Galna premier & minimala rabatter på börsen

Under det första halvåret har kurserna för många fastighetsbolag stadigt tickat uppåt och i en del fall fullkomligt rusat iväg. Endast ett fåtal av de stora bolagen har nu kvar någon rabatt jämfört med den substans de redovisar och några bolag handlas nu till två till fyra gånger substansen.

Största rabatt
Torslanda properties: –15,8%
Pandox: –14,0%
Corem: –11,7%
Hufvudstaden: –10,7%
Annehem: –5,2%
Fabege: –3,6%
Atrium Ljungberg: –2,7 %
Största premie
Sagax: 308,9%
K-fastigheter: 326,6%
K2A: 156,2%
NP3: 152,1%
Trianon: 105,0%
Catena: 92,9%
Genova: 76,0%
Visa faktaruta

Med de värderingar som bolagen nu har finns goda möjligheter att förvärva fastigheter och betala med egna aktier. Just det är precis vad som skett den senaste tiden. Tabellen med samtliga bolags rabatter och premier finner du här.

Det är inte helt enkelt att se logiken i att Hufvudstadens börsvärde nu är endast dubbelt så högt som det för bostadbolaget K-fastigheter, 34,2 miljarder respektive 17,8 miljarder. Och då har ändå Hufvudstaden värderats upp av marknaden och har nu endast en rabatt om knappt 11 procent, jämfört med nära 30 procent för fyra månader sedan.

Stor osäkerhet om hyresutvecklingen i city, vakanser för kontor och butiker är väl förklaringen till Hufvudstadens kvarhängande rabatt. Den går att förstå.

Svårare då att ta till sig K-fastigheters värdering. Finns det ingen osäkerhet i prognoser kring hur stor nyproduktionen kommer att vara och vilka övervärden som ska trilla in om 5-6 år? Kul med kursuppgång men det kan bli en tuff utmaning för bolagsledningen att leverera. Affärsvolymen måste öka och med en aktie som värderas med premie på över 300 procent så finns förutsättningarna.

Hotellfastighetsbolaget Pandox handlas åter med den högsta rabatten av de större fastighetsbolagen, den är oförändrad sedan första kvartalet. Även om hotellmarknaden är på väg att normaliseras så tar det längre tid en för många andra segment.

Genom Corems bud på Klövern försvann ett av de bolag som det senaste åren ofta funnits i toppen bland bolag med hög rabatt. Nu har Corem  istället tagit över den positionen men rabatten är så mycket lägre mot tidigare.

Redan nämnda Hufvudstaden fortsätter att handlas med rabatt, men nu endast kring 10 procent. Här är det osäkerhet om både hyror och värden för fastigheterna med stort butiksinslag, samt den stora andelen kontor som spelar in. Den starka finansiella situationen räcker inte. Bolagets hårda fokus innebär att de inte påtagligt kan öka sitt förvaltningsresultat mer än den allmänna marknadsutvecklingen ger. Bolaget lämnar sin delårsrapport först under andra hälften av augusti och kan ge intressant vägledning för det närmaste året.

De två projekttunga bolagen Fabege samt Atrium Ljungberg har nu rabatter om några få procent, de ligger inom osäkerhetsmarginalen för värderingarna. Fabege är helt fokuserat på Stockholmsområdet och Atrium Ljungberg har nästan lika stort fokus där. Att osäkerheten om kontorsmarknaden främst gällt den i storstäderna är klart och därför är det inte underligt att de tidigare haft rejäla rabatter.

Bland de sju bolag i listan här intill, över bolag som värderas med högst premie så är fyra inriktade på bostäder (ofta med nyproduktion som ett inslag) och tre inriktade på logistik eller verksamhetslokaler av olika typer.Redan nämnda K-fastigheter ligger i topp. Under 2021 har man genomfört en split och parallellt med det har kursen bara fortsatt uppåt. Förvaltningsresultatet har ökat med 20 procent till nära 45 mkr under första halvåret, att jämföra med resultatet efter skatt om 371 mkr för perioden. Det är värdeförändringar om nära 400 mkr som är den stora grejen.

Bland de övriga bolagen med stor premie är det NP3 samt Trianon som har gått med full fart uppåt på börsen med 50–60 procent under de senaste tre månaderna.

Bland de övriga bolagen med stor premie är det NP3 samt Trianon som utmärker sig med mycket stor ökning av premievärderingen. Deras aktier har gått med full fart uppåt på börsen med 50–60 procent under de senaste tre månaderna.

Fler Nyheter från förstasidan

Köper nytt för 63.000 kr/kvm i Vallentuna

Fortfarande en stark bostadsmarknad.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Hon tar över efter Urban Edenström

Urban Edenström blir arbetande styrelseordförande.

Hyr ut 3.300 kvm till F-kassan

”Norra Sveriges mest flödesrika knutpunkt ”.

Bildextra: Så blev 11.000 kvm – i trä

Träd planterades när Sveriges största kontor i sitt slag invigdes.

Expanderar i Hagastaden genom köp för 2,3 miljarder

Industricentralen har nu klart med köpare för sin 21.000 kvm stora kontorspjäs i Hagastaden. Köparen finns sedan tidigare väl representerad i området.

Vann kamp om ny tingsrätt

Nästan 7.000 kvm lokaler. Läs även vem som tappar en stor hyresgäst – igen.

Blixtaffär: Nytt HK säljs för 2,4 mdr – oväntad köpare

Var tänkt för att bli byggbolagets nya huvudkontor. Utvecklingen i omvärlden påverkat. Fastigheten ligger vid tullgränsen i Stockholm.

Plan för ny centralstation presenterad

Stor stationsbyggnad med kontor ingår i planen.

Nytt avtal med mediajätten – hela 16.000 kvm

FV avslöjar. Signerat ett nytt och stort hyresavtal.

Förvaltaren byter namn – tillsammans med ägaren

”Behåller allt som är bra”.

Vissa priser gått upp 30 procent

Skenande byggmaterialpriser hotar nya bostäder. Vill undanta allmännyttan från LOU.

Duo redo för snabb miljardförsäljning

Ytterligare en stor transaktion att vänta på Kungsholmen.

Selin i miljard-jv i norr

Läs om planerna.

Tillbaka till förstasidan