Halverat resultat för bostadsutveckling hos Skanska

Med flera ben att stå på levererar Skanska ett fortsatt stabilt resultat. Byggrörelsen tar vid när bostadsutvecklingsaffären tappat fart.

Skanskas intäkter för helåret 2022 ökade till 161,6 (147,6) miljarder kronor, men justerat för valutakurseffekter var intäkterna oförändrade.

Intäkterna från bostadsutvecklingen minskade med nära 5 miljarder och rörelseresultatet från den verksamheten haverades till 1.011 mkr (1.980). Även den kommersiella fastighetsutvecklingen levererade lägre resultat, 2.903 mkr jämfört med 3.264 mkr under året innan.

Det var istället byggverksamheten som såg till att totalresultatet hölls upp relativt väl. Bygg levererade 5.770 mkr i röresleresultat (5.013) med en rörelsemarginal på 3,7 procent (3,8).

Resultatet efter finansiella poster blev 9.586 mkr, snuddande nära resultatet året innan som var på 9.660 mkr. I resultatet skymtar en liten post från förvaltningsfastigheter om 140 mkr för helåret. Det är den verksamhet som under 2022 börjat att byggas upp och där så här långt två fastigheter förvärvats internt.

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,50 kr (7,00+3,00).

Ur Skanskas q4 samt helårsbokslut:

• Rörelseresultatet uppgick till 3,5 (3,6) mdr, justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 8 procent. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 9,3 (9,8) mdr, justerat för valutakurseffekter minskade rörelseresultatet med 11 procent.
• Resultatet per aktie uppgick till 7,28 (7,45) kronor för perioden och 18,62 (19,80) kronor för helåret.
• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -2,1 (2,5) mdr för perioden och -2,3 (4,2) mdr, enligt IFRS.
• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 12,1 (30 september 2022; 14,1), mdr.
• Orderingången i byggverksamheten uppgick till 51,6 (42,3) mdr för perioden. För helåret uppgick orderingången till 162,7 (153,6) mdr. Justerat för valutakurseffekter ökade orderingången på kvartalsbasis med 9 procent. På rullande 12 månader var orderingången i förhållande till omsättningen 104 (116) procent.
• Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till 2,3 (1,6) mdr, motsvarande en rörelsemarginal om 5,4 (4,2) procent. För helåret uppgick rörelseresultatet till 5,8 (5,0) mdr, motsvarande en rörelsemarginal om 3,7 (3,8) procent.
• Rörelseresultatet i projektutveckling uppgick till 1,3 (2,1) mdr för perioden och 3,9 (5,2) mdr för helåret.

Fler Nyheter från förstasidan

Logistea närmare drömprojekt om 380.000 kvm

Niklas Zuckerman: ”Samverkan har skett i god anda och tempo”.

”Ett gift med ett fult tryne”

Bostadsministern kommenterar situationen för FV.

Stort projekt mitt på Kungsholmen

Aktuellt med hotell och takbar.

Klart: Köper unika Kurön

Fem ö-fastigheter i Mälaren har fått en ny ägare.

Bilder: Rekordpris på nya lägenheter på Sandhamn

Läs om det nya projektet bredvid Seglarhotellet.

Försäljning i city avbruten

Buden nådde inte upp till prisförväntningarna.

Bilder: Klart för bygge i nationalstadsparken

Investering i hotell- och konferensanläggning. Se hur den välkända anläggningen kommer att utvecklas.

Randstad flyttar till Fabege

En av årets större uthyrningar.

Rullande nyemission skulle kunna ge 2,5 miljarder

SBB lägger fram förslaget med nya aktier som alternativ till kontanter.

Två nya till Sergelgatan

En snabbväxande öppnar mitt i Stockholm och en klädkedja byter läge.

Redo miljardköpa logistik och bostäder

Investeringschefen berättar vad bolaget vill förvärva. Sett prisskifte i marknaden.

The Works intar 2.500 kvm hos Hufvudstaden

Hyr 2.500 kvm högt upp i kommande projektfastighet.

Hyr hela 4.700 kvm för globalt huvudkontor

Lämnar OMX-huset som ägs av Fastpartner.

Ännu en nyemission – Nivika fyller på

Befintliga ägare späds ut med 25 procent när bolaget tar in 750 mkr via en riktad nyemission.

Tillbaka till förstasidan