Fortsatt positiv nettouthyrning hos Castellum

Värdet på beståndet var nära nog stillastående under det tredje kvartalet. För de första nio månaderna var ökningen 2.857 mkr jämfört med 4.531 mkr för samma period under 2021.

Resultatet på bolagsnivå har överlag utvecklats positivt. Däremot är resultatutvecklingen per aktie inte lika god. Många av jämförelsetalen för bolaget påverkas mycket positivt vid en årsjämförelse av förvärvet av Kungsleden under 2021, men samtidigt ökade antalet aktier vilket då inte ger samma utväxling på aktienivå.

Förvaltningsresultatet har under de första nio månaderna ökat till 1.104 mkr (888) vilket motsvarar en 10,49 kr per aktie (9,14), en ökning med 15 procent.

Nettouthyrningen förbättrade jämfört med samma period under fjolåret. Den uppgick nu till 153 mkr mot 93 mkr då. Totalt har nya avtal tecknats för 472 mkr varav avtal i fastigheter där stora investeringar görs (projekt) uppgår till 140 mkr.

–Det är ett stort fokus på finansieringssidan för stunden och vi kan konstatera att obligationsmarknaden fortsatt är svag. I sådana tider är det viktigt att ha en stark balansräkning och det är fallet i Castellum. Bolaget har utrymme att vid behov ersätta obligationer med befintliga kreditfaciliteter. I såväl det korta som långa perspektivet har Castellum en betryggande finansieringssituation, trots en turbulent finansmarknad, säger vd Rutger Arnhult.

Ur Castellums niomånadersrapport:

  • Intäkterna uppgick till 6 732 mkr (4 437).
  • Förvaltningsresultatet ökar med 39 procent till 3 479 mkr (2 503), motsvarande 10,49 kr per aktie (9,14).
  • Fastighetsvärdena är oförändrade under kvartalet.
  • Periodens resultat 6 534 mkr (7 064), motsvarande 19,70 kr (25,79) per aktie.
  • Substansvärdet (EPRA NRV) 259 kr (230) per aktie, en ökning med 13 procent.
  • Efter ny-, till- och ombyggnationer om 3 687 mkr (2 488) i befintligt bestånd, förvärv om 312 mkr (8 846) samt försäljningar om -2 564 mkr (-14 708) uppgick nettoinvestering till 1 435 mkr (-3 374) för perioden.
  • Nettouthyrningen under perioden uppgick till 153 mkr (93). Uthyrningsgraden uppgår till 93,4 procent.

Fler Nyheter från förstasidan

Microsoft köper fastighet för 320 miljoner

Planerar stor satsning.

Nära köpa för 270 miljoner

Icke bindande avtal för tio fastigheter.

Matjätte köper restaurangkedja i Stockholm

Har i dag sex enheter om 4.959 km. Restaurangkonceptet efterfrågas av fastighetsägare. Vill växa i Sverige.

Brunswick säljer sin andel i Hemmaplan till Bonnier

Förvärvat i områden som som präglas av socioekonomiska utmaningar.

2023 års vinnare i Sweden Green Building Awards

10 vinnare utsedda.

Förvärvar med potential på Ekerö

Söker ytterligare nya affärsmöjligheter.

Granitors multikvarter i Malmö fylls och växer

Ny målgrupp för andra etappen. Se flera bilder.

Affär för 340 mkr – har varit med sedan Odd Molly

Nybyggd logistikfastighet byter ägare.

Hyllie Terrass: Foto: Viktor Holm

Skanska avyttrar Hyllie Terrass för 730 miljoner

Femte affären till nya bolaget. Summerar drygt 5 miljarder kronor.

Savills IM säljer logistikportfölj

En total uthyrningsbar area om 93.000 kvm. FV berättar om fastigheterna som ingår – bland annat en av Sveriges största.

Förvärvar tre från SBB

FV listar avyttringarna som summerar till 1,3 miljarder kronor.

Internationell matjätte öppnar i Mall of Scandinavia

Har ytterligare sju restauranger i Sverige på gång under 2023 och 2024.

Cibus rekryterar vd

Nya vd:n har bakgrund hos Vasakronan, Ica Fastigheter och Catella. Berättar för FV om nya jobbet.

Tillbaka till förstasidan