Klart: Domstolen säger ja till Slussenplanerna

Annons

Mark- och miljödomstolen godkänner detaljplanen för Slussen. Planen underkändes tidigare i den lägre instansen Mark- och miljödomstolen efter att Atrium Ljungberg lämnat in klagomål då de ansåg att den planerade bebyggelsen framför deras fastighet Glashuset, skulle påverka dess värde. Efter att Stockholms Stad och Atrium Ljungberg kommit överens (se länkar i högerspalten) och Atrium Ljungberg dragit tillbaka sitt klagomål passerade planen alltså. I domen är det formulerat som:

”Mot bakgrund av bolagets ändrade inställning finner Mark- och miljööverdomstolen att det numer inte finns skäl att upphäva planen på grund av bolagets enskilda intresse.”

Finansborgarrådet Sten Nordin (M) säger:

– Det här är ett mycket glädjande besked och ett stort och viktigt steg framåt för projektet. Det innebär att vi äntligen, efter många år av processer, kan börja byggnationen av en ny, attraktiv mötesplats som är anpassad både för vår tid och för framtidens Stockholm.

Det har också funnits ett antal andra motparter i processen som krävt att målet ska vilandeförklaras i avvaktan på andra pågående prövningar.

Mark- och miljööverdomstolen lämnade den begäran utan bifall redan den 30 april i år och säger nu att den inte ser skäl att ändra det beslutet.

Den stora stötestenen som hindrade processen var alltså Atrium Ljungbergs klagomål.

Protester om att detaljplanen för Slussen strider mot riksintresset lämnas också utan gehör. Vad som strider mot riksintresset är främst länsstyrelsens sak att avgöra och länsstyrelsen har i en tidigare prövning bedömt att riksintressena är tillgodosedda. Mark- och miljööverdomstolen skriver att de inte finner någon anledning att frångå länsstyrelsens bedömning.

Domen kan inte överklagas.

Även om detaljplanen för Slussen nu är fastställd så återstår miljödomsansökan och detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget, som nu i höst prövas i mark- och miljödomstolen. Båda målen kan sedan gå vidare till högre instanser.

Fastighetsvärlden Idag 2013-09-27

Slussen3
Modellbild över markanvisningsområdet med glaspartier mellan huskropparna. Atrium Ljungbergs fastighet Tranbodarne 12 (Glashuset) i bakgrunden.
Slussen2
Markanvisningsområdet blåmarkerat. Byggnaden placeras framför Glashuset.
Slussen1
Det berörda Markanvisningsområdet på Södermalm vid pilens spets, direkt vid vattnet och nära Slussen.
Glashuset_Slussen
Glashuset ritades av Jan Lunding och invigdes 1974. Enligt förslaget ska det byggas framför Glashuset, vilket påverkar utsikten och därmed Glashusets attraktivitet hos potentiella hyresgäster och därmed fastighetens värde.

Missa inte! Köpcentrum & Butiker 2024

Den 11 september är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Köpcentrum & Butiker 2024. Seminariet äger rum på Grand Hôtel, Stockholm.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Fabege hyr ut 2.600 kvm i ”överraskningsköpet”

92 procent uthyrt i miljardförvärvet.

Skanska tecknar jätteavtal för ny stadsdel

Hyllar det attraktiva läget.

Titania kan jubla för 70.000 kvm – efter åtta års kamp

Einar Janson: ”Det känns nästan overkligt. Vi vill tacka alla som trott på att det är möjligt. Det kommer att bli en unik plats att bo på.”

SBB avtalar om delning av SBB Kåpan Bostad

Stort bestånd delas upp.

Castellum hyr ut 2.100 kvm för kirurgi

Tecknar kontrakt inom tullarna i Stockholm.

Köper nytt från K2A för 160 mkr

Säljaren planerar för fler transaktioner i närtid.

Lilleputt tappade 44 procent av värdet

Visat en uppseendeväckande negativ värdeutveckling på sitt bestånd.

Anmäls efter att fem dog i bygghissen i Sundbyberg

”Olyckan inte hade ägt rum om bolaget hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna”.

Signalisten tar över helt centrum – Rikshem säljer

Transaktion när offensiv inleds. Vill skapa bättre livsvillkor.

Archus flyttar till Alecta

Flyttar några hundra meter inom city.

Prisma satsar på notering

Genomför även nyemission. Äger fastigheter för 6,4 miljarder.

Slår till och köper hela 85.000 kvm handel

Totalt sju välkända handelsfastigheter. Kapades mitt framför ögonen på Ingvar Kamprad. Flera varumärken starkare än snittet. FV bedömer direktavkastningen.

Tillbaka till förstasidan