Gynnsam ordersituation trots svåra tider i Peab

Peabs rörelseresultatet för årets tre första månader uppgick till 35 Mkr (53). Efter finansiella poster uppgick resultatet till 13 Mkr (38), Orderingången under första kvartalet sjönk till 4 465 Mkr (5 031) medan orderstocken är dock fortsatt hög uppgående till 13509 Mkr (12 824). soliditeten ökade till 28,8 procent (27,5)”Inledningen av året har präglats av en fortsatt avmattning på byggmarknaden. Trots detta uppvisar vi en god orderingång vilket innebär att koncernens ordersituation är fortsatt gynnsam. För oss handlar det nu om att under året ytterligare samordna och utnyttja resurserna inom koncernen för att uppnå ett bättre kapa-citetsutnyttjande och en fortsatt god lönsamhet på en tuffare marknad”, säger VD Mats Paulsson i en kommentar.

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan