Vy över ett framtida kvarter med fickpark och gemensam gata. Illustration David Wiberg.

FV avslöjar: 32 hus kan rivas i Slakthusområdet

Kontorshus istället för bensinstationer – 60.000 kvm nya kontorslokaler. Av de 68 ”hus” som finns i Slakthusområdet kan 32 komma att rivas. Det framgår efter att Fastighetsvärlden läst stadsbyggnadskontorets bedömning för vart och ett av de 68 hus som finns i området idag.

Med ett par undantag bevaras minst en byggnad från varje årtionde för att kunna behålla områdets historiska djup. 20 av husen ska bevaras av kulturmiljöskäl. För 16 av husen står det ”bevaras av ekonomiska skäl och kan utvecklas” eller ”bevaras av kulturmiljöskäl, men kan utvecklas”. I de flesta fall handlar det om att bygga på fler våningar eller öppna upp för publik verksamhet i gatuplanet. Att bevara områdets historia anses mycket viktigt.

För 10 av husen är bedömningen ”kan rivas” och för 22 är omdömet ”behöver rivas”. Några av husen rivs för att skapa en park, några för att skapa en yta för Evenemangstorget, något för att ge plats för en ny tunnelbanestation (station Slakthusområdet ersätter stationen Globen) och några för att skapa den nya gatan Diagonalen som ska korsa de tre andra nuvarande huvudgatorna.

Totalt bedöms befintliga byggnader rymma 100.000–130.000 kvm verksamheter medan ny bebyggelse kan rymma 50.000–70.000 kvm. Angående det sista så föreslås nya kontorslokaler främst inom kvarteret närmast Nynäsvägen, som kan rymma en byggrätt om 30.000–40.000 kvm. Där finns idag tre bensinstationer.

Det planeras även för 3.000–4.000 bostäder i kvartersbebyggelse och en stor grundskola.  Merparten av byggnaderna kommer vara 4–8 våningar höga. Det högsta 12 våningar. Dessutom planeras det för att Tvärbanan ska däckas över för att knyta ihop området västerut.

Tidplanen för utvecklingen av Slakthusområdet ser ut som följande: Hösten 2016 startpromemoria för första etappens detaljplaneförslag, 2019 tidigaste byggstart för första etappen, 2021 inflytt första etappen, 2025 planerad trafikstart nya tunnelbanan och 2030 ska hela Slakthusområdet vara färdigställt.

Fastighetsvärlden Idag 2015-12-07

Flygvy över Slakthusområdet från sydväst.
Flygvy över Slakthusområdet från sydväst.
Illustration över Diagonalen, den ”nya” gatan.
Illustration över Diagonalen, den ”nya” gatan.
Diagrammet illustrerar potentialen för en mångfald av funktioner inom programområdet.
Diagrammet illustrerar potentialen för en mångfald av funktioner inom programområdet.
Illustration över det framtida Evenemangstorget.
Illustration över det framtida Evenemangstorget.
Så här kan gatunätet i Slakthusområdet bli framöver. Karta: Stockholm stad.
Så här kan gatunätet i Slakthusområdet bli framöver. Karta: Stockholm stad.
Så här såg Slakthusområdet ut från ovan 2014. Bild: Stockholm stad.
Så här såg Slakthusområdet ut från ovan 2014. Bild: Stockholm stad.
När den befintliga gröna Hagsätralinjen blir Blå blir följden att stationerna Globen och Enskede gård stängs. Den nya stationen i Slakthusområdet ska ersätta dem. Placering och utformning i detalj av stationsentréerna inom Slakthuset utreds vidare i dialog med Stockholms stad. I södra delen byggs en stationsentré mot den planerade Evenemangstorget invid Tele2 Arena. Karta: SLL.
När den befintliga gröna Hagsätralinjen blir Blå blir följden att stationerna Globen och Enskede gård stängs. Den nya stationen i Slakthusområdet ska ersätta dem. Placering och utformning i detalj av stationsentréerna inom Slakthuset utreds vidare i dialog med Stockholms stad. I södra delen byggs en stationsentré mot den planerade Evenemangstorget invid Tele2 Arena. Karta: SLL. (Obs, kartan visar stationsuppgångarnas läge, gatorna ser annorlunda ut framöver, se ovan)

Fler Nyheter från förstasidan

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan