Här är Odd Mollys plan för 150.000 kvm – anställer ny chef

Odd Molly har tillträtt sin nyinköpta fastighet längs E4:an i Vaggeryd och får nu även större byggrätt, om totalt cirka 150.000–180.000 kvm moderna logistikytor. Odd Molly värvar även en byggprojektledare från Bockasjö.

Den 15 december 2020 tillträdde Odd Molly ett större mark- och utvecklingsområde beläget vid Vaggeryd utmed E4. Bolaget Vaggeryd Logistikpark inkluderar ett logistikutvecklingsprojekt på sammanlagt 240.000 kvadratmeter mark med ypperligt skyltläge utmed E4:an, 20 minuter söder om Jönköping och med järnvägsspår in på fastigheterna.

Vaggeryds kommun har efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari 2021 nu meddelat Bolaget att de ger ett positivt planbesked för Vaggeryd Logistikpark ABs ansökan om bland annat utökning av reglerad byggrätt till 65 procent av området och höjning av högsta byggnadshöjder, och därmed inleds detaljplanarbete för fastigheten.

Odd Molly meddelar samtidigt att bolaget knutit till sig Johan Jörgner som ansvarig projektledare för framtida byggprojekt, inte minst i utvecklingen av Vaggeryd Logistikpark. Han lämnar efter avslutad anställning rollen som projektledare på Bockasjö AB, som han innehaft sedan 2016, och innan dess hade Johan en liknande roll på RO-Gruppen AB under fyra år. Med Johan Jörgners långa erfarenhet, kontaktnät och kompetens inom projektering samt uppförande av moderna lager- och logistikbyggnader skapas mycket goda förutsättningar för att driva utvecklingen av ny- och tillbyggnader för Odd Molly, konstaterar bolaget i ett pressmeddelande.

Den 15 december tillträdde Odd Molly ett fastighetsbestånd i Vaggeryd. Förvärvet inkluderade två förvaltningsfastigheter samt ett större markutvecklingsområde beläget längs E4 i Vaggeryd. Totalt omfattar fastighetsbeståndet en markareal om 380.000 kvadratmeter, varav existerande uthyrd lager- och logistikbyggnadsyta uppgår till 26.700 kvadratmeter samt för närvarande uthyrd utomhusmark om 89.000 kvadratmeter.

I ett gemensamt ägt utvecklingsprojekt ska Odd Molly tillsammans med Vaggeryd Utveckling AB utveckla logistikfastigheter på delar av Odd Mollys markområde under namnet Vaggeryd Logistikpark. Markområdet på sammanlagt 240.000 kvadratmeter är till största delen plant med hårt underlag och har tidigare används för flis och virkesupplag. Förutom bra logistik- och skyltläge längs E4 finns även ett järnvägsspår in på fastigheten. Vidare planerar Vaggeryd Energi att på direkt angränsande fastighet uppföra ett nytt modernt fjärrvärmeverk, vilket bedöms medföra fördelar för energiförsörjningen till framtida hyresgäster i området. Vaggeryd Logistikparks planarbete kommer att drivas tillsammans med Vaggeryd Energi AB vilket bedöms innebära samordningsfördelar.

Efter det erhållna positiva planbeskedet för Vaggeryd Logistikpark ABs ansökan om bland annat utökning av reglerad byggrätt till 65 procent av området och högre högsta byggnadshöjder inleds detaljplanarbete för fastigheten. Givet slutlig detaljplan i linje med planbeskedet utökas möjliga byggrätter till 150.000–180.000 kvadratmeter moderna logistikbyggnader med ett bedömt potentiellt marknadsvärde överstigande 1 500 MSEK. Framtida projektresultat, efter avdrag för produktion- och markkostnader, ska delas lika mellan Odd Molly och Vaggeryd Utveckling AB.

Avsiktsförklaringar med hyresgäster för nyuppförande av lager- och logistikbyggnader

Intresset att etablera sig på området är stort, uppger Odd Molly, och Vaggeryd Logistikpark tecknade de två första avsiktsförklaringarna i december 2020 för att uppföra lager- och logistikbyggnader om cirka 6.000 kvadratmeter med planerad inflyttning i november 2021. Beräknat hyresvärde utifrån ingångna avsiktsförklaringar uppgår till drygt 4,1 MSEK, med en genomsnittlig hyrestid på knappt nio år. Slutliga avtal och byggstart är villkorat av bygglov och andra sedvanliga tillstånd.

Fler Nyheter från förstasidan

Karamell i Gamla stan till salu

Ligger nära fastigheten som såldes för brutala 200.000 kr/kvm. FV berättar vad som är till salu.

Tung dom för Kilenkrysset

Sålde marken för 20 mkr 2012 med avtal om återköp: ”Ett handslag räcker tydligen inte i den här kommunen.”

Offensiv bostadsaktör köper för över halv miljard

En av säljarna blir ny delägare i bolaget.

Så blir nya NK i Göteborg

Arkitekttävling avgjord. Hufvudstaden planerar för en om- och tillbyggnad.

Med Lady Gaga in i framtiden

Med Lady Gaga som dragplåster länkar Westfield ihop det fysiska och digitala.

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste: Halva listan nu presenterad – åtta nya

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Årets Rookie finns på plats 36. Hela åtta nya namn i år.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Svensk bolag säljer för 500 mkr vid lyxiga Florida Keys

”Vi har blivit en väl ansedd fastighetsaktör i Florida”.

Ska hitta privat ägare vid stor kommunal försäljning

29.000 kvm i attraktivt läge i haussad ort.

Succé för nytt magasin om innovation – läs gratis

Fastighetsvärldens nya magasin om Innovation och fastigheter har fått ett mycket positivt mottagande.

Tillbaka till förstasidan