En tidig skiss på Folksams nya byggnad vid Slussen. Till väster syns den del som Atrium Ljungberg ska bygga.

Folksam får markanvisning om 6.000 kvm vid Slussen

Annons

Katarinahissen renoveras – Klar 2019. När Slussen byggs om kommer Stadsgårdsleden att däckas över med park och kontorshus. Nu är det klart att Folksam som äger KF-huset med Katarinahissen även vill bygga på den nya tomt som skapas framför KF-huset. Folksam planerar att döpa om fastigheten till ”Katarinahuset”. Folksam planerar för ett kontorshus som ska innehålla 6.000 kvm lokaler.

På nästa sammanträde i exploateringsnämnden kommer ärendet om markanvisning till Folksam upp för beslut. Markanvisningen innebär att Folksam under två år har ensamrätt på att förhandla med staden om att få bygga på den nya tomten. Priset blev 105 miljoner, vilket ger 17.500 kr/kvm som är samma som Atrium Ljungberg nyligen betalade för fastigheten bredvid, nedanför Glashuset.

– Som fastighetsägare har vi med stort engagemang följt arbetet med nya Slussen och vårt mål är att skapa en så bra lösning som möjligt för våra hyresgäster och andra boende runt Slussen. Vi vill skapa en hållbar och miljöriktig byggnad med nya attraktiva miljöer för hyresgäster och boende i Slussenområdet, säger Torbjörn Wiberg, chef för Folksam Fastigheter.

För att bevara utblickarna vid Slussen kommer det nya huset att vara triangelformat, med spetsen riktad mot Ryssgården. Det nya huset kommer att ligga granne med den nya parken som staden skall anlägga från Katarinahissen och ner till Stadsgårdskajen.

I överenskommelsen mellan Stockholms stad och Folksam ingår också Katarinahissen. Renoveringen startar nu i vår, med underhåll av hissens stålkonstruktion, förstärkningar av grundläggningen, byte av hissmaskineriet och en anpassning av hissen till nya Slussen. När allt är klart ska hissen gå hela vägen ner till Saltsjöbanan och den nya handelsplatsen. Stockholms stad och Folksam kommer att äga hissen gemensamt, men Folksam ansvarar för den framtida driften.

Enligt planerna ska den nya hissen, och Katarinaparken, stå klara 2019.

– Vi vet ju att en fungerande hiss är efterlängtad, av både stockholmare och besökare och med den här renoveringen kan hissen stå i många år till, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd Stockholms stad.

Fastighetsvärlden Idag 2014-03-26

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan