Pressat Rikshem utreds ytterligare

Utredningen förlängs. Martin Krüger, revisor på KPMG, som har uppdraget att granska resor, representation och intressekonflikter inom Rikshem har begärt ytterligare tid för att kunna slutföra sitt arbete.

Det är tredje gången som granskningen förlängs. Rikshem har inte lämnat någon prognos för när utredningen ska vara klar.

Rikshem AB ägs av Rikshem Intressenter AB som i sin tur till lika delar ägs av AMF Pensionsförsäkring AB och Fjärde AP-fonden. Bolagets fastighetsvärde passerade nyligen 30 miljarder kronor.

Dagens Industri har tidigare uppgett att det finns en ägarspricka i Rikshem. Tidningen uppger att granskaren Martin Krüger hittat så allvarliga fel att AMF kräver att VD Jan-Erik Höjvall avgår. Fjärde AP-fonden uppges vilja att han stannar kvar, har Dagens Industri rapporterat. Tidningen skriver även att lösningen kan bli att AMF utnyttjar sitt hembud i aktieägaravtalet och begär att bli utköpt av Fjärde AP-fonden.

Det är Rikshems styrelse som ska ta ställning till utredningen. Styrelsen består av:

  • Mats Mared, styrelseordförande. Han har en lång och djup erfarenhet från fastighetsbranschen bl.a. som VD för Drott och har dessutom innehaft ett flertal chefspositioner inom Skanska (född 1944)
  • Magnus Eriksson. Affärschef Fjärde AP-fonden. Ansvarig för Fjärde AP-fondens fastighetsinvesteringar, tidigare befattningar på bl.a. Catella och Tredje AP-fonden, styrelseledamot i Hemfosa Fastigheter. (1959)
  • Ulrika Malmberg Livijn. Chefsjurist Fjärde AP-fonden.
    Tidigare befattningar på bland annat Advokatfirman Lindahl, Advokatfirman Setterwalls och Försäkringsaktiebolaget Skandia. (1968)
  • Peder Hasslev. vVd och CIO på AMF samt ordförande i AMF Fastigheter
    Har arbetat i finansbranschen i närmare 25 år. Har ett förflutet som analytiker på S.G.Warburg och Deutsche Bank samt som Aktiechef på SEB Asset Management. (1963)
  • Ebba Hammarström. Administrativ Chef AMF Kapitalförvaltning. Tidigare auktoriserad revisor inom EY. (1961)
  • Olof Nyström. Senior Portfolio Manager Real Estate på Fjärde AP-fonden. Olof Nyström har arbetat inom fastighets- och finansbranschen sedan början av 1980-talet, bland annat inom Skandia och HQ Bank. (1959)

Det var den 11 december som det meddelades att en oberoende granskning ska inledas. Den 17 december meddelades det att Martin Krüger, auktoriserad revisor och partner på KPMG, ska utföra den av styrelsen beslutade granskningen av Rikshem. 31 januari angavs då som slutdatum. Bakgrunden till granskningen var som tidigare meddelats att det under en tid förekommit rykten kring bolagets verksamhet och personer i ledande befattning.

Den 1 februari meddelades att granskningstiden förlängts med fyra dagar efter att styrelsen gett granskaren i uppdrag att fördjupa vissa avsnitt i granskningen. Den 8 februari framkom det att granskaren själv begärt utökad tidsfrist för att kunna slutföra sin granskning (den extra tiden var alltså förra veckan).

När nu tiden för granskningen förlängts ytterligare en gång har alltså ingen sluttid satts, vilket har varit fallet tidigare.

Läs ett dokument om Rikshem i senaste magasinet Fastighetsvärlden, Nr 1/2016.

Fastighetsvärlden Idag 2016-02-14

Fler Nyheter från förstasidan

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Raset: McDonalds stänger tolfte i Stockholmsområdet

Se FV:s lista över alla nedstängningar.

Läs utdrag ur Mats Hederos nya bok Människobyn

Han var ansvarig för att genomdriva en av de största förändringarna och ombyggnationerna av Stockholms city. Berättar om tankarna.

Tar över efter Pane Fresco på Åhléns city

Förknippades länge med Paolo Roberto

Jätteavtal om 42.500 kvm – värde nästan 2 miljarder

Ett sammanlagt årligt hyresvärde på drygt 95 miljoner.

Öppnar flaggskeppsbutik på Biblioteksgatan

Världskänt märke öppnar sin första butik i Norden.

Genova köper efter att Oscar inte gick i mål

Nybyggd 08-fastighet om 4.200 kvm.

Westfield nummer två

Följer i Mall of Scandinavias fotspår. Döps om.

Flyttar till AL:s nya – bantat från 14.000 till 1.200 kvm

FV berättar om vem som tappar hyresgäst och anledningen till lokalminskningen.

Köper i Södertälje

Läs om bolagets totala bestånd.

”Oj, oj, det kommer bli hela havet stormar”

Fem experter ger sin syn på bostadsmarknaden.

Dick Harrison: ”Kommer upp i Joakim von Anka-pengar”

Professorn presenterade historiens bästa och sämsta investeringar under FV:s seminarium.

”Ränteutgifterna dubbleras till nästa årsskifte”

Chefsekonomen ser dock ett stort ljus mitt i allt mörker.

Trio redo investera 10-tals miljarder

Megasatsningens första del börjar utvecklas. Se före/efter-bilder.

Tillbaka till förstasidan