Patrik Ivarson och Michael Moschewitz.

Genova förvärvar halva Järngrinden

Genova förvärvar 50 procent av aktierna i fastighets- och projektutvecklingsbolaget Järngrinden för 562,5 miljoner kronor. Genova har även en option på att bli helägare.

Säljarens rådgivare i transaktionen har varit Catella Corporate Finance.

Michael Moschewitz, vd för Genova:

– Genova gör genom den här affären en strategisk etablering i Västsverige som kompletterar våra huvudmarknader Storstockholm och Uppsalaregionen. Jag och Genovas grundare känner Patrik Ivarson och Järngrinden sedan lång tid tillbaka och vi delar värderingar och framtidsambitioner. Genom förvärvet skapar Genova en plattform för tillväxt i Västsverige och förutsättningar för Järngrinden att öka tillväxttakten.

Genova förvärvar alltså 50 procent av aktierna Järngrinden för 562,5 mkr, varav 275 mkr erläggs genom ett kapitaltillskott i form av en nyemission i Järngrinden och 287,5 mkr i form av direktförvärv av befintliga aktier från Järngrindens huvudägare, inklusive två köpoptioner att förvärva ytterligare 50 procent av aktierna inom fem respektive sju år.

Järngrinden kommer att använda kapitaltillskottet för att öka takten för såväl projektutveckling som förvärv av förvaltningsfastigheter.

Fastighetsvärdet i Järngrinden uppgår till cirka 500 mkr. Fastigheterna är belägna primärt i Västsverige, inklusive Göteborgsregionen, och projektportföljen omfattar totalt knappt 100.000 kvm bostadsyta fördelat på knappt 1.700 bostadsrätter och hyresbostäder.

Genom förvärvet etablerar sig Genova som en relevant aktör i Västsverige, inklusive Göteborgsregionen, och får en väl fungerande plattform med goda förutsättningar för fortsatt tillväxt i Västsverige.

Genova avser att finansiera förvärvet genom en kombination av tillgängliga medel och en riktad nyemission om cirka 2,25 miljoner stamaktier.

Genova har under de senaste tio åren utvecklats till ett börsnoterat fastighetsbolag med inriktning på samhällsfastigheter och bostäder i främst Storstockholm och Uppsalaregionen, med affärsidén att kombinera stabila kassaflöden från förvaltningsportföljen med värdeskapande projektutveckling av främst samhälls- och bostadsfastigheter för egen långsiktig förvaltning.

Patrik Ivarson, vd för Järngrinden:

– Vi har haft ett gott samarbete med Genova och människorna där sedan många år tillbaka i tiden och det känns både roligt och tryggt att tillsammans med dem öka takten och omfattningen i verksamheten. Det är med stor energi som jag kommer att fortsätta att bidra till den fortsatta utvecklingen av Järngrinden när vi nu går in i en ny expansiv fas.

Värdet på Järngrindens andel av det hel- och delägda fastighetsbeståndet uppgår till cirka 500 mkr. Dessa utgörs primärt av kommersiella fastigheter i Borås med tillhörande mark. Hyresvärdet på årsbasis uppgick till 31 mkr och driftöverskottet till 22 mkr.

Genova Property Group är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2021 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 7,1 Mdkr och en uthyrbar yta om cirka 243.000 kvm samt innehade 6.782 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Fler Nyheter från förstasidan

Corem hyr ut 3.800 kvm till filmbolag i NYC

”Vi ser att uthyrningsmarknaden återhämtar sig väl i New York”.

Karamell i Gamla stan till salu

Ligger nära fastigheten som såldes för brutala 200.000 kr/kvm. FV berättar vad som är till salu.

Tung dom för Kilenkrysset

Sålde marken för 20 mkr 2012 – med option om återköp: ”Ett handslag räcker tydligen inte i den här kommunen.”

Offensiv bostadsaktör köper för över halv miljard

En av säljarna blir ny delägare i bolaget.

Så blir nya NK i Göteborg

Arkitekttävling avgjord. Hufvudstaden planerar för en om- och tillbyggnad.

Med Lady Gaga in i framtiden

Med Lady Gaga som dragplåster länkar Westfield ihop det fysiska och digitala.

Miljardköparen Barings om strategin för framtiden

FV summerar även bolagets offensiv sedan vd-rekyteringen.

Raketkonsult värvar två

Den lilla rådgivningsbyrån ligger bakom riktigt många affärer. Nu växer firman med två anställda.

Kilenkrysset hyr ut 4.300 kvm

Först kontrakt med Fabege om 17.000 kvm. Nu har ännu ett hyreskontrakt signerats.

50 Mäktigaste 2021
50 Mäktigaste

50 Mäktigaste: Halva listan nu presenterad – åtta nya

För 16:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast. Årets Rookie finns på plats 36. Hela åtta nya namn i år.

Porträtt

Söker handelns vinnare

Framåt. När andra investerare flydde från handelsfastigheter gick Jan Björks Redito in och storköpte utvalda delar. Nu ger sig bolaget in i flera nya investeringar.

Slättö slår till för 590 mkr på Kvarnholmen

Den totala uthyrningsbara ytan är 11.000 kvm.

Svensk bolag säljer för 500 mkr vid lyxiga Florida Keys

”Vi har blivit en väl ansedd fastighetsaktör i Florida”.

Ska hitta privat ägare vid stor kommunal försäljning

29.000 kvm i attraktivt läge i haussad ort.

Tillbaka till förstasidan