Samhällsfastigheter

Genova köper för 650 mkr

Genova Property Group  har ingått avtal om förvärv av sju fastigheter belägna i Stockholm, Uppsala och Norrtälje för ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om 650 miljoner kronor.

Det är Landera som avyttrar. Landera ägs och drivs av dess grundare, Gustaf Enblad och Jonas Ramstedt, med medarbetare.

De förvärvade fastigheterna utgörs av sju samhällsfastigheter, varav fyra i Stockholm, två i Uppsala och en i Norrtälje. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 27.000 kvm och därutöver inrymmer fastigheterna cirka 67.000 kvm obebyggd mark. Fastigheterna är belägna i strategiska lägen med närhet till bra kommunikationer och i nära anslutning till expansiva områden.

De totala hyresintäkterna på årsbasis uppgår till 42 Mkr med ett driftnetto på 35 Mkr. Bland hyresgästerna återfinns främst skolor, vårdenheter och kommunal verksamhet såsom Yrkesplugget i Sverige, Entréskolan, Uppsala Kommun, Polismyndigheten samt Prosalus. Den genomsnittliga återstående hyresavtalstiden uppgår till 7,6 år. Tillträde kommer ske vid två tillfällen varav de sex fastigheterna i Stockholm och Uppsala beräknas tillträdas tredje kvartalet 2019 och fastigheten i Norrtälje beräknas tillträdas under första kvartalet 2020.

Fastigheterna förvärvas genom bolag och köpeskillingen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 650 Mkr före avdrag för latent skatteskuld om 25 Mkr. Genova har uppdragit till Newsec att genomföra en extern marknadsvärdebedömning av de förvärvade fastigheterna. Newsecs bedömning av de förvärvade fastigheternas marknadsvärde per maj 2019 uppgår till 728 Mkr.

– Det här är ett strategiskt viktigt förvärv som passar Genova mycket väl vad gäller både geografi och profil. Genom affären tar vi ett rejält tillväxtkliv på huvudmarknaderna Stockholm och Uppsala, och stärker vår ställning inom samhällsfastigheter. Genova ska växa både genom förvärv av förvaltningsfastigheter och nyproduktion, och vi ser hos dessa fastigheter även framtida intressanta möjligheter i bra lägen, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova Property Group.

Genova Property Group äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2019 ägde bolaget fastigheter till ett värde av cirka 2,5 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 145.000 kvm samt innehade cirka 5.292 bostadsbyggrätter.

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan