Höjdpunkterna: Full fart och spännande utspel på Toppmötet

Det femte Toppmötet i Åre är avslutat. Fastighetsvärlden var förstås på plats och direktrapporterade. Här en summering av vad som sades på scen.
Annons

Konferensen, som genom åren blivit mycket uppskattad, arrangeras av FFE, Föreningen Fastighetsekonomerna. Toppmötet äger rum på Åregården i ett tämligen snöfattigt Åre där utomhustemperaturen ligger runt nollan. Ryktet säger för övrigt att det inte precis är helt snöklätt i backarna heller. Förväntningarna på dagen är stora.

”Branschens Davos”

– Detta är lite fastighetsvärldens Davos skulle man kunna säga, inledde dagens moderator Dag Klerfelt.

Klerfelt konstaterade att bostadspriserna i centrala byn av Åre ligger på samma nivå som på Östermalm och i Vasastan i Stockholm – och att priserna tog fart efter alpina VM 2007.

Talarlistan är högintressant och även deltagarlistan på publikgolvet är fylld av intressanta fastighetsprofiler.

Andreas Wallström från Nordea var första talare.

På scen för första programpunkten vid klockan 08.45 var Andreas Wallström, nationalekonom från Nordea. Han talade om läget i världsekonomin. Han inledde ödmjukt med att berätta att han från samma scen för ett år sedan hade totalt fel när det gällde Brexit och Donald Trump. Sedan blickade han in i framtiden.

– Mycket talar för fortsatt låga realräntor för nästa 10–15 år, sade Wallström som alltså talade om den nominella räntan minus inflation.

– Risken för en påtagligt hög inflation bedömer vi dock som låg, sa Wallström.

”Trump backar in i framtiden”

Han konstaterade vidare att Donald Trump inte kommer kunna göra så mycket som många tror på grund av landets statsskuld. Wallström uteslöt inte heller att det kan bli handelskrig.

– På lång sikt är alla ekonomer överens om att handel är bra. Så Trumps ekonomi är som att backa in i framtiden, sa Wallström.

Han konstaterade att konjunkturen i Europa är bra, och han tror inte att de politiska val som stundar i några europeiska länder kommer att påverka ekonomin på något större sätt.

– Det är fortsatt högkonjunktur i Sverige 2017 och 2018. Det är nästan alla ekonomer överens om.

Wallström konstaterade att Stefan Ingves mandat löper ut vid årsskiftet 2017/2018. Det finns inget som hindrar att Ingves tilldelas en ny sexårsperiod. Wallström tror att Ingves vill sitta kvar, men tror inte att han kommer att få förnyat förtroende.

– Jag tror att Karolina Ekholm kommer att utses till ny riksbankschef.

Han avslutade med att Nordea står fast vid prognosen om oförändrade bostadspriser.

PhD Ilija Batljan var nummer två ut på FFE:s scen.

Den andra programpunkten leder in dagen på Skåne som är ett litet tema för förmiddagen. Den första delen handlar om demografi och där var Ilija Batljan, VD för Samhällsbyggnadsbolaget, och han är även utbildad inom demografi och han har tidigare hävdat för Fastighetsvärlden att han är en av de främsta att göra befolkningsutredningar och att han gör det på ett annat sätt än till exempel SCB. Här i Åre talar han till rubriken ”Demografisk analys Öresundsregionen”.

”Alternativa fakta…”

– Det finns för många som sysslar med alternativa fakta, och då talar vi även om svenska myndigheter.

När han granskat Skåne (när kan han hunnit det med tanke på SBB:s transaktionstempo?) har han bland annat kommit fram till följande:

– Malmö har en stark utveckling, men även en allt högre inkomst, så det ser bättre ut än vad många tror. Det finns även många orter där mycket ser väldigt bra ut, till exempel Lomma som har de bästa förutsättningarna för bostäder och samhällsfastigheter. Kävlinge är en stark utmanare. Finanskrisen gav extrema fördelar till Stockholm, tillväxten där är fantastiskt och Öresundsregionen har inte hängt med. Skåne drogs med av den danska krisen. Nu har Skåne sina bästa år framför sig!

Efter första fikapausen var det dags för Arvid Lindqvist och Claes Lennartsson från Catella att inta scenen. Duon levererade en fastighetsanalys för Öresundsområdet.

– Befolkningen beräknas öka med 21.000 årligen till 2021 inom Öresundsregionen. I den danska delen är det huvudstadsområdet som står för ökningen helt och hållet medan det i Skåne kommer att ske en ökning i alla kommuner. Malmö växer snabbt och har en ung befolkning och en ekonomisk svag. Den stad som växte snabbast 2015 var Helsingborg, sa Claes Lennartsson.

”Hyresrätten är framtidens boende”

Han konstaterade även att kommunala MKB i Malmö vissa år står för så mycket som hälften av nyproduktionen. När det gäller Lund konstaterade Lennartsson att man börjar närma sig en balans när det gäller utbud och efterfrågan.

– De stora byggaktörerna har nästan tagit sin hand från Malmö, sa Lennartsson.

– Problemen är förstås att det finns stora betalningssvaga grupper, sa Arvid Lindqvist.

– Hyresrätten är framtidens boende. Det kommer att, över hela landet, vara attraktivt att sälja sin bostadsrätt när prisuppgången för bostadsrätterna stannat av, sa Lindqvist.

Lennartsson konstrade att flera mindre orter i Skåne varit föremål för bostadsaffärer det senaste åren och att yielderna skrivits ner rejält, till en bit under 4 procent i till exempel Trelleborg och Ystad. Han konstaterade även att flera svenska investerare fortsatt köpa bostäder i Köpenhamn.

Batljan konstaterade i ett inspel att Malmö kan vara den större stad i Sverige som erbjuder de mest intressanta köpevillkoren, med tanke på dagens värden.

Panelen med Strand, Ånäs, Johnsson och Johansson utfrågas av Klerfelt.

Den sista programpunkten fram till lunch handlade om investeringar i Skåne, och på plats i utfrågningssoffan var Annica Ånäs, Atrium Ljungberg, Peter Strand, Victoria Park, Lars Johnsson, Folksam Fastigheter och Per Johansson, Brinova.

”Hellre öka i Göteborg än Malmö”

– Vi har gjort flera förvärv den senaste tiden, och även gått in i det stora projektet Culture Casbah i Rosengård.

– Vi hoppas kunna sätta igång ytterligare ett projekt på Mobili som handlar om 14.000 kvm. Vi gillar Malmö. Vi har köpt någon kontorsfastighet och kan tänka oss att köpa mer, sa Annica Ånäs, VD på Atrium Ljungberg.

– Vi har av tradition haft vårt bestånd i Stockholm och Malmö. Framöver kan vi inkludera Göteborg och Uppsala när det gäller kontor. När det gäller bostäder kan vi addera ytterligare några orter. Det går riktigt bra för oss, och vi har haft en riktigt bra värdeutveckling. Vi har köpt fastigheter för 4 miljarder på ett år, bland annat kontorshuset vid Malmö Live, sa Lars Johnsson från Folksam.

– Vi är i början av vår resa. Vi vill bli en betydande aktör, men vi kanske inte i första hand tittar på Malmö, Lund eller Helsingborg utan angränsande kommuner, sa Per Johansson som är VD på ”nya” Brinova som ska investera i bostäder och samhällsfastigheter i södra Sverige. Bolaget är skapat av Erik Paulsson och Erik Selin.

– Jag kan räkna upp tio orsaker till varför vi inte ska köpa i Malmö och lika många varför vi ska köpa där. Malmö är svårare är Stockholm. Men vi skulle inte tveka på att köpa ytterligare ett Malmö Live, sa Lars Johnsson.

– Vi skulle nog hellre öka i Göteborg än Malmö, utifrån vårt helhetsperspektiv, sa Annica Ånäs.

Framtidsspanare Karolin Forsling.

Efter lunchen var det dags för framtidsspaningar in i olika segment. Den som inledde var Karolin Forsling som gav den breda bilden kring vad som kan vänta inom framtiden. Under hösten 2015 gav hon sina funderingar kring framtiden i det Jubileumsmagasin som Fastighetsvärden gav ut. Forsling är hjärnan bakom det som framgångsrikt blivit Sickla Köpstad och det utveckling som nu pågår i city kring Mood och Urban Escape.

”Ni går samma väg som dinosaurierna…”

– När vi utvecklade Sickla sa alla att det inte gick att blanda köpcentrum, volymhandel och stad på samma ställe. Det gick utmärkt. När vi tog tag i Mood var idén att ha restauranger som ankarhyresgäster. Det var udda då, och blev framgångsrikt, konstaterade Forsling.

– Vad är hyra i framtiden? Det är spännande. Vad betalar vi för. Är det per kvadratmeter? Är det för medlemskap? För luft? För livskvalitet? Det handlar om att göra upplevelser för de anställda. Då kommer pengarna långsiktigt, sa Forsling.

Hon konstaterade att fastighetsbolagen måste få hyresgästerna att se kontoret som en tillgång och inte en kostnad.  Hon hyllade även Vasakronans nya koncept ”Smart & klart” som erbjuder direkt inflyttning med allt på plats och som inte följer den vanliga hyreskontrakten. I FV:s jubileumsutgåva talade för övrigt Vasakronans VD Fredrik Wirdenius om att de traditionella hyresavtalen sannolikt inte kommer att överleva in i framtiden.

Forsling konstaterade att fastighetsbolagen framöver måste bredda sina ledningsgrupper att innehålla medlemmar med annan bakgrund än ekonom och ingenjör.

– Branschen måste våga ta in andra människor. Annars kanske kanske fastighetsfolket går samma väg som dinosaurierna, avslutade Forsling som bjöd på rock and roll.

Moderator Dag Klerfelt konstrade att Forsling bjöd på en omvälvande start på eftermiddagen.

Johan Karlsson och Fredrik Lidjan som framtidens storbyggare. Karolin Forsling och Arvid Lindqvist ställde frågor.

Punkten därefter stod Fredrik Lidjan, Magnolia, och Johan Karlsson, Slätto Förvaltning, för. Duon talade om framtidens bostäder.

Lidjan hakade på Forsling och sade att Magnolia från början vågat fantisera och gå utanför protokollet. Från början sa man att man skulle utmana de allra största, men ingen trodde på utspelet. Därefter har bolaget haft en enorm tillväxt. Idag har bolaget 15.000 potentiella byggrätter i portföljer.

”Då blir vi ledande i Sverige”

– Vårt mål är att producera 3.000 bostäder per år. Då blir vi ledande i Sverige. Därefter kan vi revidera planen upp till 4.000 per år när vi fått en större volym, sa Lidjan,

– Alla våra förvärv av mark består av en kalkyl för hyresrätter. Det gäller att hitta de rätta affärerna.

Klerfelt frågade om konkurrensen från de etablerade byggbolagen.

– De stora bolagen påminner på många sätt om SAS…, sa Lidjan.

– Monopolet som de stora byggbolagen haft håller på att brytas upp. Kolla på Serneke. Det bolaget är jätteduktigt, tycker jag, sa Lidjan.

Slättö har byggt upp ett portföljvärde om 10 miljarder kronor. I portföljen finns 4.400 lägenheter.

– Vi var först i Sverige att skapa ett samarbete med Mathem där vi byggt in kylskåp i trapphusen, sa Johan Karlsson angående bolagets innovationskraft.

– Vi har utegym, biodlingar, cykelverkstad med mera i några av våra bostadshus, sa Lidjan.

– Vi tror mycket på trä. Vi bygger massivträhus på tre orter just nu. Det känns väldigt bra, sa Karlsson.

”En bra mix håller alla dagar i veckan”

Därefter var det dags för framtidsspaning inom handels- och nöjessegmentet. På scen stod Per Ronnevik  från Unibail-Rodamco och Jonas Yngfalk från Nordic Cinema Group.

– Vi jobbar i en industri där där folk gillar att gå på bio oavsett om hög- eller lågkonjunktur. Men vi slåss med olika konkurrenter, både laglig och olagligt sätt att se film. Men de senaste åren har allt fler gått på bio för att se film. Vi jobbar mycket med upplevelse, sa Jonas Yngfalk.

– Framgångarna för Filmstaden på Mall of Scandinavia har varit väldigt inspirerande för framtiden.

– Butiken där har blivit en succé. Vi säljer 30 procent mer i den butiken är på andra ställen. Och vad det gäller Imax har det varligt konstant fullt i den salongen i 15 månader, sa Yngfalk.

Per Ronnevik, som ligger bakom succéer som Täby Centrum och Mall of Scandinavia:

– Vi måste tidigt i alla stora projekt ta med folk med kunskaper från andra nischer. En bra mix av utbud håller alla dagar i veckan.

Karolin Forsling konstaterade att många gallerior i regionstäderna har stora problem, och hon slog fast att hälften av innehållet i galleriorna om några år kommer att bestå av något annat.

Framtidens kontor diskuterades av bland annat Charlotta Liljefors-Rosell och Gustav Borgefalk.

Efter dagens andra fikapaus var det dags för att kolla in i framtiden inom kontorssegmentet. På scenen stod Charlotta Liljefors-Rosell från Fabege och Gustav Borgefalk som representerar hyresgästsidan via bolaget Sqore.

– Startsups attraheras av flexibla hyreskontrakt eller restkontrakt. I början ska det vara billigt, senare är det viktigt att det ska vara hippa lokaler, sa Borgefalk.

”Kontoret måste främja hälsa”

Charlotta Liljefors-Rosell inledde med att presentera Fabeges pågående och framtida projekt, och hon nämnde förstås även några av de imponerande uthyrningar som bolaget gjort den senaste tiden.

– Bra yteffektivitet är viktigt. Vi är ibland nere under 10 kvm per person. Vanligtvis är det 10–14 kvm. Man vill ha både flexibilitet och funktion, men det går. Hållbart är en självklarhet och det efterfrågas av alla, sa Liljefors-Rosell.

– Kontoret måste främja hälsan. Vi talar om rörelse. Det är bra om det är ett visst avstånd till kafferummet. Det är bra om trapphuset är inbjudande. Vi måste uppmana folk att stå upp när de jobbar – sittandes är det nya rökandet. Vi har till exempel en hyresgäst där städarna ombeds att höja alla skrivbord till stående läge för att inspirera ett annat arbetsläge.

Underinvesterad

Därefer var det dags för en kort del stund för digitalisering inom fastighetsbranschen samt genomgång av den tågövning som ägde rum under torsdagens långa tågresa från Stockholm till Åre. På punkten medverkade Jakob Philipsson, Datscha, 
Daniel Gorosch, JLL
, Niklas Tranäng, ordförande FFE.

– Fastighetsbranschen är gravt underinvesterad där det gäller digitalisering, sa Philipsson.

– Vi i fastighetsbranschen är långt efter. Vår globala chef har sagt att vi på JLL måste blir mer av ett teknologibolag, sa Gorosch.

Där avrundar vid på Fastighetsvärlden direktrapporteringen från den femte upplagan av Toppmötet. Tack till alla er som följt rapporteringen här.

Det har varit en intressant dag som väckt många funderingar. Vi tackar även FFE för två välarrangerade dagar, inklusive torsdagens tågresa och de gruppövningar som ägde rum där.

Fastighetsvärlden Idag 2017-01-27

FFE avtackade alla talare efter en fullmatad heldag.
Utsikt från Åregården vid 17-tiden.
Bild på Åregården vid 8-tiden under torsdagsmorgonen. Skidmetropolen är inte precis snöklädd.

Fler Nyheter från förstasidan

JM säljer för halv miljard

Säljer i utvecklingsområde i 08-regionen.

Capman köper projekt om 289 bostäder

Genomför stor forward funding-affär. Läs FV:s bedömning av priset.

Ansöker om konkurs för 27 enheter – över 100.000 kvm

Kraftig offensiv de senaste åren.

Slutspurt för finansieringen av Sveafastigheter

Förberedelser för att sälja eller notera.

Klart med hotell i Hagaparken

”Denna hotellanläggning har en enorm potential”.

Ikea öppnar i MoS

Hyr hela 2.500 kvm. FV berättar var den nya butiken hamnar.

Northvolt skrotar fabriksplanerna i Borlänge

Vill sälja marken om 900.000 kvm som köptes av Stora Enso 2022.

SLP köper för 204 mkr

Fastigheten har en total markyta om 72.000 kvm, varav 70 procent får bebyggas.

Heba förvärvar av Slättö för kvarts miljard

Förvärvar i vattennära läge.

Köper 44.000 kvm av Corem

Planerar att riva och bygga nytt på spekulation.

Stjärnkockar tar över hela Birger Jarlspassagen

Lägger beslag på hela 750 kvm för sin satsning.

Miljardköper Bromma Blocks – för halva priset

Kraftig värdenedgång från tidigare affär och från årsskiftet. En av Stockholms största handelsplatser. FV berättar om den skyhöga yielden.

Säljer på Norr Mälarstrand

Avyttrar ytterligare en fastighet på Kungsholmen.

Citybox öppnar första i Sverige – vill expandera

Citybox första hotell i Sverige blir kedjans minsta och ”mörkaste”. Läs om kedjans framtidsplaner.

Tillbaka till förstasidan