Försäljningen av stort bestånd nu i slutfasen

Landic VI-portföljen, värd cirka 2 miljarder kronor, är på väg att säljas. Avtal har träffats men vem som förvärvar är ännu konfidentiellt. Totalt omfattar beståndet 44 fastigheter om totalt 300000 kvadratmeter, fördelat över sju orter.

Obligationsägarna avgör tvåmiljardersaffär. Ytterligare ett av de stora Landicbestånden är på väg att säljas. Den här gången gäller det Landic VI-portföljen med 44 fastigheter för ett värde omkring 2 miljarder. Ett avtal har träffats om försäljning av de svenska dotterbolagen som äger fastigheterna, men vem som är köpare är ännu så länge konfidentiellt. Försäljningen görs beroende av köparens finansiering och att obligationsägarna accepterar villkoren.

Fastighetsportföljen innehåller 44 fastigheter med totalt dryga 300000 kvadratmeter lokaler fördelade på 7 orter. Det största beståndet finns i Västerås och omfattar nära 115000 kvadratmeter. Många av  fastigheterna kommer från det tidigare “Amplionbeståndet” och TeliaSonera är därför stor hyresgäst. Portföljen förvärvades av dåvarande Keops under sommaren 2005 och lades initialt in i obligationsstrukturen för omkring 2,7 miljarder kronor.

Tidigt i höstas togs förberedande steg mot en rekonstruktion av Landic VI. Ett rekontruktionsförslag togs fram av Breinholt Consulting. En rad av åtgärder var nödvändiga att genomföra för att förhindra att en akut obeståndssituation uppstod. I planen fanns förhoppningen att obligationsinnehavarna skulle kunna få tillbaka sina satsade pengar 2015.

Samtidigt arbetade Catella, som varit rådgivare vid en stor del av omstruktureringen av den tidigare Landickoncernen, aktivt på en alternativ lösning – en direktförsäljning av hela beståndet. Det visade sig att det fanns flera aktörer på marknaden som var intresserade av att förvärva hela portföljen.

Därför avvaktade intressenterna i Landicbolagen med att gå vidare med rekonstruktionsförslaget. Samtidigt utsåg man i december Leimdörfer till rådgivare i säljprocessen. Catella finns nu med som rådgivare till den tilltänkta köparen som ännu inte är offentlig. Bland de företag som finns med i ryktesfloran som möjliga köpare finns Niam och Hemfosa.
Fastighetsvärlden Idag 2010-01-18

Fler Nyheter från förstasidan

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

JM säljer för 676 miljoner

Plötsligt en stor bostadsaffär. FV berättar om köparen.

Bostäder i clinch med stigande räntor

De ”säkra” intäkterna räcker inte för att försvara aktiekurserna.

Tillbaka till förstasidan