Genova delsäljer två i Norrtälje för 1,3 mdr till Nrep

Genova har avtalat om att avyttra fastigheterna Journalisten 1 och Handelsmannen 1 i Norrtälje till nybildat joint venture där Genova är hälftenägare tillsammans med Nrep. Försäljningen sker till ett underliggande fastighetsvärde om 1.286 miljoner kronor, vilket motsvarar bokförda värden. Sammantaget innebär de finansiella effekterna av transaktionen att Genovas likviditet stärks med cirka 185 miljoner och att räntebärande skulder minskar med cirka 1 miljard.

Annons

Tango var rådgivare till säljaren Genova. Kanter Advokatbyrå var juridisk rådgivare till säljaren. Real var rådgivare till Nrep .

Genova förvärvade fastigheterna 2016 till ett underliggande fastighetsvärde om 40 miljoner kronor och inledde direkt ett planarbete för att möjliggöra byggnation av bostäder. I slutet av 2019 vann detaljplanen laga kraft och Genova har sedan dess utvecklat ett modernt vård- och omsorgsboende, en förskola, två garage och 408 hyresbostäder med investeringsstöd, varav 246 är under pågående byggnation.

De aktuella fastigheterna, som sitter ihop, ligger intill kommunhuset och nära busstorget.

Fastigheterna är mijöcertifierade med stark hållbarhetsprofil och har ett totalt hyresvärde om cirka 61 miljoner kronor där Genova bedömer att hyrestillväxten kommer vara god de närmsta åren till följd av att hyresbostäderna är byggda med investeringsstöd, vilket skapar förutsättningar för fortsatt värdeskapande. Genova kommer att kvarstå med det operativa ansvaret för fastigheterna och bolagen via ett förvaltningsavtal.

Journalisten 1 färdigställdes under 2023 och är fullt uthyrd med en uthyrbar yta om cirka 16 000 kvm och utgörs av 162 hyresbostäder med investeringsstöd, ett vård- och omsorgsboende med 80 bostäder, en förskola med kapacitet för 125 platser samt ett garage. Transaktionen är villkorad av vissa finansieringsförbehåll. Tillträdet för Journalisten 1 planeras ske i juni 2024.

Handelsmannen 1 kommer färdigställas under slutet av 2024 och kommer utgöras av 246 hyresbostäder med investeringsstöd och en uthyrningsbar yta om cirka 12 800 kvm samt ett garage. Tillträdet för Handelsmannen 1 bedöms ske under första kvartalet 2025.

Genova förvärvade Handelsmannen 1 under 2016 från Kungsleden för 40 miljoner kronor. I Handelsmannen 1 var tidigare Norrtelje Tidning hyresgäst med både redaktion och tryckeri. 2019 påbörjades rivningen för att omvandla till bostadskvarter. Den stora tomtytan för de båda fastigheterna om cirka 16.000 kvm gav en stor projektvolym som Genova utvecklat till cirka 30.000 kvm bostäder. Journalisten 1 är en fastighet som styckats av från ursprungliga Handelsmannen 1.

– Vi har utvecklat dessa tidigare industrifastigheter till nya levande bostadskvarter i centrala Norrtälje. Nu tar vi nästa steg genom att delavyttra projektet och samtidigt inleda ett strategiskt samarbete med Nrep för den fortsatta utvecklingen av fastigheterna. Affären stärker Genovas balansräkning och likviditet samt möjliggör för framtida investeringar, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova Property Group.

– Vi är glada att starta det här samarbetet med Genova som utvecklat attraktiva och hållbara fastigheter med bostäder till rimlig hyra samt ett modernt vård- och omsorgsboende kombinerat med en förskola. Det är helt enligt vår strategi att arbeta tillsammans med långsiktiga samarbetspartners inom bostäder och samhällsfastigheter i en fin tillväxtkommun, kommenterar Carl-Adam von Schéele, Sverigechef för Nrep.

Fastigheten Handelsmannen 1.
Fastigheten Journalisten 1.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan