Förvaltningsresultatet ökade med 19 % hos NP3

17-miljardersbolaget NP3 har haft ett aktivt 2021, med bland annat ett rekordköp i Skellefteå. Bolagets förvaltningsresultat ökade med 19 % under fjolåret.

Det är en rejäl värderingsboost som NP3 har i bokslutet för 2021. Man har tidigare aldrig varit i närheten av en sådan värdetillväxt. Den uppgick till 1.642 mkr att jämföra med 263 mkr för året innan. Den högsta nivån man tidigare nått är 448 mkr, vilket var fallet under 2019.

Bolagets värdeförändringar har tidigare till största del förklarats av ett ökat kassaflöde, men under hösten 2021 har förklaras förändringen till största delen av en lägre värderingsyield. Den har gått från 6,95 procent till 6,35 procent.

Inför 2022 visar man upp en intjäningsförmåga om 13,13 kronor per stamaktie vilket är en ökning med 27 procent i jämförelse med 2021 års ingång.

Nyckeltalen ur bokslutet för NP3 för 2021:

  • Intäkterna ökade med 13 % till 1.238 mkr (1.091).
  • Driftöverskottet ökade med 12 % till 912 mkr (817).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 661 mkr (558). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 18 % motsvarande 10,90 kr/stamaktie (9,26).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1.642 mkr (263).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 2.020 mkr (660) vilket motsvarar 35,82 kr/stamaktie (11,12).
  • Årets nettoinvesteringar uppgick till 3.256 mkr (1 164) varav 3 131 mkr (792) avsåg förvärv av fastigheter och 144 mkr (247) avsåg förvärv av aktier i intresseföretag och joint venture.
  • Årets investeringar i befintliga fastigheter och nybyggnation uppgick till 522 mkr (271).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,30 kr/stamaktie (3,60) vid två utbetalningstillfällen om vardera 2,15 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas vid fyra tillfällen med vardera 0,50 kr. Totalt föreslaget utdelningsbelopp uppgår till 310 mkr (270) vilket är en ökning med 15 %. Föreslagen utdelning per stamaktie motsvarar en ökning på 19 %.

Fler Nyheter från förstasidan

Glädjerus på börsen – men en åker ner i källaren

Ett bolag fallit hela 16 procent. Åtta bolag upp mer än 7 procent.

Bostadsutvecklare varslar 15 procent av arbetsstyrkan

Uppgifter till FV: Närmare 40 anställda berörs.

Hyr takvåning om 2.600 kvm

Två tredjedelar av den stora projektfastigheten på östra Kungsholmen är nu uthyrd.

Årets affärskonsult 2022

”Det är smickrande, så klart”. Jobbat med fastighetstransaktioner i 20 år.

Zlatan Ibrahimovic köper på Östermalm igen

FV berättar detaljerna. Hela 55 procents värdeuppgång på tre år. Snabb affär.

Kan vinna Mipim Awards

Svenskt bolag: ”Wow, vi är superglada för den här prestigtunga nomineringen”.

57 procent färre sålda för Bonava

Vd:n: ”Vi är mer selektiva när vi startar projekt”.

Smällen: Tappade 1.705.000 miljoner under 2022

FV berättar om 23 svenska bolag som har bidragit.

Avgörande för 77.000 bostäder

Står för långt ifrån varandra i hyresförhandlingarna.

Besqab halverade produktionsstarterna 2022

Bra försäljningsnivå för det närmaste året ger utrymme att för effektivisering framåt.

Kraftigt lägre försäljning men starkt resultat från JM

Försäljningen vek kraftigt i slutet av året men bolaget lyckades hålla uppe resultatet bra – höjd utdelning föreslås.

Hit flyttar JM:s nya HK

Avtal om en 6.500 kvm i nytt kontorsprojekt. FV berättar om förändringen.

JM och Fabege i stor affär

Möjlighet att skapa 450 lägenheter i ”bortglömt område” som ka bli populärt.

Förvärvar vid Tegnérlunden

Affär i Stockholms innerstad.

Tillbaka till förstasidan