Förvaltningsresultatet ökade med 19 % hos NP3

17-miljardersbolaget NP3 har haft ett aktivt 2021, med bland annat ett rekordköp i Skellefteå. Bolagets förvaltningsresultat ökade med 19 % under fjolåret.

Det är en rejäl värderingsboost som NP3 har i bokslutet för 2021. Man har tidigare aldrig varit i närheten av en sådan värdetillväxt. Den uppgick till 1.642 mkr att jämföra med 263 mkr för året innan. Den högsta nivån man tidigare nått är 448 mkr, vilket var fallet under 2019.

Bolagets värdeförändringar har tidigare till största del förklarats av ett ökat kassaflöde, men under hösten 2021 har förklaras förändringen till största delen av en lägre värderingsyield. Den har gått från 6,95 procent till 6,35 procent.

Inför 2022 visar man upp en intjäningsförmåga om 13,13 kronor per stamaktie vilket är en ökning med 27 procent i jämförelse med 2021 års ingång.

Nyckeltalen ur bokslutet för NP3 för 2021:

  • Intäkterna ökade med 13 % till 1.238 mkr (1.091).
  • Driftöverskottet ökade med 12 % till 912 mkr (817).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 661 mkr (558). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 18 % motsvarande 10,90 kr/stamaktie (9,26).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1.642 mkr (263).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 2.020 mkr (660) vilket motsvarar 35,82 kr/stamaktie (11,12).
  • Årets nettoinvesteringar uppgick till 3.256 mkr (1 164) varav 3 131 mkr (792) avsåg förvärv av fastigheter och 144 mkr (247) avsåg förvärv av aktier i intresseföretag och joint venture.
  • Årets investeringar i befintliga fastigheter och nybyggnation uppgick till 522 mkr (271).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,30 kr/stamaktie (3,60) vid två utbetalningstillfällen om vardera 2,15 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas vid fyra tillfällen med vardera 0,50 kr. Totalt föreslaget utdelningsbelopp uppgår till 310 mkr (270) vilket är en ökning med 15 %. Föreslagen utdelning per stamaktie motsvarar en ökning på 19 %.

Fler Nyheter från förstasidan

Intea in i spelet om 27.000 kvm centralt

Förvärvar 57 procent av aktierna.

Max vill öppna ytterligare 50 i Sverige

Vill även ha ytterligare tre i centrala Stockholm. Vd:n berättar var kedjan söker nya etableringar.

Rekyl på börsen

En handfull fastighetsbolag upp med mer än 4 procent.

Klarabo i mål med rekordköpet i norr

Morfiadakis: ”Finansieras delvis med banklån till väldigt förmånliga villkor”. Nära målet för 2025.

AMF utvecklar Ringen

Arbetet med upprustningen inleds i början av 2023.

Bilder: Från förslummat till hetast i Sverige

Nordstan firar 50 år – och två av de ursprungliga ägarna är kvar. Nu väntar expansion.

Flera storbolag kraftigt nedåt – SBB nästan under 10 kronor

En nästan blodröd torsdag för herrarna Batljan, Selin och Arnhult.

Så kan rekordaffären inom tullarna tas i mål

FV berättar om den nya strategin för vad som kan bli en av de största affärerna i området någonsin. Läs om fastigheterna som ingår.

Rejlers hyr av Bonnier

Fyller upp efter den stora utflytten.

Kjell A. Nordström: ”Ett omfattande paradigmskifte”

”Vi har sannolikt den största industriella revolutionen i mänsklighetens historia framför oss”.

Utspel: Sänk elmomsen och frys energiskatten

Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta lanserar sex förslag.

Bildextra: Spahotell och pirbyggnad

Projektet Roslagens Hamn omfattar 21.500 kvm ljus BTA

Intar ny mötesplats på Kungsholmen

Ägaren: ”Fastigheten ska vara mer än bara ett vanligt kontor”. Se bilder på den nya satsningen.

Debatt

”Omsättningsbaserad hyra för coworking vore bättre”

Tim Andersson spanar på upplägget för hotell och butikslokaler. Skriver debattartikel.

Tillbaka till förstasidan