En smått genial lösning ligger bakom planen som innebär att bilar och gående separeras direkt på den västra sidan av spåret. Gående leds under en tunnel till Dalvägen som blir bilfri. Bilarna får istället en nya väg via en ny dragning längs spåret. Bild: BAU.

Grönt ljus: Överdäckning av Solna station

Arenastaden, Råsunda och Hagalund ska länkas samman genom att delar av järnvägsspåren däckas över vid Solna station. Det beslutade kommunstyrelsen den 14 februari och byggnadsnämnden fick i uppdrag att genomföra planläggningen av den första etappen. Bland de som gläds över beslutet finns främst Fabege men även Skanska.

Samtidigt skapas ett nytt torg, bostäder, förskola och arbetsplatser, som skapar en tryggare och mer levande stadsmiljö vid Solna station.

Fastighetsvärlden har flera gånger berättat om överdäckningsplanerna i området. Först 2018 när Fabege och Skanska fick tidiga markanvisningar och senast för några veckor sedan när vi visade hur de nya kontorshusen på platsen kan komma att se ut.

– Det är positivt att vi äntligen kommer vidare med den viktiga omvandlingen av området vid Solna station. Den kommer att skapa en tryggare, mer levande och sammanhållen stadsmiljö samtidigt som Solnas station blir en mer tillgänglig och funktionell kollektivtrafikknutpunkt, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Förslaget för utvecklingen av Solna stationsområde innebär att stadsdelarna Arenastaden, Råsunda och Hagalund kopplas samman genom att delar av järnvägsspåren däckas över.
Trafiken till Arenastaden flyttas till en ny gata som byggs utmed spåren, vilket möjliggör att Dalvägen kan sänkas och ansluta som gångstråk till det nya stationstorget. Samtidigt förstärks Solna station som viktig knutpunkt för kollektivtrafik, med enklare och effektivare gångflöden mellan pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och bussar samt cykel- och gångtrafik.

Skanskas planerade kontorsprojekt Solna Exchange syns till vänster. På andra sidan spårområdet syns de kontorsvolymer som Fabege kan utveckla.

Den första etappen av utvecklingen av Solna stationsområdet, som nu kommer att planläggas, möjliggör cirka 170 nya bostäder, förskola och LSS-boende och nya arbetsplatser. Med lokaler i bottenvåningen för caféer, restauranger och annan service skapas en tryggare och mer levande stadsmiljö i anslutning till ett nytt stationstorg vid Solna stations södra uppgång. Den första etappen möjliggör också den nya gatustrukturen med den nya gatan utmed järnvägsspåren och sänkningen av Dalvägen, som ansluter som gångstråk till det nya stationstorget.

Överdäckningen ska genomföras i samband med utvecklingen av området öster om järnvägsspåren och kommer att planläggas i en nästa etapp. Överdäckningen beräknas kosta 140 miljoner kronor, varav exploatörerna på västra och östra delen av järnvägen ska dela på kostnaden.

Solna station är redan idag en av Stockholmsregionens största knutpunkter för kollektivtrafik. Här samsas fjärr- och regionaltåg med pendeltåg och Arlanda Express, tvärbanan och bussar. Genom utvecklingen av Arenastaden, utbyggnaden av tunnelbanan med en ny tunnelbanestation och utökad busstrafik kommer platsen att användas av ännu fler resande i framtiden. Det finns därför ett behov av att skapa större ytor och förbättra funktionaliteten, orienterbarheten och tryggheten i området. Det finns också ett behov av att förbättra tillgänglighet och möjlighet till cykel- och gångtrafik i området.

Läs om fler planer för närområdet i länkarna bredvid.

Fler Nyheter från förstasidan

Nrep anställer sex nya medarbetare

Rekryterat från bland andra Vasakronan, Heimstaden och Unibail Rodamco Westfield.

Förvärvar mitt på Södermalm

Del av rekordaffär som skakade om branschen.

Bilder: Så blir projekt om hela 4 miljarder

Satsar i Stockholms stad. Planerar för 580 bostäder, kontor och hotell. Läs även om ambitionen för 27:e våningen!

Åhléns öppnar nytt i Stockholm – igen

2.500 kvm nytt varuhus. Blir andra öppningen under 2024.

Costco köper i skånskt handelsmecka

Förvärvar projekt om hela 17.000 kvm. Andra etableringen i Sverige.

Ny restaurang utmanar Gondolens vy

Svenska Brasserier fortsätter sin expansion på Södermalm.

Castellum hyr ut hela 4.500 kvm

Option på ett sjätte våningsplan. Fyller upp efter Länsstyrelsen.

Hon tar över som chef över 54 miljarder i city

Blir ansvarig för Vasakronans mest värdefulla bestånd.

Pictet flexar musklerna

Förvärvar ny logistik om nästan 20.000 kvm lokaler.

Tänkt SBB-affär till papperskorgen

Har gått i mål med åtta kommunaffärer, men lyckas inte överallt.

Vasakronan hyr ut 3.700 kvm

Fylls på efter jätteuthyrningen.

Hummel är ny vd på CBRE

Tagit över direkt. Tidigare vd:n slutade efter redan ett halvår.

Storägare får ta större delen av Nivikas emission

Garantier utnyttjas för 41 procent av emissionen på drygt en halv miljard.

Arnhult säljer nästan allt

Säljer sju i en kommun. FV berättar vad som ingår i transaktionen och vad som återstår i beståndet.

Tillbaka till förstasidan