En smått genial lösning ligger bakom planen som innebär att bilar och gående separeras direkt på den västra sidan av spåret. Gående leds under en tunnel till Dalvägen som blir bilfri. Bilarna får istället en nya väg via en ny dragning längs spåret. Bild: BAU.

Grönt ljus: Överdäckning av Solna station

Arenastaden, Råsunda och Hagalund ska länkas samman genom att delar av järnvägsspåren däckas över vid Solna station. Det beslutade kommunstyrelsen den 14 februari och byggnadsnämnden fick i uppdrag att genomföra planläggningen av den första etappen. Bland de som gläds över beslutet finns främst Fabege men även Skanska.

Samtidigt skapas ett nytt torg, bostäder, förskola och arbetsplatser, som skapar en tryggare och mer levande stadsmiljö vid Solna station.

Fastighetsvärlden har flera gånger berättat om överdäckningsplanerna i området. Först 2018 när Fabege och Skanska fick tidiga markanvisningar och senast för några veckor sedan när vi visade hur de nya kontorshusen på platsen kan komma att se ut.

– Det är positivt att vi äntligen kommer vidare med den viktiga omvandlingen av området vid Solna station. Den kommer att skapa en tryggare, mer levande och sammanhållen stadsmiljö samtidigt som Solnas station blir en mer tillgänglig och funktionell kollektivtrafikknutpunkt, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Förslaget för utvecklingen av Solna stationsområde innebär att stadsdelarna Arenastaden, Råsunda och Hagalund kopplas samman genom att delar av järnvägsspåren däckas över.
Trafiken till Arenastaden flyttas till en ny gata som byggs utmed spåren, vilket möjliggör att Dalvägen kan sänkas och ansluta som gångstråk till det nya stationstorget. Samtidigt förstärks Solna station som viktig knutpunkt för kollektivtrafik, med enklare och effektivare gångflöden mellan pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och bussar samt cykel- och gångtrafik.

Skanskas planerade kontorsprojekt Solna Exchange syns till vänster. På andra sidan spårområdet syns de kontorsvolymer som Fabege kan utveckla.

Den första etappen av utvecklingen av Solna stationsområdet, som nu kommer att planläggas, möjliggör cirka 170 nya bostäder, förskola och LSS-boende och nya arbetsplatser. Med lokaler i bottenvåningen för caféer, restauranger och annan service skapas en tryggare och mer levande stadsmiljö i anslutning till ett nytt stationstorg vid Solna stations södra uppgång. Den första etappen möjliggör också den nya gatustrukturen med den nya gatan utmed järnvägsspåren och sänkningen av Dalvägen, som ansluter som gångstråk till det nya stationstorget.

Överdäckningen ska genomföras i samband med utvecklingen av området öster om järnvägsspåren och kommer att planläggas i en nästa etapp. Överdäckningen beräknas kosta 140 miljoner kronor, varav exploatörerna på västra och östra delen av järnvägen ska dela på kostnaden.

Solna station är redan idag en av Stockholmsregionens största knutpunkter för kollektivtrafik. Här samsas fjärr- och regionaltåg med pendeltåg och Arlanda Express, tvärbanan och bussar. Genom utvecklingen av Arenastaden, utbyggnaden av tunnelbanan med en ny tunnelbanestation och utökad busstrafik kommer platsen att användas av ännu fler resande i framtiden. Det finns därför ett behov av att skapa större ytor och förbättra funktionaliteten, orienterbarheten och tryggheten i området. Det finns också ett behov av att förbättra tillgänglighet och möjlighet till cykel- och gångtrafik i området.

Läs om fler planer för närområdet i länkarna bredvid.

Fler Nyheter från förstasidan

Intea in i spelet om 27.000 kvm centralt

Förvärvar 57 procent av aktierna.

Max vill öppna ytterligare 50 i Sverige

Vill även ha ytterligare tre i centrala Stockholm. Vd:n berättar var kedjan söker nya etableringar.

Rekyl på börsen

En handfull fastighetsbolag upp med mer än 4 procent.

Klarabo i mål med rekordköpet i norr

Morfiadakis: ”Finansieras delvis med banklån till väldigt förmånliga villkor”. Nära målet för 2025.

AMF utvecklar Ringen

Arbetet med upprustningen inleds i början av 2023.

Bilder: Från förslummat till hetast i Sverige

Nordstan firar 50 år – och två av de ursprungliga ägarna är kvar. Nu väntar expansion.

Flera storbolag kraftigt nedåt – SBB nästan under 10 kronor

En nästan blodröd torsdag för herrarna Batljan, Selin och Arnhult.

Så kan rekordaffären inom tullarna tas i mål

FV berättar om den nya strategin för vad som kan bli en av de största affärerna i området någonsin. Läs om fastigheterna som ingår.

Rejlers hyr av Bonnier

Fyller upp efter den stora utflytten.

Kjell A. Nordström: ”Ett omfattande paradigmskifte”

”Vi har sannolikt den största industriella revolutionen i mänsklighetens historia framför oss”.

Utspel: Sänk elmomsen och frys energiskatten

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta lanserar sex förslag.

Bildextra: Spahotell och pirbyggnad

Projektet Roslagens Hamn omfattar 21.500 kvm ljus BTA

Intar ny mötesplats på Kungsholmen

Ägaren: ”Fastigheten ska vara mer än bara ett vanligt kontor”. Se bilder på den nya satsningen.

Debatt

”Omsättningsbaserad hyra för coworking vore bättre”

Tim Andersson spanar på upplägget för hotell och butikslokaler. Skriver debattartikel.

Tillbaka till förstasidan