Fortsatt positiv ekvation för Hufvudstaden

Trots att vakansnivån exklusive utvecklingsprojekt hos Hufvudstaden ökat med nästan 50 procent (från 4,7 procent till 7,0 procent) jämfört med situationen för ett år sedan så har både nettoomsättningen och bruttoresultatet i förvaltningen ökat under årets tre första kvartal.

Indexuppräkning samt omförhandling av avtal har således gott och väl täckt upp för de ökade vakanserna.

Omförhandlingarna har givit negativt utfall för butikslokaler men positivt för kontor. Sammantaget har avtal för 41.100 kvm omförhandlats till ett hyresvärde av 222 miljoner och i snitt har omförhandlingarna inneburit en hyresökning om 5 procent.

  • Nettoomsättningen från fastighetsförvaltningen var 1 339 miljoner (1 281), och bruttoresultat uppgick till 932 miljoner (897). Den sistnämnda förändringen beror främst på högre hyresintäkter.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 271 miljoner (-1 003), motsvarande 6,28 kronor per aktie (-4,87).
  • Den stora förbättringen beror på att Hufvudstaden i år en positiv värdeutveckling på beståndet. Periodens orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet var 735 miljoner (-2 070).
  • Marknadsvärdet på beståndet var i slutet av tredje kvartalet 46,8 miljarder (45,6 vid årsskiftet), och det ger ett substansvärde (EPRA NTA) om 178 kronor per aktie (173 vid årsskiftet).
  • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 8,4 procent (9,1). Som redan nämnts ovan var hyresvakansgraden exklusive pågående utvecklingsprojekt till 7,0 procent (4,7).
  • Bolagets finansiella ställning är urstark. Soliditeten uppgick till 60 procent (61), nettobelåningsgraden till 19 procent (19) och räntetäckningsgraden var 9,5 gånger (9,2).

Fler Nyheter från förstasidan

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Rik privatfamilj vill köpa – redo förvärva för miljarder

Letar efter volymer om minst 1.000 lägenheter. Berättar för FV.

Tillbaka till förstasidan