Brandsprutan 2.

Genova köper för nästan en miljard

Genova har idag ingått avtal om förvärv av fyra samhällsfastigheter belägna i Storstockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 970 Mkr med tillträde 31 mars 2021.

Säljare är Profi Fastigheter.

Genova förvärvar fyra samhällsfastigheter för 970 miljoner kronor med en sammanlagd uthyrningsbar yta om cirka 42.300 kvm (motsvarande cirka 23 000 kr/kvm).

Fastigheterna är strategiskt belägna i växande områden med bra kommunikationer och kompletterar Genovas befintliga fastighetsbestånd i Storstockholm.

De största hyresgästerna är Internationella Engelska Skolan, Botkyrka kommun, Värmdö Tekniska Gymnasium samt Värmdö kommun som driver Gustavsbergs Gymnasium.

Den genomsnittliga återstående hyresavtalstiden är cirka 5 år och hyresintäkterna uppgår årligen till cirka 59 Mkr med ett bedömt driftnetto om cirka 46 Mkr, varav cirka 80 procent av hyresintäkterna kommer från hyresgäster med offentligt finansierad verksamhet.
Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår vid tidpunkten för förvärvet till cirka 97 procent med en genomsnittlig hyresnivå om cirka 1 300 kr/kvm exkluderat tillägg.

Tillträde kommer ske den 31 mars 2021.

Förvärvet kommer att finansieras genom befintliga medel och nyupptagna bankkreditfaciliteter.

De förvärvade fastigheterna utgörs av Degeln 1 och Brandsprutan 2 i Täby, Gustavsberg 1:316 i Värmdö och Trädgårdsmästaren 14 i Botkyrka. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 42 300 kvm. Fastigheterna är belägna i strategiska lägen med närhet till bra kommunikationer och i nära anslutning till expansiva områden.

De totala hyresintäkterna på årsbasis uppgår till cirka 59 Mkr med ett bedömt driftnetto om cirka 46 Mkr. Bland hyresgästerna återfinns främst skolor och kommunal verksamhet såsom Internationella Engelska Skolan, Botkyrka Kommun, Värmdö Tekniska Gymnasium och Värmdö Kommun som driver Gustavsbergs Gymnasium. Den genomsnittliga återstående hyresavtalstiden uppgår till cirka 5 år.

Tillträde kommer ske den 31 mars 2021. Fastigheterna förvärvas genom bolag och köpeskillingen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 970 Mkr före avdrag för latent skatteskuld, motsvarande cirka 23 000 kr/kvm. Säljare är Profi Fastigheter.

– Det här är ett strategiskt förvärv som passar Genova mycket väl vad gäller både geografi och profil. Genom affären tar vi ett rejält tillväxtkliv på huvudmarknaden Storstockholm och våra hyresintäkter från samhällsfastigheter och bostäder närmar sig 60 procent. Portföljen kommer bidra med väsentligt stärkt intjäningsförmåga och förvaltningsresultat från stabila hyresgäster samtidigt som fastigheterna erbjuder värdepotential genom aktiv förvaltning., kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

Fler Nyheter från förstasidan

Med Lady Gaga in i framtiden

Med Lady Gaga som dragplåster länkar Westfield ihop det fysiska och digitala.

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Svensk bolag säljer för 500 mkr vid lyxiga Florida Keys

”Vi har blivit en väl ansedd fastighetsaktör i Florida”.

Ska hitta privat ägare vid stor kommunal försäljning

29.000 kvm i attraktivt läge i haussad ort.

Succé för nytt magasin om innovation – läs gratis

Fastighetsvärldens nya magasin om Innovation och fastigheter har fått ett mycket positivt mottagande.

Köper för 727 mkr i Sundbyberg

230 bostäder ingår i projektet. Nära nya tvärbanan.

Miljardsäljer logistikpaket – köparen tar stor vakansrisk

Sex projekt om totalt 130.000 kvm lokaler. FV berättar var fastigheterna finns.

Hyr ut 1.800 kvm i höga Kineum

Endast 15 procent återstår att hyra ut i duons hyllade projekt.

Bygger rekordstor padelhall

Castellums anläggning kommer innehålla hela 20 banor.

Storvinst: Säljer del av Tre Kronor för hela en miljard

25 fastigheter ingår i affären. FV berättar om vinsten.

Tillbaka till förstasidan