg AS (Ivar Tollefsens moderbolag) om 100 miljoner euro, samt tillgängliga likvida medel.

Parallellt med förvärvet i Nederländerna överlåter Heimstaden, genom försäljning av aktier i dotterbolag, förvaltade fastigheter och pågående fastighetsprojekt i Danmark och Sverige om 16,2 miljarder till Heimstaden Bostad. I det bolaget har Heimstaden sedan flera år tillbaka haft stora delägare i form av Alecta, Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser.

Det handlar om dels förvaltningsfastigheter motsvarande ett fastighetsvärde om 4.797 mkr och dels pågående eller kommande projekt vars underliggande fastighetsvärde uppgår till 11.450 mkr (vid färdigställande).

För svensk del handlar det om tretton pågående eller kommande projekt i Sverige med 4.809 lägenheter, 211.552 kvm uthyrbar bostadsyta samt 5.780 kvm uthyrningsbar kommersiell yta, med ett fastighetsvärde vid färdigställande om 8.741 mkr. Det totalt investerade beloppet i pågående projekt som omfattas av övertagandet uppgår till 145 mkr.

Fastighetsvärlden har från Heimstaden efterlyst mer information kring den svenska delen av affären, men Heimstaden har inte återkommit.

Heimstadenkoncernen omfattar efter de nya affärerna ett totalt fastighetsbestånd om 93 miljarder kronor.

Heimstaden Bostad hade inför affären fastighetsvärde på cirka 72 miljarder kronor.

Norrmanen Ivar Tollefsen. Bild: Fastighetsvärlden

Fler Nyheter från förstasidan

Kuylenstiernas misstänkta utpressare gripna

En känd kvinnlig brottsling och en advokat har gripits.

Ledande konsult lämnar – startar eget bolag

Konsultfirman tappar ytterligare en senior medarbetare.

Fabege hyr ut 4.300 kvm

Hyreskontrakt på tio år tecknat med företag bakom internationellt kända varumärken.

Stor investering vid Karlaplan – 15-årigt kontrakt

Fv berättar om investeringen och projektet.

Bilder: Så kan nya Centralstaden förändras

Totalkostnaden bedöms till hela 25 miljarder kronor. Läs senaste nytt kring projektet som förändrar centrala Stockholm. Se även en ny video.

SLP förvärvar för 270 mkr

Köper logistikfastighet med förädlingspotential.

The Body Shop i likvidation

Svenska bolaget lägger ner efter extrainsatt bolagsstämma.

Johan Skoglund: ”På väg att förbättras”

86:e och sista delårsrapporten som JM-vd.

Krönika

Utsmyckning är ett smart, värdehöjande grepp i stadskärnan

Monica Bruvik skriver FV-krönika.

Kontrollbalansräkning träffar Oscar Properties hårt

Likvidation av bolaget kan bli nästa steg.

Räknar med att sälja för mer än 30 miljarder

FV berättar hur planerna ser ut.

Välkänd arkitektfirma i konkurs

”En direkt konsekvens av vad som händer i branschen.”

JM säljer till Bonnier för 410 mkr

Överraskande affär. Tomas Hermansson berättar för FV om framtidsplanerna.

Operan håller stängt i fem år

Omfattande renoveringar om 3,1 miljarder krävs. Kungliga Operan är inte nöjda.

Tillbaka till förstasidan