Klart: Domstolen säger ja till Slussenplanerna

Mark- och miljödomstolen godkänner detaljplanen för Slussen. Planen underkändes tidigare i den lägre instansen Mark- och miljödomstolen efter att Atrium Ljungberg lämnat in klagomål då de ansåg att den planerade bebyggelsen framför deras fastighet Glashuset, skulle påverka dess värde. Efter att Stockholms Stad och Atrium Ljungberg kommit överens (se länkar i högerspalten) och Atrium Ljungberg dragit tillbaka sitt klagomål passerade planen alltså. I domen är det formulerat som:

”Mot bakgrund av bolagets ändrade inställning finner Mark- och miljööverdomstolen att det numer inte finns skäl att upphäva planen på grund av bolagets enskilda intresse.”

Finansborgarrådet Sten Nordin (M) säger:

– Det här är ett mycket glädjande besked och ett stort och viktigt steg framåt för projektet. Det innebär att vi äntligen, efter många år av processer, kan börja byggnationen av en ny, attraktiv mötesplats som är anpassad både för vår tid och för framtidens Stockholm.

Det har också funnits ett antal andra motparter i processen som krävt att målet ska vilandeförklaras i avvaktan på andra pågående prövningar.

Mark- och miljööverdomstolen lämnade den begäran utan bifall redan den 30 april i år och säger nu att den inte ser skäl att ändra det beslutet.

Den stora stötestenen som hindrade processen var alltså Atrium Ljungbergs klagomål.

Protester om att detaljplanen för Slussen strider mot riksintresset lämnas också utan gehör. Vad som strider mot riksintresset är främst länsstyrelsens sak att avgöra och länsstyrelsen har i en tidigare prövning bedömt att riksintressena är tillgodosedda. Mark- och miljööverdomstolen skriver att de inte finner någon anledning att frångå länsstyrelsens bedömning.

Domen kan inte överklagas.

Även om detaljplanen för Slussen nu är fastställd så återstår miljödomsansökan och detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget, som nu i höst prövas i mark- och miljödomstolen. Båda målen kan sedan gå vidare till högre instanser.

Fastighetsvärlden Idag 2013-09-27

Slussen3
Modellbild över markanvisningsområdet med glaspartier mellan huskropparna. Atrium Ljungbergs fastighet Tranbodarne 12 (Glashuset) i bakgrunden.
Slussen2
Markanvisningsområdet blåmarkerat. Byggnaden placeras framför Glashuset.
Slussen1
Det berörda Markanvisningsområdet på Södermalm vid pilens spets, direkt vid vattnet och nära Slussen.
Glashuset_Slussen
Glashuset ritades av Jan Lunding och invigdes 1974. Enligt förslaget ska det byggas framför Glashuset, vilket påverkar utsikten och därmed Glashusets attraktivitet hos potentiella hyresgäster och därmed fastighetens värde.

Fler Nyheter från förstasidan

KlaraBo hyr ut till polisen

Hyresvärdet uppgår till cirka 4,4 mkr.

Ny tokrusning på börsen efter nya siffror

Se vilka bolag som stack iväg mest på de positiva nyheterna från andra sidan Atlanten under onsdagen.

Han får höjdarjobb hos Serneke

Bakgrund hos Hufvudstaden, Skanska och Svenska Hus.

AL tecknar avtal om 63.000 kvm i Hagastaden

Fem exploateringsavtal klara. Redo för total investering på 5 miljarder kronor. Har redan 80.000 kvm lokaler i området.

Högtryck på hotellen – men prisökningar kan slå tillbaka

Rejält lyft för Stockholm jämfört med 2019, men andra ännu bättre.

Glädjerus på börsen – ett bolag upp hela 11 procent

En riktigt positiv handelsdag på börsen under måndagen. Flera fastighetsaktier nästan rusat uppåt.

Nu är Karlatornet snart högst i Sverige

På väg att peta Turning torso från tronen.

”Är som ett hajstim”

Ilija Batljan: ”När allt är bra är alla ens kompisar. Tills man börjar blöda. Då blir man uppäten.”

Besvikelsen över satsningen i New York

Vakanser på 93 respektive 60 procent i kontorsprojekt på Manhattan. FV går igenom läget.

Överväger försäljningar

Äger över 500.000 bostäder. Öppnar för att sälja för över 100 miljarder kronor till delägare. Per Ekelund berättar för FV.

CLS säljer för en halv miljard

Läs om ägarbilden i det ”svenska” bolaget.

Nej till fyra nya IES-skolor – bolag drabbas

Fv berättar vilka fyra fastighetsbolag som drabbas av beslutet.

SBB sålt allt i Stenhus

SBB har avyttrat sitt aktieinnehav i noterade Stenhus Fastigheter.

Storbolag faller tungt

Tufft för flera av de allra största fastighetsbolagen på börsen under tisdagen.

Tillbaka till förstasidan