Samhällsfastigheter

Genova köper för 650 mkr

Genova Property Group  har ingått avtal om förvärv av sju fastigheter belägna i Stockholm, Uppsala och Norrtälje för ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 650 miljoner kronor.

Det är Landera som avyttrar. Landera ägs och drivs av dess grundare, Gustaf Enblad och Jonas Ramstedt, med medarbetare.

De förvärvade fastigheterna utgörs av sju samhällsfastigheter, varav fyra i Stockholm, två i Uppsala och en i Norrtälje. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 27.000 kvm och därutöver inrymmer fastigheterna cirka 67.000 kvm obebyggd mark. Fastigheterna är belägna i strategiska lägen med närhet till bra kommunikationer och i nära anslutning till expansiva områden.

De totala hyresintäkterna på årsbasis uppgår till 42 Mkr med ett driftnetto på 35 Mkr. Bland hyresgästerna återfinns främst skolor, vårdenheter och kommunal verksamhet såsom Yrkesplugget i Sverige, Entréskolan, Uppsala Kommun, Polismyndigheten samt Prosalus. Den genomsnittliga återstående hyresavtalstiden uppgår till 7,6 år. Tillträde kommer ske vid två tillfällen varav de sex fastigheterna i Stockholm och Uppsala beräknas tillträdas tredje kvartalet 2019 och fastigheten i Norrtälje beräknas tillträdas under första kvartalet 2020.

Fastigheterna förvärvas genom bolag och köpeskillingen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 650 Mkr före avdrag för latent skatteskuld om 25 Mkr. Genova har uppdragit till Newsec att genomföra en extern marknadsvärdebedömning av de förvärvade fastigheterna. Newsecs bedömning av de förvärvade fastigheternas marknadsvärde per maj 2019 uppgår till 728 Mkr.

– Det här är ett strategiskt viktigt förvärv som passar Genova mycket väl vad gäller både geografi och profil. Genom affären tar vi ett rejält tillväxtkliv på huvudmarknaderna Stockholm och Uppsala, och stärker vår ställning inom samhällsfastigheter. Genova ska växa både genom förvärv av förvaltningsfastigheter och nyproduktion, och vi ser hos dessa fastigheter även framtida intressanta möjligheter i bra lägen, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

Genova Property Group äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2019 ägde bolaget fastigheter till ett värde av cirka 2,5 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 145.000 kvm samt innehade cirka 5.292 bostadsbyggrätter.

Missa inte! Årets viktigaste heldag om samhällsfastigheter

Torsdag den 3 september 2020, Stockholm.
Klicka här för mer info!

Missa inte! Uppsalamarknaden 2020 – årets stora mötesplats om marknad, investeringsläge och stadsutveckling i Uppsala med omnejd

25 september 2020, Uppsala.
Klicka här för mer info!

Missa inte! Samhällsfastigheter 2020 – årets stora mötesplats om politik, marknad och investeringsläge för samhällsfastigheter

3 september 2020, Stockholm.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

Affärsanalys

Rekordnivå för äldreboende

Eric Håkansson vid Savills har satt analyspennan i en affär med en samhällsfastighet.

De köper mer i centralt läge

”Vi känner stor lycka av att vi funnit fyra så välbelägna hus”.

Hyressmäll för enfastighetsbolag

Stor klädkedja klarar inte att betala hyran.

Klart: Köper Postens HK

Affären klar. Läs mer om köparen.

Topplista

Största affärerna 2020

FV har här sammanställt de hittills största fastighetstransaktionerna under 2020. Vi berättar även vilka rådgivare som varit inblandade.

Stordalen: ”Inget jäkla virus ska knäcka oss”

Kommer att tacka nej till flera erbjudanden framöver.

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Delar av fastighetssverige har tvärnitat. Coronakrisens effekter på marknaden har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie i tre delar ur magasinet som nu finns att ladda ner som pdf.

”Tusentals handlare kan tvingas stänga igen”

”Substantiella hyreslättnader är en förutsättning för att många handelsföretag ska överleva krisen.”

Brutala investeringen får en ny vinge

870 kvadratmeter lokaler. Se bilder.

Säljer för 1,7 miljarder

Selin-ägda bolaget är köpare. Det här ingår i storaffären.

Areim erbjuder fri hyra

Agerar för drabbade hyresgäster under coronakrisen.

Nya Tango växer med två

Senior analyst och grafisk designer rekryteras när rådgivarna växer.

Affär om 105.000 kvm pausas

”Den klokaste vägen framåt för oss är att pausa affären”.

Porträtt

Allt från flyg till badhus

Det ryms allt från badhus till flygplan inom Tagehus investeringar. Men det är fastigheterna som är i fokus när Johan Ljungberg styr tredje generationens företagsbygge in i framtiden.

Tillbaka till förstasidan