Försämrat resultat för Victoria Park

Intäkterna ökade men resultatet försämrades för Victoria Park under årets första nio månader jämfört med föregående år.

Här är Victoria Parks bokslut för årets första nio månader:

  • Intäkterna ökade med 12 procent till 881 miljoner kronor (786).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 297 miljoner kronor (256).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 956 miljoner kronor (1.330), motsvarande 3,87 kr per aktie (5,45).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 8 procent till 297 miljoner kronor (273).
  • Belåningsgraden uppgick till 51,5 procent (53,9).

Bolagets vd Per Ekelund skriver i en kommentar:

”Vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020 ligger fast, och vi arbetar kontinuerligt med att förädla vårt bestånd med ambitionen att skapa tryggare och mer attraktiva bostadsområden. Med en stark finansiell ställning fokuserar vi även på att identifiera och genomföra fler förvärv som passar in i vårt koncept. Sammantaget vidimerar utvecklingen även under det tredje kvartalet att vår förädlingsmodell med värdeskapande investeringar är framgångsrik och vi ser fram emot att tillsammans med en stark huvudägare, tillika en industriell aktör med gedigen kompetens och erfarenhet, fortsätta på inslagen väg.”

Fler Nyheter från förstasidan

Humlegårdens hus oskadda

Kraftig explosion i Hagalund där Humlegården äger 80 procent av fastigheterna.

Syskonpar köper för 400 mkr

Förvärvar 32.000 kvm bostäder och lokaler i centralt läge.

Microsoft slår till och köper 120.000 kvm mark

Avser att bygga ett datacenter i världsklass.

Akelius: ”Det är istället ett slag i ansiktet”

Kommenterar förslag som berör 24 procent av bolagets fastighetsvärde.

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Tillbaka till förstasidan