Försäljningar samt covid-19 påverkade Fabeges resultat

I sitt halvårsresultat 2020 visar Fabege ett något lägre driftsöverskott och förvaltningsresultat än motsvarande period förra året, men det är små förändringar. Förvaltningsresultatet minskade till 728 mkr (741). Minskningen beror främst på genomförda försäljningar samt på lämnade hyresrabatter till följd av covid-19 under det andra kvartalet.

Nettouthyrningen under första halvåret uppgick till 20 mkr. Omförhandlingarna minskade i volym till följd av pandemin men bidrog positivt till hyresvärdet. I identiskt bestånd ökade intäkterna med cirka 4 procent (19). Nettouthyrningen uppgick till 20 mkr (-87 mkr) under det första halvåret.

– Självklart kommer marknaden se annorlunda ut efter pandemin men idag är det för tidigt att dra några slutsatser kring kundernas ändrade beteenden. Vi tror på kontorets fortsatta betydelse för att skapa starka varumärken, gemenskap och lojalitet bland medarbetare, en plats för möten och kreativitet och dess positiva betydelse för arbetslivet även om vi förutspår en större utsträckning av distansarbete även efter pandemin, kommenterar Fabeges vd Stefan Dahlbo.
Ur halvårsresultatet:

  • Hyresintäkterna minskade till 1 407 mkr (1 449). Minskningen berodde främst på fastighetsförsäljningar samt 18 mkr i beviljade rabatter med anledning av covid-pandemin.
  • Driftsöverskottet minskade till 1 046 mkr (1 063). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med cirka 6 procent (19).
  • Överskotts­graden uppgick till 74 procent (73).
  • Förvaltningsresultatet minskade till 728 mkr (741).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 550 mkr (3 122).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 559 mkr (2 790), motsvarande 4:73 kr per aktie (8:44).
  • Soliditeten uppgick till 53 procent (52) och belåningsgraden uppgick till 34 procent (36).

 

Fler Nyheter från förstasidan

Utses till ny region-vd för Castellum Väst

Efterträder Mariette Hilmersson. Blir ansvarig för 30 miljarder.

Brunswick hyr 1.600 kvm av Humlegården

Lämnar The View. Tar över lokaler efter Stockholms Handelskammare.

Lars Göran Bäckvall avliden

Medgrundaren till NP3 och tillika styrelseledamoten i bolaget och i Emilshus har avlidit.

Stor jätte ännu osåld

Försäljningsplan gick inte i mål. 57.000 kvm omtyckt handel – men med minst ett stort frågetecken.

Lämnar Rikshem – blir vd för stor allmännytta

Äger cirka 10.000 bostäder.

Skiftar Selin-bolag som motpart i affär om 440 mkr

”Vi är mycket glada över att ha förvärvat denna fastighet”.

Bolagen som höjer hyrorna mest 2023

Snittet för hyreshöjningarna landar på 4,12 procent.

”Ingen ljusning i sikte under resten av 2020-talet”

Ny marknadsrapport för bostadsmarknaden.

Cibus nyemission växte

Ökades på med 130 mkr under torsdagskvällen – med rabatt om 10 procent mot börskursen. Ska lösa obligationslån.

Snabb affär nära Östermalmstorg

Från start till full betalning tog processen endast 15 dagar.

Vill sälja klassisk arena

FV berättar om fastighetsägandet runt om i landet.

Miljardaffär med köpcentrum

Två välkända handelsanläggningar byter ägare.

Köparens 7:e och 8:e köpcentrum

Proppen ur. FV summerar att 16 välkända anläggningar bytt ägare sedan 2020.

Realplay

En säsong med återbruk – och obligationer

Det senaste året har Realplay producerat ett 30-tal program, några av dem väckte extra intresse och FV listar här dessa godbitar.

Tillbaka till förstasidan