Här vill Stockholms stad överdäcka

Den grönblåa majoriteten gav stadens förvaltningar i uppdrag att identifiera lämpliga platser för nya överdäckningar.  Nu har resultatet kommit.

Dessa fyra platser pekas ut:

  • Överdäckning av tvärbanan vid Globen station norr om Slakthusområdet. Överdäckningen är mellan Konstgjutargatan i norr och Palmfeltsvägen i söder. Detta förslag kommer att utredas i programmet för Slakthusområdet samt diskuteras i kommande arbeten med Gullmarsplan.
  • Överdäckning av tunnelbanan vid Örnsberg. Det har funnits planer på att överdäcka tunnelbanan vid Örnsberg under en längre tid. Det finns en detaljplan från 2006 med bebyggelse ovanpå tunnelbanan, som visat sig svår att genomföra ekonomiskt. Nu ska en ny detaljplan tas fram. I det nya planarbetet avses istället en lösning prövas där spåren överdäckas men inte med avsikt att bygga bostäder ovanpå, utan istället använda ytan för gårdsytor. På så sätt kan konstruktionen bli enklare och mindre kostsam.
  • Överdäckning av tunnelbanan vid Liljeholmen. Genom att däcka över tunnelbanespåren omedelbart väster om befintlig stationsbyggnad möjliggörs en expansion av Liljeholmstorgets galleria. Gallerian byggs på med bostäder, kontor och en takpark. Idén utreds i en detaljplaneprocess.

– Genom att överdäcka spår- och vägområden bygger vi bort stadsbarriärer och skapar möjligheter för nya bostäder, samtidigt som vi vidareutvecklar Stockholms karaktär. På så sätt skapar vi den moderna storstaden vi vill bo och arbeta i, både i dag och i framtiden, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad i en kommentar.

Överdäckningar innebär stora investeringar och är komplicerade, men innebär också att yta frigörs för bostadsbyggande på centrala platser i staden. Samtidigt har överdäckningar på centrala platser även andra värden:

– När vi däckar över vägar och spår skapar vi mer attraktiva stadsmiljöer med ny stadsutveckling, bättre luftkvalitet och minskat buller. På vissa platser är detta den bästa lösningen för hur vi bygger framtidens Stockholm, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Kontoren har också identifierat en överdäckning som kan vara intressanta att studera och eventuellt genomföra på längre sikt:

  • Västra city. Ett förslag där järnvägen mellan Tegelbacken till Karlberg samt Klarastrandsleden däckas över. Genom att fortsätta den planerade överdäckningen vid Centralstationsområdet (Tegelbacken till Kungsbron) norrut till Karlberg över både Klarastrandsleden och spårområdet så frigörs stor yta för exploatering. Staden förfogar inte över marken och eventuella överdäckningar är upp till markägaren. Jernhusen är markägare från Kungsbron till Barnhusbron. Från Barnhusbron och västerut äger Trafikverket spårområdet. Projektet antas kunna genomföras på mycket lång sikt.

Som del av uppdraget redovisar stadens förvaltningar även fem pågående överdäckningar i staden:

  • Hagastaden. Överdäckning av en 800 meter lång sträcka av E4/E20 och järnvägen mellan Stockholm och Solna. 3 000 bostäder och 14 000 arbetsplatser planeras i Stockholm och ännu fler i Solna.
  • Slussen. Slussen byggs om för att säkra Mälaren som drickvattentäckt men är också ett projekt som överdäckar trafikinfrastruktur. Bland annat byggs Stadsgårdsleden över och ovanpå anläggs en ny park strax öster om Katarinahissen.
  • Klara city view. Projektet är en överdäckning av Klarastrandsleden söder om Klarabergsviadukten. Det ska byggas kontor, handelsplatser och ca 30 bostäder.
  • Centralstationsområdet. Överdäckning av spårområdena mellan Kungsgatan och Klarabergsviadukten, Centralstationen och Vattugatan. Överdäckningen möjliggör för nya kontor, handel, bostäder och parkmiljöer. Jernhusen äger marken. Skede för projektet är tidig dialog före samråd.
  • Roslagsbanan till city – Det är beslutat i Sverigeförhandlingen att Roslagsbanan förlängs genom nedgrävning i tunnel från Universitetet till Odenplan och T-centralen. Det kommer i Stockholms stad möjliggöra ca 500 nya bostäder.

Fler Nyheter från förstasidan

Hon blir ny toppboss vid Pembroke

Äger fyra fastigheter mitt i Stockholm.

Bild: Vill utveckla nytt landmärke i södra Stockholm

Bostadsutvecklaren har förvärvat detaljplan och planerar för 200 bostäder i expansiva kommunen.

SHF förvärvar nio livsmedelsfastigheter

Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 18.000 kvm lokaler.

Topplista

20 största ägarna i CBD

FV listar de 20 största fastighetsägarna i Stockholms CBD.

Doldis får toppjobb hos bostadsgigant

Lämnar konsultbolaget och får en topptjänst vid landets största privata bostadsbolag.

Fabege får anvisning om 33.000 kvm i Sjöstaden

Ytterligare en aktör redo för projekt. Läs om den ekonomiska överenskommelsen och se även en karta.

Visselblåsaren till FV: ”Det var rena High Chaparral”

Är ett av åklagarens nyckelvittne. Berättar för Fastighetsvärlden.

Nu börjar historisk rättegång mot tre fd SFV-toppar

En av de absolut största utredningar som skett av en offentlig verksamhet i modern tid. Tidigare generaldirektör brottsmisstänkt.

McDonalds stänger mer i Stockholm – konkurrent tar över

Uppstickare tar över när giganten lägger ner ytterligare en enhet i Stockholm.

Bilder: Utvecklar nytt kvarter i Solna

Fastighetssjätten ska förvandla en av kommunens tråkigaste stadsdelar. Gör udda investering.

Porträtt

Vill bli störst

Utmanare. Sofia Ljungdahl är ny på jobbet mitt under brinnande pandemi. Uppdraget är tydligt utpekat: Obos ska utmana bostadsjättarna på allvar – i de största svenska städerna.

Malmös nya centrala satsning: Smörkajen

Se flera visionsbilder och läs om tidsplanen och aktörerna.

Savana och SBB satsar 800 miljoner i projekt

Läs om de ekonomiska detaljerna kring uppgörelsen.

SBB om den banbrytande inbrytningen

”För inte så länge sedan ägde kommunerna alla fastigheter för skolor och äldreboenden”. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan