Fortsatt förbättrat driftnetto hos Atrium Ljungberg

Räntorna har börjat att tugga i sig av resultatet hos Atrium Ljungberg, men den underliggande verksamheten visar fortsatt positiv utveckling.

Resultatet före värdeförändringar blev 347 mkr för tredje kvartalet och 897 mkr för de första tre kvartalen. Bolaget visar en positiv värdeutveckling på fastigheter även det senaste kvartalet, 87 mkr, och totalt 4.138 mkr för hela perioden i år. Projektvinster och ökade kassaflöden förklarar nära 90 procent av den siffran.
Totalresultatet har ökat starkt i år till 5.305 mkr varav 432 mkr det senaste kvartalet. De första tre kvartalen för 2021 låg motsvarande siffra på 2.322 mkr. Den stora skillnaden är värdeförändringarna som varit betydligt större i år.

Av det positiva uthyrningsnettot 0m 128 mkr kommer 28 mkr från det tredje kvartalet. Uthyrningsgraden är nu 92 procent (91) exklusive projektfastigheter. Samtidigt har hyresdurationen förlängts till 4,4 år (3,9) exklusive bostäder och parkering.

Den genomsnittliga räntenivån har under de årets inledning stigit från 1,7 procent vid årsskiftet till 2,1 procent nu vid utgången av tredjekvartalet. I resultatet börjar det synas något, men delar av det försämrade räntenettot beror även på en ökad belåning med anledning av de stora projekt man driver, samt förvärv.

Ur Atrium Ljungbergs delårsrapport för kv 1-3 2022:

  • Hyresintäkterna uppgick till 1.879 mkr (1.692), varav ökningen i jämförbart bestånd var 3,9 % (0,5).
  • Driftöverskottet uppgick till 1.262 mkr (1 153), varav jämförbart bestånd ökade med 1,0 % (1,2).
  • Projekt- och entreprenadomsättning uppgick till 484 mkr (697) och bruttoresultatet till 30 mkr (114).
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 897 mkr (945) motsvarande 7,10 kr/aktie (7,45).
  • Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick till 4.138 mkr (1 592) varav projektvinster uppgick till 1.412 mkr (767).
  • Periodens resultat uppgick till 5.305 mkr (2 318), motsvarande 42,02 kr/aktie (18,28).
  • Nettouthyrningen för perioden uppgick till 124 mkr (12), varav bolaget själv sagt upp -30 mkr (-26) inför kommande projekt.
  • Periodens investering uppgick till 5.370 mkr (1 596) varav 3.729 mkr (25) förvärv.
  • Substansvärde kr/aktie uppgick till 280,08 motsvarande en ökning om 16 %, justerat för lämnad utdelning, jämfört med ingången av året.

Fler Nyheter från förstasidan

Starkt från Vasakronan – men ingen utdelning

188-miljardersbolaget visar nyckeltalen för 2022. Fastighetsvärdena skrevs ner under fjärde kvartalet.

Årets lokalkonsult 2022

Den meriterade juryn har korat en vinnare.

Två har hittat nya hem i Bromma –  totalt 16.000 kvm

Två stora hyresavtal är klara när planer på stor stadsutveckling är på gång.

Intar vad som kan bli stans häftigaste takbar

Fantastisk utsikt över Stockholm.

Lämnar Skanska efter 20 år  – får toppjobb vid Humlegården

Blir fastighets- och uthyrningschef.

Bostadsutvecklare varslar 15 procent av arbetsstyrkan

Uppgifter till FV: Närmare 40 anställda berörs.

Hyr takvåning om 2.600 kvm

Två tredjedelar av den stora projektfastigheten på östra Kungsholmen är nu uthyrd.

Årets affärskonsult 2022

”Det är smickrande, så klart”. Jobbat med fastighetstransaktioner i 20 år.

Zlatan Ibrahimovic köper på Östermalm igen

FV berättar detaljerna. Hela 55 procents värdeuppgång på tre år. Snabb affär.

Kan vinna Mipim Awards

Svenskt bolag: ”Wow, vi är superglada för den här prestigtunga nomineringen”.

57 procent färre sålda för Bonava

Vd:n: ”Vi är mer selektiva när vi startar projekt”.

Smällen: Tappade 1.705.000 miljoner under 2022

FV berättar om 23 svenska bolag som har bidragit.

Avgörande för 77.000 bostäder

Står för långt ifrån varandra i hyresförhandlingarna.

Besqab halverade produktionsstarterna 2022

Bra försäljningsnivå för det närmaste året ger utrymme att för effektivisering framåt.

Tillbaka till förstasidan